ประกาศรายชื่อผู้โชคดี จากกิจกรรม “ทายแชมป์ฟุตบอลโลก 2022”

ทายแชมป์ฟุตบอลโลก 2022

GED good life ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทั้ง 21 ท่าน จากกิจกรรม “ทีมไหนจะได้แชมป์ฟุตบอลโลก 2022?” ได้รับฟรี!

1. ลูกฟุตบอล Adidas รุ่น AL RIHLA ไซส์5 มูลค่ารางวัลละ 2,200 บาท จำนวน 1 รางวัล

2. บัตรของขวัญโลตัส มูลค่ารางวัลละ 100 บาท จำนวน 20 รางวัล

เฉลย ทีมชาติที่ได้แชมป์ฟุตบอลโลก ปี 2022 ได้แก่ ทีมชาติอาร์เจนตินา

รายชื่อผู้โชคดี รับลูกฟุตบอล Adidas จำนวน 1 รางวัล

1 สมศักดิ์ บรรลือสิน

รายชื่อผู้โชคดี รับบัตรของขวัญโลตัส จำนวน 20 รางวัล

1 สมนึก โสตถิกิจกุล
2 พิมลพัชร โคตรมณี
3 ธันย์ธนัช นิมิตเวทย์ถาวร
4 วิภา จันทร์สุรไพโรจน์
5 สมบูรณ์ เอี่ยมสอาด
6 วันชัย นวลสำลี
7 มยุรี มะลินิล
8 นเรน สวัสดิ์ภักดี
9 อรรถพล สุขตะคุ
10 ปัญญา ชำนาญ
11 สุนีย์ พวงคำ
12 สินีนาฏ อมรเวชเศวตพร
13 อภิชญา อุ่นสมัย
14 ธนัดดา สุวรรณโปดก
15 นิภาพรรณ สิทธิถา
16 วรนุช สิงห์สกุล
17 วิภา จินดาหลวง
18 ณัฐณิชา. ผลจันทร์
19 สีตีมีเนาะ สาและ
20 วีระชัย อำนวยรุ่งเรือง

เงื่อนไขรับรางวัล

1. ทางบริษัทจะดำเนินการจัดส่งของรางวัล ภายใน 30 วันทำการ หลังประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับของรางวัล

2. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการจัดส่ง หรือการสูญหายของของรางวัล อันเนื่องมาจากการให้บริการทางไปรษณีย์ และ/หรือที่อยู่ ไม่ถูกต้องตามที่ลงทะเบียน

3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตกลงให้ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการนำรูปภาพ และเนื้อหาที่ร่วมกิจกรรมไปเผยแพร่ในการสื่อสาร เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และทำกิจกรรมทางการตลาด หรือโฆษณาผ่านสื่อต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบหรือจ่ายค่าตอบแทนใด ๆ

4. ขอสงวนสิทธิ์มอบของรางวัล ให้กับผู้ที่ทำถูกต้องตามกติกา และเงื่อนไขเท่านั้น หากเกิดข้อพิพาทคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี

อ่านรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่นี่ -> คลิก

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด


ปรึกษาปัญหาสุขภาพ ไข้หวัด อาการไอ ปวดท้อง ภูมิแพ้  ได้ฟรี! ตลอด 24 ชั่วโมง ถามเลย ที่นี่

decolgen ดีคอลเจน

โรคภูมิแพ้ดูแลด้วย อัลเลอร์นิค ยาแก้แพ้ชนิดเม็ด กลุ่มไม่ทำให้ง่วง

ติดตาม GedGoodLife ช่องทางอื่น ๆ ได้ที่…

Facebook : gedgoodlife
Nutroplex : nutroplexclub
Twitter      : @gedgoodlife
Line          : @gedgoodlife
Youtube   : gedgoodlife ชีวิตดีดี
TikTok      : @gedgoodlife

Subscription

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Ask the Expert Close