9 โรคประจำตัว กลุ่มเสี่ยงตายสูง จากโรคโควิด-19 !! พร้อมวิธีป้องกันโรค

9 โรคประจำตัว กลุ่มเสี่ยงตายสูง จากโรคโควิด-19

สถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทย ยังคงน่าเป็นห่วง มีทั้งผู้ติดเชื้อ และผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นทุกวัน และถ้าสังเกตกัน ก็จะพบว่า ผู้เสียชีวิตหลายร้อยรายมักจะมีโรคประจำตัวร่วมด้วย ฉะนั้นวันนี้ GedGoodLife จึงได้รวบรวม 9 โรคประจำตัว กลุ่มเสี่ยงตายสูง จากโรคโควิด-19 !! มาฝากกัน พร้อมวิธีป้องกันจากทั้ง 9 โรคนี้ด้วย จะมีอะไรบ้าง มาติดตามกันได้เลย

เรียงอันดับโรคประจำตัวตายสูงสุด จากรายงานผู้เสียชีวิตในวันที่ 1-6 พ.ค. 64

GedGoodLife ได้รวบรวมข้อมูลจำนวนผู้เสียชีวิตด้วยโรคโควิด-19 ในวันที่ 1-6 พ.ค. 64 จาก ศบค. “ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019” พบว่า มีผู้เสียชีวิตจำนวน 133 ราย และสามารถเรียงอันดับโรคประจำตัวตายสูงสุดใน 6 วันดังกล่าว ได้ดังนี้

อันดับที่ 1 โรคความดันโลหิตสูง – เสียชีวิตรวม 73 ราย
อันดับที่ 2 ไขมันในเลือดสูง – เสียชีวิตรวม 29 ราย
อันดับที่ 3 โรคเบาหวาน – เสียชีวิตรวม 25 ราย
อันดับที่ 4 โรคหัวใจ – เสียชีวิตรวม 22 ราย
อันดับที่ 5 โรคไตเรื้อรัง – เสียชีวิตรวม 20 ราย
อันดับที่ 6 โรคอ้วน – เสียชีวิตรวม 16 ราย
อันดับที่ 7 โรคปอดเรื้อรัง – เสียชีวิตรวม 10 ราย
อันดับที่ 8 โรคมะเร็ง – เสียชีวิตรวม 7 ราย
อันดับที่ 9 โรคหลอดเลือดสมอง – เสียชีวิตรวม 5 ราย
อันดับที่ 10 ออทิสติก / Scleroderma /ความจำเสื่อม / โรคไทรอยด์ – เสียชีวิตรวมโรคละ 1 ราย

จะเห็นได้ว่า 5 อันดับแรกมักเกิดจาก โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCDs ซึ่งถือเป็นโรคอันตราย เสี่ยงตายสูง

9 โรคประจำตัว กลุ่มเสี่ยงตายสูง จากโรคโควิด-19
ภาพแสดงสถิติ วันที่ 1 – 6 พ.ค. 64

9 โรคประจำตัว กลุ่มเสี่ยงตายสูง จากโรคโควิด-19

งานวิจัยล่าสุดจาก คณะนักวิจัยจาก มหาวิทยาลัยกริฟฟิธ ประเทศออสเตรเลีย ค้นพบว่า โรคมะเร็ง โรคไตเรื้อรัง โรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง คือ 4 โรคร่วมหลัก ที่นำไปสู่การเสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19)

ศาสตราจารย์ซูเรช มาห์ลินกัม ผู้เขียนหลักของงานวิจัย กล่าวว่า “โรคโควิด-19 เกี่ยวข้องกับความแข็งแรงของลิ่มเลือด ซึ่งผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวานอาจมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนของลิ่มเลือดอุดตันอันเป็นอันตรายต่อชีวิต”

และ 8 โรคประจำตัวที่ต้องระวังไม่ให้ติดโควิด-19 พร้อมวิธีป้องกันโรคแบบง่าย ๆ มีดังนี้

9 โรคประจำตัว กลุ่มเสี่ยงตายสูง จากโรคโควิด-19

1. โรคความดันโลหิตสูง (Hypertension / High Blood Pressure)

ผู้ป่วยที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง เมื่อป่วยด้วยโรคโควิด-19 อาจมีความเสี่ยงนำไปสู่ภาวะหัวใจวาย และเสียชีวิตได้สูง เนื่องจากเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 (โรคโควิด-19) ส่งผลให้มีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะได้ 17% กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ 7% ส่งผลให้เกิดระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว 9%

องค์การอนามัยโลก กำหนดไว้ตั้งแต่ พ.ศ.2542 ว่า… “ผู้ใดก็ตามที่มีความดันโลหิตวัดได้มากกว่า 140/90 มม.ปรอท ถือว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูง”

3 วิธีง่าย ๆ ป้องกันโรคความดันโลหิตสูง

 1. ควบคุมน้ำหนักไม่ให้อ้วน ทานผัก-ผลไม้ งดเค็ม งดสุรา
 2. ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ลดความเครียด
 3. ตรวจเช็คร่างกาย และวัดความดันโลหิตเป็นประจำ

อ่านเพิ่มเติม – “อาหารดี ความดันลด” ความดันโลหิตสูง ควรกิน-ควรเลี่ยง อะไรบ้าง?


2. ไขมันในเลือดสูง (Dyslipidemia)

จากสถิติผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 มักมีโรคประจำตัวเกี่ยวเนื่องกับโรคอ้วน เช่น ภาวะเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และไขมันในเลือดสูง เป็นต้น

โรคไขมันในเลือดสูง คือ ภาวะที่ร่างกายมีระดับไขมันในเลือดสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน และเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญ­ที่ทำให้เกิดโรคหัวใจ และหลอดเลือด ซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้

3 วิธีง่าย ๆ ป้องกันโรคไขมันในเลือดสูง

 1. เลี่ยงอาหารที่มีโคเลสเตอรอล ไตรกลีเซอไรด์ สูง
 2. รับประทานอาหารที่มีเส้นใยมาก ๆ เช่น ผัก ผลไม้ เป็นต้น
 3. ออกกําลังกายอย่างสมํ่าเสมอ

อ่านเพิ่มเติม – ไขมันในเลือดสูง โรคยอดฮิตของคนไทย! สาเหตุ อาการ วิธีรักษา


3. โรคเบาหวาน (Diabete)

เบาหวานหนึ่งในโรคยอดฮิตที่คนไทยเป็นกันเยอะมาก และข้อมูลจาก สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ได้ชี้แจงไว้ว่า “ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ถ้าติดเชื้อแล้วจะมีอาการ หรือภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงกว่าผู้ที่ไม่เป็นเบาหวาน เนื่องจากผู้เป็นเบาหวาน หากควบคุมน้ำตาลไม่ดี จะมีภูมิคุ้มกันที่ต่ำกว่าคนปกติ และเชื้อไวรัสจะเจริญเติบโตได้ดี ในสภาวะที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูง”

3 วิธีง่าย ๆ ป้องกันโรคเบาหวาน

 1. งดกินอาหารที่มีน้ำตาล และไขมันสูง อาหารหมัก ดอง เค็มจัด
 2. เพิ่มการกินผัก ผลไม้ หลากหลายชนิด เป็นประจำทุกวัน
 3. ออกกำลังกายเป็นประจำ สร้างสุขภาพให้แข็งแรง อย่างน้อยวันละ 30 นาที

อ่านเพิ่มเติม – โรคเบาหวาน เกิดจากอะไร ? พร้อมอาหารที่ควร-ไม่ควรทาน สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน


4. โรคหัวใจ (heart disease)

โรคหัวใจ เป็นโรคที่ทำให้เกิดการเสียชีวิตเป็นอันดับที่ 1 ของคนทั่วโลก รวมทั้งคนไทย และถ้าผู้ป่วยโรคหัวใจ ติดเชื้อโควิด-19 ร่วมด้วย จะมีอัตราการเสียชีวิต และระยะเวลาการนอนโรงพยาบาลก็มากกว่าผู้ป่วยทั่วไป โดยสถิติผู้เสียชีวิตจาก COVID-19 ที่เป็นโรคหัวใจมีจำนวนมากถึง 13% และอาจมีภาวะทางหัวใจ และหลอดเลือดที่กำเริบขึ้นได้ ในขณะติดเชื้อ COVID-19 ได้อีกด้วย

3 วิธีง่าย ๆ ป้องกันโรคหัวใจ

 • ควบคุมน้ำหนักให้ดี ลดละของหวาน และหมั่นออกกำลังกายให้แข็งแรง
 • ไม่สูบบุหรี่ เพราะ บุหรี่ทำให้เลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจน้อยลง
 • ลดความเครียด นอนพักผ่อนให้เพียงพอ

อ่านเพิ่มเติม – เคลียร์ทุกข้อสงสัย! ถาม-ตอบ เรื่อง วัคซีนโควิด-19 โดยกรมควบคุมโรค


5. โรคไตเรื้อรัง (Chronic kidney disease, CKD)

ผู้ป่วยที่เป็นโรคไตเรื้อรัง จะไม่สามารถกรองเลือดได้ตามปกติ และโรคนี้ยังเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาสุขภาพอื่น ๆ ตามมาอีกด้วย และจากสถิติ ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง มีโอกาสติดโควิด-19 สูง จึงจำเป็นต้องดูแลตนเองให้ดีที่สุด เลี่ยงอาหารที่มีโซเดียม โพแทสเซียม ฟอสเฟตสูง

3 วิธีง่าย ๆ ป้องกันโรคไตเรื้อรัง

 1. เลี่ยงอาหารเค็มจัด หวานจัด และงดสูบบุหรี่
 2. ดื่มน้ำเปล่าให้ได้วันละ 8 แก้ว
 3. เลี่ยงการรับประทานยาแก้อักเสบ ยาชุด ติดต่อกันเป็นเวลานาน

อ่านเพิ่มเติม – “โซเดียม” ยาพิษในทุกจานโปรด “8 วิธีลดความเค็ม” ก่อนไตพัง!


6. โรคอ้วน

ผศ.นพ.สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน์ หัวหน้าสาขาวิชาโรคหัวใจและหลอดเลือด ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ได้กล่าวว่า

“คนอ้วนเมื่อได้รับเชื้อโควิด -19 เชื้อจะเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ ทำให้เกิดการอักเสบขึ้นในร่างกาย ซึ่งในคนอ้วน เซลล์ไขมันในร่างกายจะมีตัวรับเชื้อโควิด-19 มากกว่าในปอด นอกจากนี้ความอ้วนถือเป็นการอักเสบเรื้อรัง หากเกิดการอักเสบเฉียบพลันจากโควิด-19 หรือปอดอักเสบก็จะรุนแรงกว่าคนอื่น ซึ่งเกี่ยวพันกับการเป็นโรคเบาหวาน ความดัน และหัวใจด้วย”

ผศ.นพ.สมเกียรติ แนะนำในเรื่องภาวะโรคอ้วนว่าให้คำนวณจากดัชนีมวลกาย โดยการเอาส่วนสูงเป็นเมตรยกกำลังสอง x 25 ตัวเลขที่ออกมาจะเป็นน้ำหนัก ถ้าเกิน 25 กก./ตรม. ถือว่าอ้วน

3 วิธีง่าย ๆ ป้องกันโรคอ้วน

 1. คุมอาหาร กินแต่พอดี และควรลด ละ น้ำตาล แป้ง
 2. ออกกำลังกายสม่ำเสมอ หรือหมั่นเดินให้ได้บ่อย ๆ
 3. ชั่งน้ำหนักตัวเป็นประจำ ศึกษาข้อมูลแคลอรีจากอาหารต่าง ๆ

อ่านเพิ่มเติม – อันตราย! อยู่บ้านกินแล้วนอน เสี่ยงหลายโรคเลยนะ!


7 โรคปอดเรื้อรัง (COPD)

โรคปอดเรื้อรัง หรือ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง เป็นภาวะที่มีการอุดกั้นในปอดอย่างถาวร มีอาการไอมีเสมหะอย่างน้อย 3 เดือนใน 2 ปีติดกัน การสูบบุหรี่ คือพฤติกรรมสำคัญที่ทำให้เกิดโรคนี้ ผู้ที่มีโรคนี้แล้วติดโควิด-19 จะทำให้ปอดถูกทำลายได้อย่างรวดเร็ว และเป็นเหตุให้เสียชีวิตในที่สุด

3 วิธีง่าย ๆ ป้องกันโรคปอดเรื้อรัง

 1. ใครที่สูบบุหรี่อยู่ ให้งดสูบบุหรี่ให้ได้ และหมั่นออกกำลังกายให้แข็งแรง
 2. หลีกเลี่ยงมลพิษทางอากาศทั้งฝุ่นละออง และควันพิษ
 3. สวมใส่หน้ากากอนามัยเสมอ เมื่อต้องออกไปเผชิญกับฝุ่นอย่าง PM2.5

อ่านเพิ่มเติม : 9 วิธีดูแลปอด ให้แข็งแรงสุขภาพดี พร้อมสู้ภัยโควิด19


8. โรคมะเร็ง

นพ.ธนุตม์ ก้วยเจริญพานิชก์ รองผู้อำนวยการแพทย์เฉพาะทางด้านรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา รพ.มะเร็งชีวามิตรา กล่าวว่า “ผู้ป่วยโรคมะเร็งที่กำลังอยู่ระหว่างการรักษา ผู้ป่วยกลุ่มนี้จะเป็นคนที่มีภูมิต้านทานในร่างกายในเกณฑ์ที่ต่ำกว่าปกติ โดยเฉพาะผู้ป่วยมะเร็งปอด หากติดเชื้อ COVID-19 อาการอาจหนักกว่า 2 เท่า”

3 วิธีง่าย ๆ ป้องกันโรคมะเร็ง

 1. งดสูบบุหรี่ และงดดื่มสุรา
 2. รับประทานผักใบเขียวให้มาก
 3. หลีกเลี่ยงรังสี แสงแดดจัด และฝุ่นพิษ PM2.5

9. โรคหลอดเลือดสมอง (stroke)

โรคหลอดเลือดสมอง หรือ โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต (Stroke) เป็นโรคที่พบบ่อยที่สุดโรคหนึ่งของโรคทางระบบประสาท และเป็นสาเหตุการตายที่สำคัญในอันดับต้น ๆ ของประเทศ เป็นโรคที่ต้องรีบรักษา เพราะหากรักษาช้าจะทำให้เซลล์สมองตาย เกิดความพิการ อัมพาตตามมาได้

3 วิธีง่าย ๆ ป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง

 1. ควบคุมระดับคอเลสเตอรอล และความดันโลหิต
 2. เลี่ยงอาหารไขมันสูง เน้นผัก-ผลไม้ ที่มีประโยชน์
 3. ออกกำลังกายสม่ำเสมอ งดเหล้า และบุหรี่

อ่านเพิ่มเติม : โรคหลอดเลือดสมอง รู้ทัน ป้องกันอัมพาตได้! : สาเหตุ อาการ วิธีรักษา

9 โรคประจำตัว กลุ่มเสี่ยงตายสูง จากโรคโควิด-19

สุดท้ายนี้ GedGoodLife ขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพให้แข็งแรง ทานอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ก็จะห่างไกลจาก 9 โรคประจำตัว กลุ่มเสี่ยงตายจากโรคโควิด-19 สูง

และอย่าลืม ปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากโรคร้ายโควิด-19 ด้วยการสวมใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ เมื่อต้องออกไปนอกบ้าน และไม่อยู่ใกล้ชิด หรือไปในสถานที่เสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19


อ้างอิง  : 1. กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 2. เพจกรมควบคุมโรค 3. โรงพยาบาลรามคำแหง 4. news.griffith 5. xinhuathai 6. workpointnews

ปรึกษาปัญหาสุขภาพ ไข้หวัด อาการไอ ปวดท้อง ภูมิแพ้  ได้ฟรี! ตลอด 24 ชั่วโมง ถามเลย ที่นี่

ติดตาม GedGoodLife ช่องทางอื่น ๆ ได้ที่…

Facebook : GEDGoodLife
Nutroplex : nutroplexclub
Twitter      : @gedgoodlife
Line          : @gedgoodlife
Youtube   : GEDGoodLife ชีวิตดีดี
TikTok      : @gedgoodlife

บทความที่เกี่ยวข้อง

Subscription

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Ask the Expert Close