Solmax

โซลแมค แคปซูล

ยาละลายเสมหะ บรรเทาอาการไอ ชนิดแคปซูล

ชื่อผลิตภัณฑ์

Solmax Capsule ( โซลแมค แคปซูล )

ส่วนประกอบ

Carbocisteine 500 มก.

รูปแบบ และขนาดบรรจุภัณฑ์

หมวดหมู่ : ยาไม่อันตราย
รูปแบบของยา : แคปซูลลักษณะการบรรจุ
(Packaging) : บรรจุแผงละ 10 เม็ด

ข้อบ่งใช้

ยาละลายเสมหะเพื่อบรรเทาอาการไอเนื่องจากหลอดลมอักเสบเรื้อรัง หืด หลอดลม และถุงลมพอง จากการไอที่เกิดจากโพรงจมูกอักเสบ

ขนาดและวิธีใช้

ผู้ใหญ่ และเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป ครั้งละ 1 แคปซูล วันละ 3 ครั้ง (หรือตามแพทย์สั่ง)

ข้อห้ามใช้

ห้ามใช้ในคนไข้ที่เป็นโรคกระเพาะอาหาร หรือมีภาวะภูมิไวเกินต่อคาร์โบซิสเตอีน

จุดเด่น จุดขายของผลิตภัณฑ์

Solmax Capsule เป็นยาแก้ไอละลายเสมหะชนิดแคปซูล มีตัวยา คาร์โบซิสเตอีน ที่เหมาะสมคือ 500 มก. ทำให้มั่นใจในประสิทธิภาพของการรักษาได้เป็นอย่างดี สะดวกในการรับประทาน เพราะเป็นแคปซูล

----------------------------------------

โซลแมค คิดส์

ยาละลายเสมหะ บรรเทาอาการไอ ชนิดน้ำ สำหรับเด็ก

ชื่อผลิตภัณฑ์

Solmax kids ( โซลแมค คิดส์ )

ส่วนประกอบ

ยาน้ำแขวนตะกอน 5 มล. ประกอบด้วย : Carbocisteine 200 มก.

รูปแบบ และขนาดบรรจุภัณฑ์

หมวดหมู่ : ยาไม่อันตราย
รูปแบบของยา : Suspension สีชมพู รสองุ่น
ลักษณะการบรรจุ (Packaging) : บรรจุ 60 ml.

ข้อบ่งใช้

ยาละลายเสมหะ เพื่อบรรเทาอาการไอเนื่องจากหลอดลมอักเสบเรื้อรัง หืด หลอดลม และถุงลมพอง จากการไอที่เกิดจากโพรงจมูกอักเสบ

ขนาดและวิธีใช้

โซลแมค 200 มก. / 5 มล.

  • เด็ก 2 – 5 ปี : 5 มล. หรือ ½ ช้อนชา วันละ 3-4 ครั้ง
  • เด็ก 6 – 12 ปี : 5 มล. หรือ 1 ช้อนชา วันละ 3 ครั้ง

ข้อห้ามใช้

ห้ามใช้ในคนไข้ที่เป็นโรคกระเพาะอาหาร หรือมีภาวะภูมิไวเกินต่อคาร์โบซิสเตอีน

จุดเด่น จุดขายของผลิตภัณฑ์

Solmax Kids เป็นยาแก้ไอ ละลายเสมหะสำหรับเด็ก มีตัวยาคาร์โบซิสเตอีน ที่เหมาะสม คือ 200 มก. ทำให้มั่นใจในประสิทธิภาพของการรักษาได้เป็นอย่างดี ใส่ใจทุกความปลอดภัยสำหรับเด็ก ด้วยสูตรยาที่ ปราศจากน้ำตาล และแอลกอฮอล์ รับประทานง่าย เพราะ ตัวยาคาร์โบซิสเตอีน ที่มีความขมน้อย และปรุงแต่งด้วยรสชาติองุ่น

----------------------------------------

โซลแมค ฟอร์ท

ยาละลายเสมหะ บรรเทาอาการไอ ชนิดน้ำ สำหรับผู้ใหญ่

ชื่อผลิตภัณฑ์

Solmax Forte (โซลแมค ฟอร์ท)

ส่วนประกอบ

ยาน้ำแขวนตะกอน 5 มล. ประกอบด้วย : Carbocisteine 500 มก.

รูปแบบ และขนาดบรรจุภัณฑ์

หมวดหมู่ : ยาไม่อันตราย (ยาทั่วไปที่ไม่ใช่ยาอันตราย หรือยาควบคุมพิเศษ)
รูปแบบของยา : Suspension สีชมพู รสองุ่น
ลักษณะการบรรจุ (Packaging) : บรรจุ 60 ml

ข้อบ่งใช้

ยาละลายเสมหะ เพื่อบรรเทาอาการไอเนื่องจากหลอดลมอักเสบเรื้อรัง หืด หลอดลม และถุงลมพองจากการไอที่เกิดจากโพรงจมูกอักเสบ

ขนาดและวิธีใช้

  • เด็ก 5 – 12 ปี : ครั้งละ ครึ่งช้อนชาหรือ 5 มล. วันละ 3 ครั้ง หลังอาหาร เช้า กลางวัน เย็น
  • ผู้ใหญ่ : ให้ยา 1 ช้อนชา วันละ 3 ครั้งหลังอาหาร

จุดเด่น จุดขายของผลิตภัณฑ์

Solmax forte เป็นยาแก้ไอละลายเสมหะแบบน้ำสำหรับผู้ใหญ่ที่มีความแรงสูงสุด คือ 500 มก.ทำให้มั่นใจในประสิทธิภาพของการรักษาได้เป็นอย่างดี ใส่ใจทุกความปลอดภัย ด้วยสูตรยาที่ ปราศจากน้ำตาล และแอลกอฮอล์ เหมาะสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน หรือผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวอื่น ๆ รับประทานสะดวก เพียงครั้งละ 1 ช้อนชา

Obimin

OBIMIN

Obimin

NUTROPLEX OLIGO PLUS

Obimin

KREMIL

Obimin

ดีคอลเจน

ถาม-ตอบ
ปัญหาสุขภาพ