“เด็กดาวน์ซินโดรม” มีอาการอย่างไร ควรดูแลเขายังไงดี?

“เด็กดาวน์ซินโดรม” มีอาการอย่างไร ควรดูแลเขายังไงดี?

เด็กดาวน์ซินโดรม

ผู้เป็นแม่ทุกคน ย่อมหวังที่จะมีลูกที่สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง แต่บางครั้งโชคชะตาก็ไม่เข้าข้างกับคุณแม่บางท่าน ที่คลอดลูกออกมาแล้วพบว่า ลูกตัวเองเป็น “เด็กดาวน์ซินโดรม” แต่ก็อย่าเพิ่งเสียใจไป เพราะ อาการดาวน์ซินโดรม สามารถดีขึ้นได้ ถ้าได้รับการดูแลที่ถูกต้อง วันนี้

GedGoodLife จึงขอพาคุณแม่ไปทำความรู้จัก โลกของ เด็กดาวน์ซินโดรม ให้มากขึ้น เพื่อจะได้เข้าใจ และ แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกวิธี

ดีคอลเจน

อาการ ดาวน์ซินโดรม เกิดจากสาเหตุใด ?

กลุ่มอาการดาวน์ หรือ ดาวน์ซินโดรม (Down syndrome) เป็นโรคทางพันธุกรรม ที่มีสาเหตุจากความผิดปกติของโครโมโซม โดยจะมีโครโมโซมคู่ที่ 21 เกินมา 1 แท่ง (รวมเป็น 3 แท่ง) อันเป็นมาแต่กำเนิด และไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้

ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีพัฒนาการล่าช้า มีใบหน้าเป็นลักษณะเฉพาะ และมีความพิการทางสติปัญญาระดับเล็กน้อยถึงปานกลาง ระดับเชาวน์ปัญญาโดยเฉลี่ยของผู้ป่วยกลุ่มอาการดาวน์ในวัยผู้ใหญ่ตอนต้นอยู่ประมาณ 50 เทียบเท่ากับเด็กอายุ 8-9 ปี

อาการแสดงของ “เด็กดาวน์ซินโดรม”

อาการแสดงของเด็กดาวน์ซินโดรม แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ความผิดปกติทางด้านร่างกาย และ. ความผิดปกติทางด้านสติปัญญา

1. ความผิดปกติทางด้านร่างกาย

 • มีโครงสร้างทางใบหน้าที่แปลกกว่าคนปกติทั่วไป เช่น ศีรษะ ใบหน้า และหูเล็กกว่าคนทั่วไป
 • ตาเรียว หางตาเฉียงขึ้น
 • ปากเล็ก ลิ้นมักจะจุกอยู่ที่ปาก พูดช้า ติด ๆ ขัด ๆ
 • คอ แขน ขา นิ้วมือ และเท้า สั้นกว่าคนทั่วไป (และมีลายฝ่ามือตัดขวาง)
 • นิ้วโป้ง และนิ้วชี้เท้าห่าง
 • มีพัฒนาการทางร่างกาย หรือ ส่วนสูง ช้ากว่าคนในวัยเดียวกัน
 • ควบคุมกล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ ได้ไม่ค่อยดีนัก (ตัวอ่อนปวกเปียก ข้อต่อหลวม)
 • เด็กหลายคนมักมีความผิดปกติอื่น ๆ เช่น หัวใจพิการแต่กำเนิด หรือลำไส้อุดตัน เป็นต้น

เด็กดาวน์ซินโดรม

2. ความผิดปกติทางด้านสติปัญญา

 • มีสมาธิสั้น
 • เชาวน์ปัญญาต่ำ (ภาวะปัญญาอ่อน)
 • มักจะตัดสินใจเองไม่ค่อยได้
 • มีการเรียนรู้ช้า เช่น เรื่องภาษา
 • มักมีอาการวิตกกังวลอยู่บ่อยครั้ง
 • นอนหลับยาก

ทั้งนี้เด็กกลุ่มดาวน์ มักจะมีนิสัยร่าเริง ยิ้มง่าย ใจดี จึงสามารถเข้ากับสังคมได้ง่าย เป็นที่รัก และเอ็นดูของคนรอบข้าง

ช่วงอายุของมารดากับความเสี่ยงมี… “ทารกดาวน์ซินโดรม”

คุณแม่ทราบหรือไม่ว่า ช่วงอายุของเราก็เป็นปัจจัยสำคัญมากทีเดียวในการทำให้ทารกเป็นดาวน์ซินโดรม ฉะนั้น เพื่อความมั่นใจ GedGoodLife แนะนำให้คุณแม่ตั้งครรภ์ทุกท่าน เข้ารับการตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรม ตั้งแต่อายุครรภ์ 10-12 สัปดาห์ ไปจนถึง 14 -18  สัปดาห์

 • อายุ 25 ปี เสี่ยงมีทารกดาวน์ 1 ใน 1,200
 • อายุ 35 ปี เสี่ยงมีทารกดาวน์ 1 ใน 350
 • อายุ 40 ปี เสี่ยงมีทารกดาวน์ 1 ใน 100
 • อายุ 49 ปี เสี่ยงมีทารกดาวน์ 1 ใน 10

เด็กดาวน์ซินโดรม

การวินิจฉัยอาการดาวน์ซินโดรม

การวินิจฉัยอาการดาวน์ซินโดรม สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทหลัก คือ

1. การตรวจคัดกรอง

แบ่งเป็นการตรวจคัดกรองได้ในไตรมาสแรก กับ ไตรมาสสอง

– การตรวจการตั้งครรภ์ในไตรมาสแรก แพทย์จะวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เด็กจะเป็นดาวน์ซินโดรมได้จากการตรวจหาความผิดปกติ ดังนี้

 • การตรวจเลือด หาความผิดปกติของโปรตีนเอ (PAPP-A) และฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์ (HCG) อย่างเอสโตรเจนกับโปรเจสเตอโรน
 • การตรวจอัลตราซาวน์ หากเด็กมีความผิดปกติ จะตรวจพบของเหลวสะสมอยู่ที่เนื้อเยื่อบริเวณลำคอของเด็กมากกว่าปกติ

– การตรวจการตั้งครรภ์ในไตรมาสที่สอง

 • การตรวจเลือด หาความผิดปกติของระดับสารเคมีในเลือดที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์ คือ ตรวจหาอัลฟา-ฟีโตโปรตีน (Alpha Fetoprotein) อีสไทรออล (Estriol) ฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์อย่างเอสโตรเจนกับโปรเจสเตอโรน (hCG) และอินฮีบิน เอ ในเลือด (Inhibin A)

เด็กดาวน์ซินโดรม

2. การตรวจวินิจฉัย

– การตรวจโครโมโซมของทารกในครรภ์ เป็นวิธีหนึ่งที่นิยมใช้กัน โดยการเจาะตรวจน้ำคร่ำขณะอายุครรภ์ 16-18 สัปดาห์ ทำให้ทราบว่าทารกมีโครโมโซมผิดปกติหรือไม่ แต่การเจาะตรวจน้ำคร่ำมีอัตราเสี่ยงต่อการแท้งบุตรประมาณ 1 ใน 350 ราย

ดังนั้นสูติแพทย์จึงแนะนำการเจาะตรวจน้ำคร่ำในคุณแม่ที่มีความเสี่ยงสูงเท่านั้น เช่น คุณแม่อายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป, คุณแม่ที่คลอดลูกคนก่อนเป็นทารกดาวน์ซินโดรม, คุณแม่ที่ทำการตรวจคัดกรองเลือดแล้วได้ผลบวก, หรืออัลตราซาวด์พบความผิดปกติ

– การอัลตราซาวน์ร่วมกับการเจาะเลือด สามารถตรวจได้ตั้งแต่อายุครรภ์ 11-13 สัปดาห์ การอัลตราซาวน์จะดูลักษณะของทารกในครรภ์ และวัดความหนาของช่องทางเดินน้ำเหลืองบริเวณต้นคอ ส่วนการเจาะเลือดแม่ก็จะตรวจสารบ่งชี้ต่างๆ (PAPP-A) & (hCG) แต่ยังมีความแม่นยำต่ำเพียงแค่ 80% และมีผลบวกลวงสูงถึง 5%

การรักษา และ การป้องกันดาวน์ซินโดรม

การรักษา

การรักษาจะรักษาตามอาการ หรือภาวะที่ทารกคนนั้น ๆ เป็น เช่น

 • หากมีความผิดปกติของหัวใจ จะผ่าตัดเพื่อซ่อมแซม
 • หากทางเดินอาหารอุดตัน จะทำการผ่าตัดเพื่อเคลียร์ทางเดินอาหาร
 • หากมีภาวะระดับฮอร์โมนไธรอยด์ผิดปกติ จะมีการใช้ยาเพื่อรักษาระดับฮอร์โมน

วิธีป้องกัน

หากว่ากันตามหลักทางการแพทย์ยังไม่มีวิธีป้องกันได้ แต่การตั้งครรภ์ในช่วงอายุ 25-30 ก็พอจะลดความเสี่ยงตั้งครรภ์ทารกดาวน์ได้มาก


การดูแลทางด้านจิตใจต่อ เด็กดาวน์ซินโดรม

เมื่อคุณพ่อคุณแม่ ทราบว่าตัวเองมีลูกเป็นดาวน์ซินโดรม อย่าเพิ่งเสียกำลังใจ และ ท้อแท้จนเกินไปให้พึงระลึกไว้เสมอว่า เขาคือลูกของเรา เขาก็ต้องการ ความรัก ความอบอุ่นจากเราเช่นกัน คุณพ่อคุณแม่ต้องใจเย็น และอดทนให้มากขึ้น ถ้าเขาได้รับการดูแลอย่างถูกต้อง เขาก็จะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นได้

ในปัจจุบันมีโรงเรียนที่สอนเฉพาะเด็กพิเศษมากมาย จะทำให้เด็กได้รับการดูแลอย่างถูกต้องทั้งจากที่โรงเรียน ที่บ้าน และทีมแพทย์เพื่อให้คุณภาพชีวิต พัตนาการด้านร่างกาย การสื่อสาร และความสามารถในการเรียนรู้ของผู้ป่วยกลุ่มนี้พัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเอง


วันดาวน์ซินโดรมโลก

วันดาวน์ซินโดรมโลก (WDSD) ตรงกับวันที่ 21 มีนาคมของทุกปี ในวันนี้ องค์การดาวน์ซินโดรมทั่วโลกจะจัด และเข้าร่วมงานที่ต้องการให้สาธารณชนเพิ่มความตระหนักเกี่ยวกับดาวน์ซินโดรม โดยมีการจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2549 ในประเทศสิงคโปร์ และปัจจุบัน มีการจัดงานขึ้นโดยสมาคมดาวน์ซินโดรม


รวมรายชื่อโรงเรียนเด็กพิเศษ สำหรับ เด็กดาวน์ซินโดรม

– โรงเรียนปัญญาวุฒิกร
เลขที่ 4 ซอย 7 ถนนเทศบาลนฤมาล ประชานิเวศน์ 1
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2589-5762

– โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์) ในพระราชูปถัมภ์
658/1 ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 0-2243-8565
เว็บไซต์ : http://www.tp-school.ac.th/

– โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ
295 ราชสีมา แขวง ดุสิต เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 0-2241-4656
เว็บไซต์ : http://www.la-orutis.dusit.ac.th/

– โรงเรียนประถมนนทรี
66/1 พระรามที่ 3 ซอย 79 ยานนาวา
ช่องนนทรี ยานนาวา จ.กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2249-1446
เว็บไซต์ : http://www.prathomnonsee.ac.th/

– โรงเรียนพญาไท
306 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2354-5251
เว็บไซต์ :http://www.phyathai.ac.th/

– โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช
16 ถนน คลองวัดโส บางปรอก
เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ 0-2978-2583

– ศูนย์กระตุ้นพัฒนาการ “บ้านอุ่นรัก”
9/8 หมู่บ้านอมรพันธ์ 7 ซอย 7/1-5
สวนสยาม คันนายาว กทม. 10230
โทรศัพท์ 0-2919-9321
เว็บไซต์ : http://www.baanaunrak.com/

– บ้านอุ่นรักธนบุรี (สาขา)
99/92 ม.19 ซ.26 ถ.พุทธมณฑลสาย 2
แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม. 10170
โทรศัพท์ 0-2885-8720
เว็บไซต์ : http://www.baanaunrak.com/

– โรงเรียนวัดสุวรรณาราม
375/2 ซ. จรัญสนิทวงศ์ 32 ถ.จรัญสนิทวงศ์
แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กทม. 10700
โทรศัพท์ 0-2424-4087
เว็บไซต์ : http://www.wswnr.net

ติดตามรายละเอียดโรงเรียนเด็กพิเศษในจังหวัดอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ –> สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)

อ้างอิง :

 1. https://www.samitivejhospitals.com/th/ดาวน์ซินโดรม/
 2. https://healthsmile.co.th/ดาวน์ซินโดรม/กลุ่มอาการดาวน์ซินโดรม-downs-syndrome/
 3. https://www.parents.com/health/down-syndrome/are-you-at-risk-of-having-a-baby-with-down-syndrome/
 4. https://www.pobpad.com/ดาวน์ซินโดรม
 5. https://th.wikipedia.org/wiki/วันดาวน์ซินโดรมโลก
 6. https://www.rakluke.com/school-zone/11/56/1410/รวมรายชื่อโรงเรียนเด็กพิเศษ

 

“Expert ดีดี” โควิด-19 ไอ หวัด ปวดท้อง ภูมิแพ้ อย่าปล่อยให้เรื้อรัง ปรึกษาฟรี คลิกเลย!

ดีคอลเจน

ติดตามGedGoodLife ช่องทางอื่น ๆ ได้ที่…

Facebook : GEDGoodLife
Nutroplex : nutroplexclub
Twitter      : @gedgoodlife
Line          : @gedgoodlife
Youtube   : GEDGoodLife ชีวิตดีดี

คุณสนใจเรื่องสุขภาพ อะไรบ้าง?

บทความที่เกี่ยวข้อง

Subscription

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Ask the Expert Close