ปริศนาทายคำ “โรคภูมิแพ้ ดูแลด้วย…?” ลุ้นรับฟรี! หน้ากากอนามัย จำนวน 100 รางวัล

ปริศนาทายคำ

ชาวภูมิแพ้ต้องไม่พลาด! เพียงร่วมทายคำปริศนา โรคภูมิแพ้ ดูแลด้วย  “_ั _ _ _ _ร์ _ิ _?” พร้อมลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล และที่อยู่ให้ถูกต้อง ก็มีสิทธิ์ลุ้นรับฟรี! หน้ากากอนามัย 10 ชิ้น จำนวน 100 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 20 บาท ส่งตรงถึงบ้าน อย่ารอช้า มาร่วมกิจกรรมกันเลย!


โรคภูมิแพ้ ดูแลด้วย “_ั  _ _ _ _ร์ _ิ _?”

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

 

กติกา และเงื่อนไขการร่วมกิจกรรม :

1. ตอบคำถามให้ถูกต้องว่า โรคภูมิแพ้ดูแลด้วย “_ั  _ _ _ _ร์ _ิ _” พร้อมลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล และที่อยู่สำหรับจัดส่งไปรษณีย์ให้ถูกต้องชัดเจน เพื่อลุ้นรับฟรี หน้ากากอนามัย 10 ชิ้น จำนวน 100 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 20 บาท ส่งตรงถึงบ้าน

2. ระยะเวลาร่วมกิจกรรม 10 – 31 พฤษภาคม 2565

3. ประกาศรายชื่อ ผู้ที่ได้รับรางวัล ภายในวันศุกร์ ที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านทางเว็บไซต์: www.gedgoodlife.com

4. ของรางวัลมีจำนวนจำกัด 100 รางวัล เท่านั้น และทางบริษัทฯ จะคัดเลือกผู้โชคดีโดยการสุ่มจากคนที่ตอบถูก และกรอกข้อมูลลงทะเบียนถูกต้องครบถ้วนเท่านั้น ที่ บริษัท เกร๊ต อิสเทอร์น ดรั๊ก จำกัด ชั้น 18 อาคารไทยวา 1 21/52-54 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพ 10120 วันที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. และคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

5. ขอสงวนสิทธิ์ 1 รางวัล ต่อ 1 รายชื่อ 1 ที่อยู่ หากตรวจพบ ชื่อซ้ำ ที่อยู่ซ้ำ ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6. ทางบริษัทจะดำเนินการจัดส่งของรางวัล ภายใน 30 วันทำการ หลังประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับของรางวัล

7. ขอสงวนสิทธิ์มอบของรางวัลให้กับผู้โชคดี 100 ท่าน ที่ตอบคำถามถูก และกรอกข้อมูล รายละเอียด ชื่อ ที่อยู่ ครบถ้วน และถูกต้องชัดเจนเท่านั้น

8. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการจัดส่ง หรือการสูญหายของของรางวัล อันเนื่องมาจากการให้บริการทางไปรษณีย์ และ/หรือที่อยู่ ไม่ถูกต้องตามที่ลงทะเบียน

9. ของรางวัล ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือ โอนสิทธิ์ในการรับไปยังบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ชื่อของตนได้

10. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตกลงให้ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการนำรูปภาพ และเนื้อหาที่ร่วมกิจกรรมไปเผยแพร่ในการสื่อสาร เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และทำกิจกรรมทางการตลาด หรือโฆษณาผ่านสื่อต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบหรือจ่ายค่าตอบแทนใดๆ

11. หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ปฏิบัติตามกติกาที่วางไว้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดหรือมีเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่ง อันมีผลเสียหายต่อ บริษัท เกร๊ต อิสเทอร์น ดรั๊ก จำกัด ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

12. ขอสงวนสิทธิ์มอบของรางวัล ให้กับผู้ที่ทำถูกต้องตามกติกา และเงื่อนไขเท่านั้น หากเกิดข้อพิพาทคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี0

**กิจกรรมดังกล่าวถือว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้อ่าน สอบถาม และเข้าใจเงื่อนไขกติกา ของรางวัลพร้อมรายละเอียดเพิ่มเติมแล้ว จึงเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายในครั้งนี้**

Subscription

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Ask the Expert Close