พี่หมื่นขอเชิญเหล่าออเจ้ามาร่วมแชร์ “ไอเทมเด็ดเยียวยาภูมิแพ้” ของออเจ้ามีกระไรบ้าง? ลุ้นรับฟรี! ตั๋วหนังเมเจอร์ 50 รางวัล

ไอเทมเด็ดเยียวยาภูมิแพ้

พี่หมื่นขอเชิญออเจ้าทั่วทั้งสยาม มาร่วมแชร์ “ไอเทมเด็ดเยียวยาภูมิแพ้” ของออเจ้ามีกระไรบ้าง คำตอบของใครถูกใจกรรมการที่สุด รับฟรี! ตั๋วหนังเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ 2 ใบ มูลค่ารางวัลละ 440 บาท จำนวน 50 รางวัล ส่งตรงถึงกระไดบ้าน เราจักพบกันที่โรงมหรสพ ร่วมแชร์ไอเทมกันเลยที่ด้านล่างนี้!

แชร์ “ไอเทมเด็ดเยียวยาภูมิแพ้” ของออเจ้ามีกระไรบ้าง?

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

กติกา และเงื่อนไขการร่วมกิจกรรม :

1. ร่วมแชร์ “ไอเทมเด็ดเยียวยาภูมิแพ้” พร้อมลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล และที่อยู่สำหรับจัดส่งไปรษณีย์ให้ถูกต้องชัดเจน ในหน้ากิจกรรมนี้ เพื่อลุ้นรับฟรี ตั๋วหนังเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ 2 ใบ มูลค่ารางวัลละ 440 บาท จำนวน 50 รางวัล ส่งตรงถึงบ้าน

2. ระยะเวลาร่วมกิจกรรม 1 กรกฎาคม – 20 กรกฎาคม 2565

3. ประกาศรายชื่อ ผู้ที่ได้รับรางวัล ภายในวันพฤหัสบดี ที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 15.00 น. ผ่านทางเว็บไซต์: www.gedgoodlife.com

4. ของรางวัลมีจำนวนจำกัด 50 รางวัล เท่านั้น และทางบริษัทฯ จะคัดเลือกผู้โชคดีจาก “ไอเทมเด็ดเยียวยาภูมิแพ้” ที่ถูกใจกรรมการที่สุด และกรอกข้อมูลลงทะเบียนถูกต้องครบถ้วนเท่านั้น ที่ บริษัท เกร๊ต อิสเทอร์น ดรั๊ก จำกัด ชั้น 18 อาคารไทยวา 1 21/52-54 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพ 10120 วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น. และคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

5. ขอสงวนสิทธิ์ 1 รางวัล ต่อ 1 รายชื่อ 1 ที่อยู่ หากตรวจพบ ชื่อซ้ำ ที่อยู่ซ้ำ ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6. ทางบริษัทจะดำเนินการจัดส่งของรางวัล ภายใน 15 วันทำการ หลังประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับของรางวัล

7. ขอสงวนสิทธิ์มอบของรางวัลให้กับผู้โชคดี 50 ท่าน ที่แชร์ “ไอเท็มเด็ดเยียวยาภูมิแพ้” ถูกใจกรรมการที่สุด และกรอกข้อมูล รายละเอียด ชื่อ ที่อยู่ ครบถ้วน และถูกต้องชัดเจนเท่านั้น

8. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการจัดส่ง หรือการสูญหายของของรางวัล อันเนื่องมาจากการให้บริการทางไปรษณีย์ และ/หรือที่อยู่ ไม่ถูกต้องตามที่ลงทะเบียน

9. ของรางวัล ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือ โอนสิทธิ์ในการรับไปยังบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ชื่อของตนได้

10. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตกลง และยินยอมให้ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการนำชื่อ-นามสกุล, รูปภาพ และวีดีโอ หรือข้อมูล และเนื้อหาอื่น ๆ ที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรม ไปเผยแพร่ในช่องทางของ Ged Good Life ในการสื่อสาร เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และทำกิจกรรมทางการตลาด หรือโฆษณาผ่านสื่อต่าง ๆ ตลอดจนการประกาศรายชื่อผู้โชคดี โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ หรือจ่ายค่าตอบแทนใด ๆ

11. หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ปฏิบัติตามกติกาที่วางไว้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด หรือมีเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่ง อันมีผลเสียหายต่อ บริษัท เกร๊ต อิสเทอร์น ดรั๊ก จำกัด ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

12. ขอสงวนสิทธิ์มอบของรางวัล ให้กับผู้ที่ทำถูกต้องตามกติกา และเงื่อนไขเท่านั้น หากเกิดข้อพิพาทคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี

**กิจกรรมดังกล่าวถือว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้อ่าน สอบถาม และเข้าใจเงื่อนไขกติกา ของรางวัลพร้อมรายละเอียดเพิ่มเติมแล้ว จึงเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายในครั้งนี้**

Subscription

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Ask the Expert Close