ผลิตภัณฑ์ของเรา

บริษัท เกร๊ต อิสเทอร์น ดรั๊ก จำกัด เชี่ยวชาญด้านการตลาด เเละการขาย ด้วยทีมร้านขายยา เเละตัวเเทนขายยาในพื้นที่ทั่วประเทศ โดยบริษัทได้ครอบคลุมร้านขายยาในประเทศไทยอย่างทั่วถึง เเละมีผลิตภัณฑ์ในร้านยาส่วนใหญ่ทั่วประเทศ นอกจากนี้ GED ยังสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์พิเศษต่าง ๆ เเละยาปฏิชีวนะ เพื่อบริการโรงพยาบาลรัฐ เเละเอกชน รวมถึงคลินิกเอกชนอีกด้วย

DECOLGEN

SOLMAX

NUTROPLEX OLIGO PLUS

KREMIL

ผลิตภัณฑ์

OBIMIN

我们的产品 - Our products

ถาม-ตอบ
ปัญหาสุขภาพ