แชร์ทุกอาการภูมิแพ้ของคุณ ลุ้นรับฟรี! ที่พัก My Ozone เขาใหญ่

my ozone

แชร์ทุกอาการภูมิแพ้ของคุณ ลุ้นรับฟรี! ที่พัก My Ozone เขาใหญ่ และ ชุดกิ๊ฟเซ็ต "ดูแลทุกการแพ้" 100 รางวัล ไม่ว่าจะแพ้ฝุ่น แพ้อากาศ แพ้อาหาร นม ขนสัตว์ หรืออื่น ๆ มาร่วมแชร์ให้เราดูแลทุกภูมิแพ้ พร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมาย

ลงทะเบียนลุ้นรับของรางวัล  • บ้านเลขที่/หมู่/ถนน
  • แขวง/ตำบล
  • เขต/อำเภอ
  • จังหวัด และ รหัสไปรษณีย์

กติกาการลงทะเบียนลุ้นรับรางวัล :

1. กรอกแบบสอบถามตามข้อมูลให้ครบถ้วน
2. ลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล และที่อยู่สำหรับจัดส่งไปรษณีย์ให้ถูกต้อง ชัดเจน เพื่อลุ้นรับบัตรกำนัลที่พัก My Ozone ( Executive Deluxe )
เขาใหญ่ 2 คืน 3 วัน จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 42,000 บาท หรือชุดกิ๊ฟเซ็ต “ดูแลทุกการแพ้” 100 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 90 บาท ฟรี
3. ระยะเวลาร่วมกิจกรรม 15 พ.ย. 2562 - 10 ธ.ค. 2562
4. ประกาศรายชื่อ ผู้ที่ได้รับรางวัล ในวันที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 น.>> ผ่านทาง Website : https://www.gedgoodlife.com/
5. ทางบริษัทฯ จะคัดเลือกผู้โชคดีโดยการสุ่มจากคนที่ทำแบบสอบถาม และกรอกข้อมูลการลงทะเบียนถูกต้องเท่านั้น ที่ บริษัท เกร๊ต อิสเทอร์น ดรั๊ก จำกัด ชั้น 18 อาคารไทยวา 1 21/52-54 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพ 10120 วันที่ 20 ธ.ค. 2562 เวลา 13.00 น. และคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
6. ขอสงวนสิทธิ์การลงทะเบียน 1 รายชื่อ 1 ที่อยู่ หากตรวจพบ ชื่อซ้ำ ที่อยู่ซ้ำ ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือ โอนสิทธิ์ในการรับของรางวัลไปยังบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ชื่อของตนได้
8. ขอสงวนสิทธิ์มอบของรางวัลให้กับผู้ที่กรอกข้อมูล รายละเอียด ชื่อ ที่อยู่ ครบถ้วน และถูกต้องชัดเจน เท่านั้น
9. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตกลงให้ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการนำรูปภาพ และเนื้อหาที่ร่วมกิจกรรมไปเผยแพร่ในช่องทางของผลิตภัณฑ์เบบี้มายด์ในการสื่อสาร เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และทำกิจกรรมทางการตลาด หรือโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบหรือจ่ายค่าตอบแทนใดๆ
10. ผู้ที่ได้รับรางวัลใหญ่ที่มีมูลค่าเกิน 1,000 บาท จะต้องเป็นผู้เสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล
11. ทางบริษัทจะดำเนินการจัดส่งชุดกิ๊ฟเซ็ต Allernix Gilfset 100 รางวัล ภายใน 30 วันทำการ หลังประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับผลิตภัณฑ์
12. บริษัทฯ จะจัดส่งของรางวัลทางไปรษณีย์แบบธรรมดา และทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการจัดส่งหรือการสูญหายของของรางวัล อันเนื่องมาจากการให้บริการทางไปรษณีย์ และ/หรือที่อยู่ไม่ถูกต้องตามที่ลงทะเบียน
13. หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ปฏิบัติตามกติกาที่วางไว้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดหรือมีเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่ง อันมีผลเสียหายต่อ บริษัท เกร๊ต อิสเทอร์น ดรั๊ก จำกัด ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
14. ขอสงวนสิทธิ์มอบของรางวัลให้กับผู้ที่ทำถูกต้องตามกติกา และเงื่อนไขเท่านั้น หากเกิดข้อพิพาทคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี

**กิจกรรมดังกล่าวถือว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้อ่าน สอบถาม และเข้าใจเงื่อนไข กติกา ของรางวัลพร้อมรายละเอียดเพิ่มเติมแล้ว จึงเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายในครั้งนี้**

ถาม-ตอบ
ปัญหาสุขภาพ