มาร่วมมีวันดีดีกับบลู ก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลสุด Exclusive ฟรี! พิเศษสุดสำหรับ 100 ท่านแรกที่ร่วมลงทะเบียน รับฟรี! Lotus’s Gift Card 100 รางวัล

มาร่วมมีวันดีดีกับบลู

มาร่วมมีวันดีดีกับบลู (พงศ์ทิวัตถ์ ตั้งวันเจริญ) เพียงลงทะเบียนพร้อมแชร์ทริคในการดูแลสุขภาพง่าย ๆ “เมื่อมีอาการ น้ำมูกไหล เป็นไข้ ปวดศรีษะ” ก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลสุด Exclusive ฟรี! พิเศษสุดสำหรับ 100 ท่านแรกที่ร่วมลงทะเบียนรับฟรี Lotus’s Gift Card 100 รางวัล! และยังมีรางวัลอื่นอีกมากมาย มามีชีวิตดีดีกับบลูกันนะ

  1. รางวัลรูปถ่ายโพลารอยด์ พร้อมลายเซ็นบลู + สิทธิ์ที่นั่งพิเศษ มีทกับบลู อย่างใกล้ชิด ในวันที่ 24 มิถุนายน 2566 ที่ Centerpoint Siam Square จำนวน 10 รางวัล
  2. รางวัลร่มดีคอลเจน ลิมิเต็ด อิดิชั่น จำนวน 10 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 250 บาท
  3. รางวัลLotus’s Gift Card จำนวน 100 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 100 บาท

2 ขั้นตอนง่าย ๆ ร่วมกิจกรรม

  1. แชร์ทริคง่ายๆในการดูแลสุขภาพ “เมื่อมีอาการ น้ำมูกไหล เป็นไข้ ปวดศรีษะ” ในฟอร์มด้านล่างนี้ (เช็กเคล็ดลับดูแลหวัด -> คลิกที่นี่)
  2. กรอกชื่อ-ที่อยู่ให้ครบถ้วน เพื่อลุ้นรับรางวัล และกดปุ่มยืนยัน

คุณมีทริคดูแลสุขภาพ “เมื่อมีอาการ น้ำมูกไหล เป็นไข้ ปวดศรีษะ” อย่างไร?

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

กติกา และเงื่อนไขการร่วมกิจกรรม :

1. ร่วมแชร์ทริคง่าย ๆ ในการดูแลสุขภาพ “เมื่อมีอาการ น้ำมูกไหล เป็นไข้ ปวดศรีษะ” พร้อมลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล และที่อยู่สำหรับจัดส่งไปรษณีย์ให้ถูกต้องชัดเจน ในหน้ากิจกรรมนี้ เพื่อลุ้นรับฟรี รางวัลรูปถ่ายโพลารอยด์ พร้อมลายเซ็นบลู + สิทธิ์ที่นั่งพิเศษ มีทกับบลู อย่างใกล้ชิด จำนวน 10 รางวัล, รางวัลร่มดีคอลเจน ลิมิเต็ด จำนวน 10 รางวัล, และรางวัล Lotus’s Gift Card จำนวน 100 รางวัล

2. ระยะเวลาร่วมกิจกรรม 1 – 20 มิถุนายน 2566

3. ประกาศรายชื่อ ผู้ที่ได้รับรางวัล ภายในวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2566 เวลา 15.00 น. ผ่านทางเว็บไซต์: www.gedgoodlife.com

4. ของรางวัลมีจำนวนจำกัด

  • รางวัลรูปถ่ายโพลารอยด์ พร้อมลายเซ็นบลู + สิทธิ์ที่นั่งพิเศษ มีทกับบลู อย่างใกล้ชิด ในวันที่ 24 มิถุนายน 2566 ที่ Centerpoint Siam Square จำนวน 10 รางวัล
  • รางวัลร่มดีคอลเจน ลิมิเต็ด อิดิชั่น จำนวน 10 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 250 บาท
  • รางวัลLotus’s Gift Card จำนวน 100 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 100 บาท

5. รางวัลรูปถ่ายโพลารอยด์ พร้อมลายเซ็นบลู + สิทธิ์ที่นั่งพิเศษ มีทกับบลู อย่างใกล้ชิด, และรางวัลร่มดีคอลเจน ลิมิเต็ด อิดิชั่น ทางบริษัทฯ จะสุ่มผู้โชคดี ในส่วนรางวัล Lotus’s Gift Card ทางบริษัทฯ จะคัดเลือกผู้โชคดี 100 คนแรก โดยทั้ง 3 รางวัล ผู้โชคดีจะมาจากการสุ่ม และคัดเลือก โดยคณะกรรมการ จากผู้ที่กรอกข้อมูลการร่วมกิจกรรม รวมถึงรายละเอียด ชื่อ ที่อยู่ ครบถ้วน และถูกต้องชัดเจน เท่านั้น ที่ บริษัท เกร๊ต อิสเทอร์น ดรั๊ก จำกัด ชั้น 18 อาคารไทยวา 1 21/52-54 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพ 10120 วันที่ 21 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 น. และคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

6. ขอสงวนสิทธิ์ 1 รางวัล ต่อ 1 รายชื่อ 1 ที่อยู่ หากตรวจพบ ชื่อซ้ำ ที่อยู่ซ้ำ ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

7. ทางบริษัทจะดำเนินการจัดส่งของรางวัล ภายใน 30 วันทำการ หลังประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับของรางวัล

8. ขอสงวนสิทธิ์มอบของรางวัลให้กับผู้โชคดี ทุกท่าน ที่กรอกข้อมูลการร่วมกิจกรรม รวมถึงรายละเอียด ชื่อ ที่อยู่ ครบถ้วน และถูกต้องชัดเจนเท่านั้น

9. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการจัดส่ง หรือการสูญหายของของรางวัล อันเนื่องมาจากการให้บริการทางไปรษณีย์ และ/หรือที่อยู่ ไม่ถูกต้องตามที่ลงทะเบียน

10. ของรางวัล ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือ โอนสิทธิ์ในการรับไปยังบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ชื่อของตนได้

11. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตกลง และยินยอมให้ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการนำชื่อ-นามสกุล, รูปภาพ และวีดีโอ หรือข้อมูล และเนื้อหาอื่น ๆ ที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรม ไปเผยแพร่ในช่องทางของ GED good life ในการสื่อสาร เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และทำกิจกรรมทางการตลาด หรือโฆษณาผ่านสื่อต่าง ๆ ตลอดจนการประกาศรายชื่อผู้โชคดี โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ หรือจ่ายค่าตอบแทนใด ๆ

12. หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ปฏิบัติตามกติกาที่วางไว้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด หรือมีเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่ง อันมีผลเสียหายต่อ บริษัท เกร๊ต อิสเทอร์น ดรั๊ก จำกัด ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

13. ขอสงวนสิทธิ์มอบของรางวัล ให้กับผู้ที่ทำถูกต้องตามกติกา และเงื่อนไขเท่านั้น หากเกิดข้อพิพาทคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี

**กิจกรรมดังกล่าวถือว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้อ่าน สอบถาม และเข้าใจเงื่อนไขกติกา ของรางวัลพร้อมรายละเอียดเพิ่มเติมแล้ว จึงเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายในครั้งนี้**

Subscription

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Ask the Expert Close