GED ขอเป็นกำลังใจให้ เจ้าหน้าที่ดับไฟป่า ณ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

GED ขอมอบสิ่งของเพื่อสนับสนุน และเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่า ให้แก่ สถานีควบคุมไฟป่า จังหวัดเชียงใหม่ และ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โดยมีการรับมอบสิ่งของสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าดับไฟป่า เมื่อวันที่ 18 มีนามคม 2563 ณ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรุงเทพมหานคร

รายชื่อผู้รับมอบ สิ่งของบรรเทาภัยไฟป่า

1. นายศักดิ์ชัย จงกิจวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า

2. นายสมชาย โกมลคงอยู่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันรักษาป่า และจัดการไฟป่า

3. นายอนุรุทธ์. สุทธิวารินทร์กุล ผู้อำนวยการส่วนควบคุมไฟป่า

4. นายสมศักดิ์ ภู่เพ็ชร ผู้อำนวยการส่วนยุทธการด้านป้องกันและปราบปราม

กรมอุทยานแห่งชาติ

กรมอุทยานแห่งชาติ

กรมอุทยานแห่งชาติ

Subscription

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Ask the Expert Close