ดีคอลเจน

ชื่อผลิตภัณฑ์

ดีคอลเจน ชนิดเม็ด (Decolgen tablets)

ส่วนประกอบ

สูตรยาใน 1 เม็ดประกอบด้วย
– พาราเซตามอล (Paracetamol) 500 มก.
– คลอร์เฟนิรามีน มาลีเอต (Chlorpheniramine Maleate) 2 มก.

ข้อบ่งใช้ :

บรรเทาหวัด น้ำมูกไหล ปวดศีรษะ และเป็นไข้

ขนาด และวิธีใช้ :

ผู้ใหญ่และเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป รับประทานครั้งละ 1-2 เม็ด ทุก 6-8 ชั่วโมง

ขนาดบรรจุ :

แผงละ 4 เม็ด

เลขทะเบียนยา :

2A 16/40

อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ ฆท.1260/2563

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ

สอบถามปัญหาสุขภาพ

Subscription

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Ask the Expert Close