สวัสดีปีใหม่ 2567 ลงทะเบียนลุ้นรับฟรี!! ปฏิทินตั้งโต๊ะ GED ต้อนรับปีมะโรง 50 รางวัล

GED good life ส่งต่อความสุขส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ แจกปฏิทินตั้งโต๊ะ GED ปี 2567/2024 ฟรี!! จำนวน 50 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 100 บาท อย่ารอช้า! รีบลงทะเบียนด้านล่างนี้ แล้วรอลุ้นเป็นผู้โชคดีได้เลย

ลงทะเบียน ลุ้นรับฟรี! ปฏิทินตั้งโต๊ะ ปี 2567

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

กติกาการลงทะเบียน ลุ้นรับปฏิทินตั้งโต๊ะ :

1. ลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล และที่อยู่สำหรับจัดส่งไปรษณีย์ให้ถูกต้องชัดเจน เพื่อลุ้นรับ ปฏิทินตั้งโต๊ะ ปี2567 มูลค่ารางวัลละ 100 บาท จำนวน 50 รางวัล ส่งตรงถึงบ้าน

2. ระยะเวลาร่วมกิจกรรม 1 ธันวาคม – 31 ธันวาคม 2566

3. ประกาศรายชื่อ ผู้ที่ได้รับปฏิทินตั้งโต๊ะ ภายในวันที่ 4 มกราคม 2567 เวลา 15.00 น. ผ่านทางเว็บไซต์ : www.gedgoodlife.com

4. ปฏิทินตั้งโต๊ะมีจำนวนจำกัด 50 ชิ้นเท่านั้น และทางบริษัทฯ จะสุ่มผู้โชคดีจากคนที่ลงทะเบียน และกรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วนเท่านั้น ที่ บริษัท เกร๊ต อิสเทอร์น ดรั๊ก จำกัด ชั้น 18 อาคารไทยวา 1 21/52-54 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพ 10120 วันที่ 4 มกราคม 2567 เวลา 13.00 น. และคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

5. ขอสงวนสิทธิ์ 1 รางวัล ต่อ 1 รายชื่อ 1 ที่อยู่ หากตรวจพบ ชื่อซ้ำ ที่อยู่ซ้ำ ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6. ขอสงวนสิทธิ์มอบปฎิทินตั้งโต๊ะให้กับผู้ที่กรอกข้อมูล รายละเอียด ชื่อ ที่อยู่ ครบถ้วน และถูกต้องชัดเจน สำหรับผู้โชคดี 50 ท่านเท่านั้น

7. ทางบริษัทจะดำเนินการจัดส่งของรางวัล ภายใน 30 วันทำการ หลังประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับของรางวัล

8. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการจัดส่ง หรือการสูญหายของของรางวัล อันเนื่องมาจากการให้บริการทางไปรษณีย์ และ/หรือที่อยู่ ไม่ถูกต้องตามที่ลงทะเบียน

9. ของรางวัล ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือ โอนสิทธิ์ในการรับไปยังบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ชื่อของตนได้

10. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตกลงให้ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการนำรูปภาพ และเนื้อหาที่ร่วมกิจกรรมไปเผยแพร่ในการสื่อสาร เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และทำกิจกรรมทางการตลาด หรือโฆษณาผ่านสื่อต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบหรือจ่ายค่าตอบแทนใดๆ

11. หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ปฏิบัติตามกติกาที่วางไว้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดหรือมีเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่ง อันมีผลเสียหายต่อ บริษัท เกร๊ต อิสเทอร์น ดรั๊ก จำกัด ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

12. ขอสงวนสิทธิ์มอบของรางวัล ให้กับผู้ที่ทำถูกต้องตามกติกา และเงื่อนไขเท่านั้น หากเกิดข้อพิพาทคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี

**กิจกรรมดังกล่าวถือว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้อ่าน สอบถาม และเข้าใจเงื่อนไขกติกา ของรางวัลพร้อมรายละเอียดเพิ่มเติมแล้ว จึงเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายในครั้งนี้**

ดีคอลเจน ชนิดเม็ด (Decolgen tablets) บรรเทาหวัด น้ำมูกไหล ปวดศีรษะ และเป็นไข้

Subscription

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Ask the Expert Close