มาทายกันสิ! ทีมไหนจะได้แชมป์ฟุตบอลโลก 2022? ทายถูกลุ้นรับของรางวัลฟรี!

GED good life ขอชวนเพื่อน ๆ มาทายผลบอล ทีมไหนจะคว้าแชมป์บอลโลก 2022 (FIFA World Cup Qatar 2022™) ไปครอบครองได้สำเร็จ?

ทายถูกลุ้นรับฟรี!

1. ลูกฟุตบอล Adidas รุ่น AL RIHLA ไซส์5 มูลค่ารางวัลละ 2,200 บาท จำนวน 1 รางวัล

2. บัตรของขวัญโลตัส มูลค่ารางวัลละ 100 บาท จำนวน 20 รางวัล

ทายผล ทีมไหนจะได้แชมป์ฟุตบอลโลก 2022?

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

กติกา และเงื่อนไขการร่วมกิจกรรม :

1. ร่วมทายผล “ทีมไหนจะได้แชมป์ฟุตบอลโลก 2022?” พร้อมลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล และที่อยู่สำหรับจัดส่งไปรษณีย์ให้ถูกต้องชัดเจน ในหน้ากิจกรรมนี้ เพื่อลุ้นรับฟรี ลูกฟุตบอล Adidas รุ่น AL RIHLA ไซส์5 มูลค่ารางวัลละ 2,200 บาท จำนวน 1 รางวัล และ บัตรของขวัญโลตัส มูลค่ารางวัลละ 100 บาท จำนวน 20 รางวัล ส่งตรงถึงบ้าน

2. ระยะเวลาร่วมกิจกรรม 10 พฤศจิกายน 2565 – 17 ธันวาคม 2565

3. ประกาศรายชื่อ ผู้ที่ได้รับรางวัล ภายในวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 15.00 น. ผ่านทางเว็บไซต์: www.gedgoodlife.com

4. ของรางวัลมีจำนวนจำกัด 21 รางวัล เท่านั้น และทางบริษัทฯ จะสุ่มผู้โชคดีจากผู้ที่ทายผลถูกต้อง และกรอกข้อมูลลงทะเบียนถูกต้องครบถ้วนเท่านั้น ที่ บริษัท เกร๊ต อิสเทอร์น ดรั๊ก จำกัด ชั้น 18 อาคารไทยวา 1 21/52-54 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพ 10120 วันที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 น. และคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

5. ขอสงวนสิทธิ์ 1 รางวัล ต่อ 1 รายชื่อ 1 ที่อยู่ หากตรวจพบ ชื่อซ้ำ ที่อยู่ซ้ำ ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6. ทางบริษัทจะดำเนินการจัดส่งของรางวัล ภายใน 30 วันทำการ หลังประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับของรางวัล

7. ขอสงวนสิทธิ์มอบของรางวัลให้กับผู้โชคดี 21 ท่าน ที่ทายผล “ทีมไหนจะได้แชมป์ฟุตบอลโลก 2022?” ได้ถูกต้อง และกรอกข้อมูล รายละเอียด ชื่อ ที่อยู่ ครบถ้วน และถูกต้องชัดเจนเท่านั้น

8. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการจัดส่ง หรือการสูญหายของของรางวัล อันเนื่องมาจากการให้บริการทางไปรษณีย์ และ/หรือที่อยู่ ไม่ถูกต้องตามที่ลงทะเบียน

9. ของรางวัล ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือ โอนสิทธิ์ในการรับไปยังบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ชื่อของตนได้

10. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตกลง และยินยอมให้ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการนำชื่อ-นามสกุล, รูปภาพ และวีดีโอ หรือข้อมูล และเนื้อหาอื่น ๆ ที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรม ไปเผยแพร่ในช่องทางของ GED good life ในการสื่อสาร เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และทำกิจกรรมทางการตลาด หรือโฆษณาผ่านสื่อต่าง ๆ ตลอดจนการประกาศรายชื่อผู้โชคดี โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ หรือจ่ายค่าตอบแทนใด ๆ

11. หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ปฏิบัติตามกติกาที่วางไว้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด หรือมีเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่ง อันมีผลเสียหายต่อ บริษัท เกร๊ต อิสเทอร์น ดรั๊ก จำกัด ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

12. ขอสงวนสิทธิ์มอบของรางวัล ให้กับผู้ที่ทำถูกต้องตามกติกา และเงื่อนไขเท่านั้น หากเกิดข้อพิพาทคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี

13. ผู้ร่วมกิจกรรมที่ได้รับรางวัลที่มีมูลค่าเกิน 1,000 บาท จะต้องเป็นผู้เสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล

**กิจกรรมดังกล่าวถือว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้อ่าน สอบถาม และเข้าใจเงื่อนไขกติกา ของรางวัลพร้อมรายละเอียดเพิ่มเติมแล้ว จึงเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายในครั้งนี้**

Subscription

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Ask the Expert Close