ประกาศผลผู้โชคดี กิจกรรม “หน้าร้อนนี้เสี่ยงโรคอะไรบ้าง?”

หน้าร้อนนี้เสี่ยงโรคอะไรบ้าง

Ged Good Life ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทั้ง 10 ท่าน ได้รับฟรี! ร่มดีคอลเจน มูลค่ารางวัลละ 220 บาท จำนวน 10 รางวัล จากกิจกรรม “หน้าร้อนนี้เสี่ยงโรคอะไรบ้าง?” คำตอบที่ถูกต้อง คือ ข้อ ง. ถูกทุกข้อ

รายชื่อผู้โชคดี ทั้ง 10 ท่าน

1. วัชรการ จันทร์ตรี
2. สากีเราะ แมรอ
3. พรพรรณ สุขวัฒน์
4. ยุญฑริกา คำปวง
5. สรินทร์ รุ่งแสงอโณทัย
6. เมธี สมบูรณ์ชัย
7. ณัฐธิชา กรันย์ภัทรนิธิ
8. นายธนเดช ฟางศิริวงษ์
9. ยุทธชัย ไตรภพเจริญ
10. ดารารัตน์ กันตังกุล


เงื่อนไขรับร่มดีคอลเจน :

1. ทางบริษัทจะดำเนินการจัดส่งของรางวัล ภายใน 30 วันทำการ หลังประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับของรางวัล

2. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการจัดส่ง หรือการสูญหายของของรางวัล อันเนื่องมาจากการให้บริการทางไปรษณีย์ และ/หรือที่อยู่ ไม่ถูกต้องตามที่ลงทะเบียน

3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตกลงให้ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการนำรูปภาพ และเนื้อหาที่ร่วมกิจกรรมไปเผยแพร่ในการสื่อสาร เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และทำกิจกรรมทางการตลาด หรือโฆษณาผ่านสื่อต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบหรือจ่ายค่าตอบแทนใด ๆ

4. ขอสงวนสิทธิ์มอบของรางวัล ให้กับผู้ที่ทำถูกต้องตามกติกา และเงื่อนไขเท่านั้น หากเกิดข้อพิพาทคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี

อ่านรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่นี่ -> คลิก

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

Subscription

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Ask the Expert Close