ประกาศผลผู้โชคดี! จากกิจกรรม โป๊ปชวนนับคำลุ้นรับโชค

ประกาศผลผู้โชคดี! จากกิจกรรม โป๊ปชวนนับคำลุ้นรับโชค

GED good life ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทั้ง 11 ท่าน ได้รับฟรี! ทองคำแท้ และ บัตรของขวัญโลตัส จากกิจกรรม “โป๊ปชวนนับคำลุ้นรับโชค

เฉลยกิจกรรม คำว่า “ยาแก้แพ้ชนิดไม่ง่วง” ในบทความ 8 วิธีชนะภูมิแพ้ มีทั้งหมด 2 คำ

รายชื่อผู้โชคดีรับ “ทองคำแท้” มูลค่า 5,400* บาท จำนวน 1 รางวัล

 1. รัชฎา กันคำแหง

รายชื่อผู้โชคดีรับ “บัตรของขวัญโลตัส” มูลค่า 100 บาท จำนวน 10 รางวัล

 1. ผานิต เทพช่วยสุข
 2. ปิยนันท์ บัตรรัมย์
 3. ณัฐกานต์ ศรีศิริ
 4. มนูญ วิศวานุภาพ
 5. กรณิช ละสา
 6. มยุรา เอมสมบูรณ์
 7. ปรานุ รักธรรมชาติ
 8. วาสนา แสงสกุล
 9. ขนิษฐา ปัญญวรรณศิริ
 10. พิชิตชัย ต่อทรัพย์

เงื่อนไขรับรางวัล

1. ทางบริษัทจะดำเนินการจัดส่งของรางวัล ภายใน 30 วันทำการ หลังประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับของรางวัล

2. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการจัดส่ง หรือการสูญหายของของรางวัล อันเนื่องมาจากการให้บริการทางไปรษณีย์ และ/หรือที่อยู่ ไม่ถูกต้องตามที่ลงทะเบียน

3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตกลงให้ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการนำรูปภาพ และเนื้อหาที่ร่วมกิจกรรมไปเผยแพร่ในการสื่อสาร เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และทำกิจกรรมทางการตลาด หรือโฆษณาผ่านสื่อต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบหรือจ่ายค่าตอบแทนใด ๆ

4. ขอสงวนสิทธิ์มอบของรางวัล ให้กับผู้ที่ทำถูกต้องตามกติกา และเงื่อนไขเท่านั้น หากเกิดข้อพิพาทคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี

5. ผู้ร่วมกิจกรรมที่ได้รับรางวัลที่มีมูลค่าเกิน 1,000 บาท จะต้องเป็นผู้เสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล

อ่านรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่นี่ -> คลิก

*ราคาทองคำ ณ วันที่ 31 มี.ค. 2566

เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

Subscription

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Ask the Expert Close