ติดต่อเรา

ส่งข้อความถึงเรา • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Contact Info

Great Eastern Drug Co., Ltd.

 • 21/52-54 ชั้น 18 อาคารไทยวาทาวเวอร์ ถนนสาธรใต้
  แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร 10120
  ประเทศไทย
 • โทรศัพท์: (662) 285-0339-48
 • โทรสาร: (662) 285-0350
 • อีเมล: [email protected]
 • เวลาทำการ: จันทร์ - ศุกร์ 8:00 - 17:00
 • เว็บไซต์: www.unilab.co.th

OUR LOCATIONS

สำนักงานใหญ่

ฟิลิปปินส์

บริษัท ยูไนเต็ด แลบบอราทอรีส์ จำกัด(ยูนิแล็บ) 66 ถนนยูไนเต็ด มันดาลูยอง ซิตี้ม เมโทร มะนิลา 1550 ประเทศฟิลิปปินส์

โทรศัพท์:+63 2858 100 โทรสาร:+63 2631 6036 เว็บไซต์:http://www.unilab.com.ph

กลุ่มบริษัทในเครือ

เวียดนาม

บริษัท ยูไนเต็ด ฟาร์มา (เวียดนาม) จำกัด

 • โทรศัพท์: +84 8 3810 0800

สิงคโปร์

บริษัท ฟาร์อีส ดร้๊ก จำกัด

 • โทรศัพท์: +65 6337 8349
 • โทรศัพท์: +65 6337 4463
 • โทรสาร: +65 6337 8641
 • อีเมล์: http://www.fareastdrug.com

พม่า

บริษัท ยูไนเต็ด ฟาร์มาซูติคอล จำกัด

 • โทรศัพท์: +95(01) 657001, 657002, 657033-38

อินโดนีเซีย

พีที อาร์ยาขวาเรีย แลบบอราทอเรีย ทีบีเค

 • โทรศัพท์: +62(0)21 7590 4500 (Hunting)
 • โทรสาร: +62(0)21 7592 4501 (General)

ฮ่องกง

บริษัท ยูนัม คอปเปอร์เรชั่น จำกัด

 • โทรศัพท์: +852 2522 9125
 • โทรศัพท์: +852 2810 5395

กัมพูชา

บริษัท ยูไนเต็ด ฟาร์มา คอมพะนี จำกัด

 • โทรศัพท์: +855 2322 3258

จีน

บริษัท เซี่ยงไฮ้ ยูไนเต็ด เซลล์ ไปโอเทคโนโลยี จำกัด (SCUB)

ไทย

บริษัท เกร๊ต อิสเทอร์น ดรั๊ก จำกัด ชั้น 18 อาคารไทยวา 1 21/52-54 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพ 10120

ฟิลิปปินส์

บริษัท ยูไนเต็ด แลบบอราทอรีส์ จำกัด(ยูนิแล็บ) 66 ถนนยูไนเต็ด มันดาลูยอง ซิตี้ม เมโทร มะนิลา 1550 ประเทศฟิลิปปินส์

 • โทรศัพท์: +63 2858 100
 • โทรสาร: +63 2631 6036
 • เว็บไซต์: http://www.unilab.com.ph
Ask the Expert Close