Allernix™ tablet – อัลเลอร์นิค™ ชนิดเม็ด

Allernix™ tablet ( อัลเลอร์นิค ชนิดเม็ด )

ข้อมูลตามเอกสารกำกับยา

ชื่อผลิตภัณฑ์

Allernix™ tablet ( อัลเลอร์นิค™ ชนิดเม็ด )

เอกสารกำกับยา

สูตรในยา 1 เม็ดประกอบด้วยตัวยาสำคัญ

Loratadine ( ลอราทาดีน ) 10.0 mg

คุณสมบัติ

เป็นสารต้านฮิสตามีน ชนิด Selective Peripheral H1 - receptor antagonist

ข้อบ่งใช้ :

บรรเทาอาการแพ้ของระบบทางเดินหายใจ เช่น จาม น้ำมูกไหล คันจมูก คันตา แสบตา เนื่องจากโรคภูมิแพ้ บรรเทาอาการของ ลมพิษเรื้อรัง และอาการแพ้ทางผิวหนังอื่น ๆ
*ใช้เฉพาะโรคภูมิแพ้ ไม่ลดน้ำมูกในโรคหวัด

ขนาด และ วิธีใช้

ผู้ใหญ่ และ เด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป รับประทานครั้งละ 1 เม็ด วันละ 1 ครั้ง

ขนาดบรรจุ

แผงละ 10 เม็ด

การเก็บรักษา

เก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ให้พ้นจากความชื้น และแสงแดด

คำเตือน

  1. ยานี้ทำให้ง่วงได้บ้างในผู้ใช้ยาบางราย ผู้ที่ขับขี่ยานยนต์ หรือ ทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล หรือทำงานที่เสี่ยงต่อการ พลัดตกจากที่สูง ควรทดสอบก่อนว่ารับประทานยานี้แล้วไม่ง่วง
  2. ไม่ควรรับประทานร่วมกับสุรา หรือ สิ่งที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ
  3. ระวังการใช้ยานี้ในเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี สตรีมีครรภ์ระยะ 3 เดือนแรก และสตรีที่ให้นมบุตร
  4. หากใช้ยานี้แล้ว หัวใจเต้นผิดปกติ ให้หยุดยา และปรึกษาแพทย์
  5. ระวังการใช้ยานี้ในผู้ป่วยโรคตับ
  6. การใช้ยานี้ร่วมกับยาต้านจุลชีพกลุ่ม Macrolides เช่น erythromycin, clarithromycin หรือยาต้านเชื้อรากลุ่ม Imidazole เช่น ketoconazole, itraconazole, fluconazole หรือยากลุ่ม HIV Protease inhibitors รวมทั้งยาอื่นที่ยับยั้งการทำงานของ เอมไซม์ CYP450 เช่น cimetidine, metronidazole, zafirlukast, ยากลุ่ม SSRIs เป็นต้น จะทำให้ระดับยานี้ในเลือดสูงขึ้นเป็น 2-3 เท่า และมีรายงานการเปลี่นนแปลงของคลื่นไฟฟ้าหัวใจ QT ยาวขึ้นได้
  7. ไม่ควรใช้ยานี้ร่วมกับยาที่ทำให้ คลื่นไฟฟ้าหัวใจ QT interval ยาวขึ้น เช่น Calcium Channel Blockers, (เช่น bepridil, verapamil), Tricyclic Antidepressant, cissapride, quinidine เป็นต้น

มีจำหน่ายที่ :

ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป และ ร้าน Boots (บูธ)Save Drug (เซฟดรัก เซ็นเตอร์) , D-Chain (ดีเชน) , Fascino (ฟาสซิโน) , Health Up (เฮลท์ อัพ) , ฺExta Plus (เอ็กซ์ต้า พลัส)

 

 

Ask the Expert Close