โอบิมิน-เอแซด

โอบิมิน-เอแซด คือ ยาบำรุงร่างกายสตรี สตรีมีครรภ์ สตรีก่อน และหลังคลอด ระหว่างให้นมบุตร สตรีหลังหมดประจำเดือน และผู้สูงอายุ โดยใช้ภายใต้คำแนะนำของแพทย์

ชื่อ การค้า (Trade name) :

Obimin-AZ โอบิมิน-เอแซด

ส่วนประกอบ: สูตรยาใน 1 เม็ดประกอบด้วย

 • Vitamin A 5,000 IU.
 • Vitamin D 400 IU.
 • Vitamin C 75 mg.
 • Vitamin E 10 IU.
 • Vitamin B1 2 mg.
 • Vitamin B2 3 mg.
 • Vitamin B6 2.5 mg.
 • Vitamin B12 3 mcg.
 • Nicotinamide 20 mg.
 • Folic Acid 1,000 mcg.
 • Ferrous fumarate 200 mg.
 • Calcium Lactate 250 mg.
 • Iodine 200 mcg.
 • Zinc 20 mg.

ข้อบ่งใช้

วิตามินรวมผสมเกลือแร่ ยาบำรุงร่างกายสตรี สตรีมีครรภ์และสตรีระยะให้นมบุตร สตรีหลังหมดประจำเดือนและผู้สูงอายุ โดยใช้ภายใต้คำแนะนำของแพทย์

ขนาดและวิธีใช้ :

รับประทานวันละ 1 เม็ด

ขนาดบรรจุ :

กล่องละ 60 เม็ด

เลขทะเบียนยา :

2A 344/41

อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ ฆท.1260/2563

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ

สอบถามปัญหาสุขภาพ

Subscription

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Ask the Expert Close