Nutroplex Reward Season 5 มีค่าทุกกล่อง ยิ่งแลก ยิ่งได้มาก!

Nutroplex Reward Season 5

คุ้มแบบปังปุริเย่ทุกเทศกาลตลอดปี 2566 กับกิจกรรม Nutroplex Reward Season 5 ยิ่งแลก ยิ่งได้มาก ทุกการซื้อผลิตภัณฑ์ Nutroplex Oligo Plus ทุกกล่อง สามารถสะสมกล่อง แล้วส่งมาแลกรับของรางวัลตามใจคุณได้เลย*!!

รายละเอียด และกติกาการแลกของรางวัล สามารถแลกได้ตลอดทั้งปี!

5 กล่อง สามารถแลกรับบัตรกำนัล โลตัส, ท็อป, 7-eleven, หรือGrab มูลค่า 100 บาท

10 กล่อง สามารถแลกรับของรางวัล ชุดครัวคุณหนู หรือกระเป๋านูโทรเพล็กซ์ มูลค่า 250 บาท

20 กล่อง สามารถแลกรับของรางวัล MK gift voucher มูลค่า 500 บาท

45 กล่อง สามารถแลกรับของรางวัล บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 1,000 บาท

150 กล่อง สามารถแลกรับของรางวัล สร้อยคอทองคำหนักครึ่งสลึง มูลค่า 3,744 บาท จำนวนจำกัด 5 รางวัล เฉพาะคนที่ส่งมาแลก 5 ท่านแรกเท่านั้น โดยยึดตามวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นหลัก (ราคาทองคำ ณ วันที่ 25 มกราคม 2566)

250 กล่อง สามารถเลือกแลกรับของรางวัล ที่พัก Grande Centre Point Space Pattaya Space Deluxe 2 วัน 1 คืน พร้อมอาหารเช้า 7,500 บาท จำนวนจำกัด 2 รางวัล หรือสามารถแลกรับ HUAWEI MatePad T 8 Kids Edition LTE (Deepsea Blue) มูลค่า 6,490 บาท จำนวนจำกัด 2 รางวัล รางวัลนี้ ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะคนที่ส่งมาแลก 2 ท่านแรกในแต่ละรางวัลเท่านั้น โดยยึดตามวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นหลัก

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด

– ที่พัก Grande Centre Point Space Pattaya ที่พัก 2 วัน 1 คืน สามารถเข้าพักได้ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า และสามารถเช็คอินพักสามารถเข้าพักได้ทุกวัน ยกเว้นวันศุกร์, วันเสาร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยของรางวัลจะมีอายุการใช้งาน 3 เดือน นับจากวันที่บริษัทฯได้รับไปรษณีย์การแลกของรางวัลนี้ และติดต่อกลับผู้แลกรางวัล

– สามารถใช้กล่อง Nutroplex Oligo Plus ขนาดใดก็ได้ ในการแลกรับของรางวัล โดยส่งกล่องมาให้ครบตามจำนวน ดังเงื่อนไขในรายการแลกรับของรางวัล และสามารถส่งกล่องมาแลกของรางวัลได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 – 31 ธันวาคม 2566 เท่านั้น โดยวันสุดท้ายของการส่งกล่องยึดตามวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นหลัก

สิทธิประโยชน์ และเงื่อนไขการรับรางวัล

1. ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องกดไลค์ แฟนเพจ Facebook NutroplexClub: facebook.com/nutroplexclub เพื่อไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ

2. เมื่อสะสมกล่อง Nutroplex Oligo Plus ครบ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด สามารถแลกรับของรางวัล ได้ตามช่วงเวลาในกติกา และเป็นไปตาม เงื่อนไขการร่วมกิจกรรม และการแลกรับของรางวัล ที่บริษัทกำหนดเท่านั้น

3. ภายหลังที่ผู้ร่วมกิจกรรมทำรายการแลกของรางวัล จะไม่สามารถทำการยกเลิกรายการได้ และบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการส่งคืนกล่องที่ใช้ในการแลกของรางวัลทุกกรณี

4. กล่องสะสมไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ในการรับของรางวัลไปยังบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ชื่อของตนได้

5. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตกลงให้ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการนำรูปภาพ และเนื้อหาที่ร่วมกิจกรรมไปเผยแพร่ในช่องทางของผลิตภัณฑ์ Nutroplex Oligo Plus ในการสื่อสาร เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และทำกิจกรรมทางการตลาด หรือโฆษณาผ่านสื่อต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบหรือจ่ายค่าตอบแทนใด ๆ

6. หากบริษัทฯ พบพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับแลกของรางวัลในทุกกรณี

7. บริษัทฯ สามารถทำการเปลี่ยนแปลงของรางวัล โดยการจัดหาของรางวัลอื่นที่มีมูลค่าเท่ากับของรางวัลนั้น ๆ ทดแทนให้กับสมาชิก ในกรณีที่ของรางวัลชำรุด มีข้อบกพร่อง ของรางวัลรายการนั้นเลิกทำการผลิต เกิดภัยธรรมชาติ เกิดโรคระบาด หรือกรณีอื่น ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุดโดยตรง

8. บริษัทฯ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดจำหน่ายของรางวัลที่ระบุในรายการนี้ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพ หรือบริการที่อาจเกิดขึ้นกับรางวัลดังกล่าว หากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพ หรือบริการ ผู้โชคดีจะต้องติดต่อบริษัทที่จำหน่ายด้วยตนเอง

9. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการจัดส่ง หรือการสูญหายเอกสาร ข้อมูลข่าวสาร จ่าหน้าที่อยู่ผิด ไม่ชัดเจน หรือของรางวัลต่าง ๆ อันเนื่องมาจากการให้บริการทางไปรษณีย์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์

10. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง สิทธิประโยชน์ เงื่อนไขการรับรางวัล และเงื่อนไขในการร่วมกิจกรรม รวมถึงยกเลิกสะสมกล่องโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ตลอดจนความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการใช้งานเว็บไซต์ทุกกรณี

เงื่อนไขการร่วมกิจกรรม และการแลกรับของรางวัล

1. เขียนชื่อ – นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ให้ถูกต้อง พร้อมพับกล่อง Nutroplex Oligo Plus ส่งมาตามที่อยู่ ที่ อาคารมิตติ้งมอลล์ ชั้น2 ห้อง 626 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 เบอร์โทรศัพท์ 02-8800114 (โดยระบุของรางวัลที่ต้องการแลกไว้ด้านหลังซองไปรษณีย์ เช่น แลกรับ …ชื่อของรางวัล….)

2. สามารถใช้กล่อง Nutroplex Oligo Plus ขนาดใดก็ได้ ในการแลกรับของรางวัล โดยส่งกล่องมาให้ครบตามจำนวน ดังเงื่อนไขในรายการแลกรับของรางวัลที่กล่าวไว้ข้างต้น และสามารถส่งกล่องมาแลกของรางวัลได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 – 31 ธันวาคม 2566 เท่านั้น โดยยึดตามวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นหลัก

3. กล่อง Nutroplex Oligo Plus ต้องอยู่ในสภาพปกติ ไม่ฉีกขาด ไม่เปียกน้ำ หากทางบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นควรว่า กล่องที่ส่งมาอยู่ในสภาพผิดปกติ เช่น ฉีกขาด หรือตัวหนังสือจางมากกว่า 50 % จะถือว่าไม่สามารถแลกรับของรางวัลได้

4. ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องส่งกล่อง Nutroplex Oligo Plus ภายในช่วงเวลาที่กำหนด หากส่งหลังสิ้นสุดกิจกรรมจะถือว่าสละสิทธิ์ในการร่วมกิจกรรม โดยทางบริษัทจะยึดวันประทับตราไปรษณีย์เป็นหลัก

5. กรณีต้องการแลกรับของรางวัลมากกว่า 1 ชิ้น ในครั้งเดียว จะต้องส่งกล่อง Nutroplex Oligo Plus มาให้ครบในครั้งเดียว และระบุหลังซองไปรษณีย์ว่าต้องการแลกของรางวัลชิ้นไหนบ้าง หากส่งกล่องไม่ครบตามจำนวนที่ต้องการแลก ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกของรางวัลส่งให้ โดยเลือกจากของที่ท่านระบุมา และทางบริษัทฯ ไม่มีนโยบายการเก็บกล่องไว้ทุกกรณี ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องส่งกล่องที่สะสมมาให้ครบตามจำนวนรายการแลกรับของรางวัล หากส่งกล่องมาเกิน จะไม่มีการเก็บสะสมเป็นครั้งต่อไป

6. ของรางวัลจะถูกจัดส่งภายใน 30 วันทำการ หลังจากทางบริษัทฯ ได้รับกล่อง Nutroplex Oligo Plus โดยนับจากวันที่ได้รับข้อมูลการแลกรางวัลจากไปรษณีย์

7. หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ปฏิบัติตามกติกาที่วางไว้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดหรือมีเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่ง อันมีผลเสียหายต่อ บริษัท เกร๊ต อิสเทอร์น ดรั๊ก จำกัด ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

8. ขอสงวนสิทธิ์มอบของรางวัลให้กับผู้ที่ทำถูกต้องตามกติกา และเงื่อนไขเท่านั้น หากเกิดข้อพิพาทคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี

 

**กิจกรรมดังกล่าวถือว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้อ่าน สอบถาม และเข้าใจเงื่อนไข กติกา สิ่งของรางวัล และรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วจึงเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายในครั้งนี้**

Subscription

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Ask the Expert Close