เซฟเก็บไว้เลย! เบอร์สำคัญ ติดต่อยามฉุกเฉิน ในวัน COVID-19 แห่งชาติ!

เซฟเก็บไว้เลย! เบอร์สำคัญ ติดต่อยามฉุกเฉิน ในวัน COVID-19 แห่งชาติ!

สอบถาม COVID-19  : โทร 1422
สายด่วนกรมควบคุมโรค

เช็คสิทธิรักษา (บัตรทอง) : โทร 1330
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

หาเตียงผู้ป่วยโควิด : โทร 1668
กรมการแพทย์ สายด่วนเฉพาะกิจ

เจ็บป่วยฉุกเฉิน : โทร 1669
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

สิทธิประกันสังคม : โทร 1506
สำนักงานประกันสังคม

ปรึกษาสุขภาพจิต : โทร 1323
กรมสุขภาพจิต

ปรึกษาแพทย์ ฟรี : โทร 1378
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

ผลิตภัณฑ์สุขภาพ : 1556
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ปรึกษาเรื่องยา : 1648
องค์การเภสัชกรรม GPO

#อินโฟกราฟิก #Infographic #อินโฟกราฟิกเพื่อสุขภาพ #อินโฟกราฟิกโควิด


ปรึกษาปัญหาสุขภาพ ไข้หวัด อาการไอ ปวดท้อง ภูมิแพ้  ได้ฟรี! ตลอด 24 ชั่วโมง ถามเลย ที่นี่

ดีคอลเจน

ติดตามGedGoodLife ช่องทางอื่น ๆ ได้ที่…

Facebook : GEDGoodLife
Nutroplex : nutroplexclub
Twitter      : @gedgoodlife
Line          : @gedgoodlife
Youtube   : GEDGoodLife ชีวิตดีดี

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

Subscription

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Ask the Expert Close