แบบประเมินโรคซึมเศร้า 9 คำถาม

“สุขภาพจิตสดใส สุขภาพกายแข็งแรง” คือ ความเป็นจริงของชีวิตที่ทุกคนควรใส่ใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบัน ที่สังคมเต็มไปด้วยความเครียด ความกดดัน เร่งรีบ และผิดหวังอยู่ตลอดเวลา วันนี้ GedGoodLife จึงมี “แบบประเมินโรคซึมเศร้า” มาให้ประเมินตัวเองกัน

แบบประเมินโรคซึมเศร้า 9 คำถาม

  • ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา รวมทั้งวันนี้ ท่านมีอาการเหล่านี้บ่อยแค่ไหน

 

หมายเหตุ : แบบประเมินนี้พัฒนาจาก แบบสอบถามสุขภาพผู้ป่วย (Patient Health Questionnaire: PHQ-9) ศ.นพ.มาโนช หล่อตระกูล และคณะ และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี การประเมินนี้เป็นการประเมินระดับภาวะซึมเศร้าในขั้นต้น ส่วนการวินิจฉัยนั้นจำเป็นต้องพบแพทย์เพื่อซักประวัติ ตรวจร่างกาย รวมถึงส่งตรวจเพิ่มเติมที่จำเป็น เพื่อยืนยันการวินิจฉัยที่แน่นอน รวมถึงเพื่อแยกโรคหรือภาวะอื่น ๆ เนื่องจากภาวะซึมเศร้าเป็นจากสาเหตุต่าง ๆ ได้มากมาย เช่น โรคทางจิตเวชอื่นที่มีอาการซึมเศร้าร่วมด้วย โรคทางร่างกายเช่นโรคไทรอยด์ โรคแพ้ภูมิตัวเอง หรือเป็นจากยาหรือสารต่าง ๆ

ผลการประเมินและคำแนะนำที่ได้รับจากโปรแกรมนี้จึงไม่สามารถใช้แทนการตัดสินใจของแพทย์ได้ การตรวจรักษาเพิ่มเติมหรือการให้ยารักษาขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ และการปรึกษากันระหว่างแพทย์และตัวท่าน


ขอขอบคุณ แบบประเมินโรคซึมเศร้า จาก กรมสุขภาพจิต

บทความที่เกี่ยวข้อง

Subscription

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Ask the Expert Close