กรมควบคุมโรคเตือน! 4 กลุ่มโรคติดต่อในฤดูฝน ที่คนไทยต้องระวังและดูแลตัวเองให้ดี

กลุ่มโรคติดต่อในฤดูฝน

กรมควบคุมโรคแจ้งเตือนประชาชนให้ดูแลสุขภาพอนามัย และป้องกันโรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้บ่อยในฤดูฝน เนื่องจากฤดูฝนทำให้เกิดฝนตกหนัก เกิดภาวะน้ำท่วมฉับพลันได้ หากไม่ดูแลสุขอนามัยให้ดีก็อาจทำให้เกิดเจ็บป่วยได้ง่าย มาดูกันว่า “4 กลุ่มโรคติดต่อในฤดูฝน” ที่ต้องระวัง มีอะไรบ้าง?

ดีคอลเจน ชนิดเม็ด (Decolgen tablets) บรรเทาหวัด น้ำมูกไหล ปวดศีรษะ และเป็นไข้

กรมควบคุมโรคเตือน! 4 กลุ่มโรคติดต่อในฤดูฝน ที่ต้องระวัง

กลุ่มที่ 1 โรคติดต่อระบบทางเดินหายใจ

เกิดจากการติดเชื้อโรคของระบบทางเดินหายใจ เริ่มตั้งแต่จมูก คอ หลอดลม ไปจนถึงปอด โรคทางเดินหายใจส่วนใหญ่แล้วมักเกิดจากเชื้อไวรัส แต่บางโรคก็อาจเกิดได้จากแบคทีเรีย ซึ่งจะมีอันตรายกว่าโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส

โรคติดต่อทางเดินหายใจที่ควรระวังในหน้าฝน ได้แก่

การติดต่อ – สามารถติดต่อกันได้ง่ายจากการไอ จาม หรือมือที่เปื้อนน้ำมูก น้ำลาย หรือเสมหะ

การป้องกัน – สวมใส่หน้ากากอนามัยป้องกันเชื้อไวรัส และควรล้างมือให้สะอาดบ่อย ๆ นอนพักผ่อนให้เพียงพอ ไม่เครียดกับการใช้ชีวิตจนเกินไป เพราะจะทำให้ภูมิคุ้มกันตก และเป็นโรคได้ง่าย

กลุ่มที่ควรระมัดระวังเป็นพิเศษ – ผู้สูงอายุผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่าง ๆ และเด็กเล็กอายุต่ํากว่า 5 ปี เนื่องจากหากป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจ โดยเฉพาะโรคปอดบวมจะเป็นอันตรายมากถึงเสียชีวิตได้ ดังนั้นพ่อแม่ หรือผู้ดูแลเด็กควรสังเกตอาการ หากมีไข้สูง ไอ หายใจเร็ว หรือ หอบเหนื่อย ให้รีบพาไปพบแพทย์เพื่อให้การรักษาได้อย่างทันท่วงที

กลุ่มที่ 2 โรคติดต่อที่มียุงเป็นพาหะนำโรค

หน้าฝนต้องระวัง “ยุง” ให้ดี! เพราะเป็นฤดูที่มียุงชุมมากกว่าฤดูอื่น ๆ และยุงคือแมลงจิ๋วที่ร้ายสุดในโลก เพราะพรากชีวิตมนุษย์นับล้านต่อปี หากอยู่ในพื้นที่มียุงระบาด และมีอาการไข้สูง 3-4 วัน พึงสงสัยว่าอาการดังกล่าวอาจเกิดจากยุงได้ รวมถึงหากกลับจากท่องเที่ยวป่า และมีไข้สูง หนาวสั่น ควรรีบพบแพทย์

โรคติดต่อที่มียุงเป็นพาหะนำโรค ได้แก่

การติดต่อ – ติดต่อจากยุงชนิดต่าง ๆ โดยเฉพาะ ยุงลาย ที่เป็นต้นเหตุของโรคไข้เลือดออก ซึ่งเป็นโรคที่เป็นภัยคุกคามมากที่สุดสำหรับคนไทย

การป้องกัน – ป้องกันโดยไม่ให้ยุงกัด เช่น กางมุ้งนอน ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง แหล่งน้ำขัง เป็นต้น

กลุ่มที่ควรระมัดระวังเป็นพิเศษ – เด็กเล็กที่ยังมีภูมิคุ้มกันต่ำ ผู้สูงวัยโดยเฉพาะผู้ป่วยที่นอนติดเตียง และผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว หากป่วยด้วยโรคที่เกิดจากยุงซ้ำ อาการก็จะทวีความรุนแรงมากขึ้น

กลุ่มที่ 3 โรคติดต่อทางอาหารและน้ำ

แน่นอนว่าหน้าฝนมักนำพาเชื้อโรคต่าง ๆ มาสู่คน น้ำ และอาหารได้ด้วย จึงไม่แปลกที่ช่วงฝนตกหนักต่อเนื่อง โดยเฉพาะช่วงน้ำท่วมก็อาจก่อให้เกิดโรคติดต่อทางเดินอาหารและน้ำได้ง่าย ส่วนใครที่อยู่ตามป่าเขา มีสวน หรือไร่ แนะนำให้เลี่ยงการกินเห็ดโดยไม่รู้จัก เพราะ กรมควบคุมโรคได้เผยสถิติว่า คนไทยป่วยด้วยโรคอาหารเป็นพิษเนื่องจากเห็ดพิษเป็นจำนวนมาก

โรคติดต่อทางอาหารและน้ำ ได้แก่

การติดต่อ – รับประทานอาหารสุก ๆ ดิบ ๆ การใช้น้ำคลองไม่สะอาด หรือน้ำไม่ผ่านการบําบัด ซึ่งอาจมีเชื้อโรคปะปนมากับสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ เช่น อุจจาระ ปัสสาวะของคนหรือสัตว์

การป้องกัน – ยึดหลัก “สุก ร้อน สะอาด” กล่าวคือ กินอาหารปรุงสุกใหม่ ๆ ไม่มีแมลงวันตอม ล้างมือด้วยน้ำ และสบู่บ่อย ๆ ทั้งก่อนรับประทานอาหาร และไม่กินหรือใช้น้ำแข็งที่ไม่สะอาด ไม่ถูกหลักอนามัย เพราะในน้ำแข็งมักมีเชื้อโรคปนเปื้อนได้ง่าย แต่หากมีอาการท้องเสีย ควรจิบเกลือแร่แก้ท้องเสีย “ORS” บ่อย ๆ เพื่อป้องกันการขาดน้ำ

กลุ่มที่ควรระมัดระวังเป็นพิเศษ – ทุกช่วงวัย และผู้ที่มีปัญหาทางด้านระบบทางเดินอาหารเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว

กลุ่มที่ 4 โรคติดต่ออื่น ๆ จากการสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย

ไม่ว่าจะฤดูไหน การสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยย่อมทำให้เราป่วยตามได้ง่าย แต่ในฤดูฝนเป็นฤดูที่เชื้อโรคแพร่ระบาดได้ง่ายกว่าฤดูอื่น ๆ รวมถึงโรคโควิด-19 เช่นกัน จึงต้องระวังตัวเองเป็นพิเศษ

โรคติดต่ออื่น ๆ ได้แก่

  • โรคมือ เท้า ปาก (hand foot mouth disease)
  • โรคตาแดง (pink eye หรือ conjunctivitis)
  • โรคฉี่หนู หรือ โรคแลปโตสไปโรซิส (Leptospirosis)

การติดต่อ – ติดต่อจากการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย

การป้องกัน – ไม่ใกล้ชิดกับผู้ป่วย และไม่ใช้สิ่งของร่วมกัน หากต้องใกล้ชิดแนะนำให้สวมใส่หน้ากากอนามัย และทำความสะอาดมือ อาบน้ำ ให้สะอาดเสมอ

ชีวิต 3ดี

อ้างอิง : 1. กรมควบคุมโรค 2. กองควบคุมโรคติดต่อ สํานักอนามัย

บทความที่เกี่ยวข้อง

Subscription

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Ask the Expert Close