มาวัดระดับความสุข ด้วย “แบบประเมินความสุข” กัน

แบบประเมินความสุข

ความสุข คือ สภาพชีวิตที่เป็นสุข อันเป็นผลจากการมีความสามารถในการจัดการปัญหาในการดำเนินชีวิต มีศักยภาพที่จะพัฒนาตนเองเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี โดยครอบคลุมถึงความดีงามภายในจิตใจ ภายใต้สภาพสังคม และ สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ความสุขของแต่ละคน ก็มีหลากหลายรูปแบบแตกต่างกันไป และมีระดับความสุขที่ต่างกัน

สุขภาพจิตสดใส สุขภาพกายแข็งแรง

สุขภาพกาย และ สุขภาพจิต มีความสัมพันธ์กันจนไม่อาจแยกออกจากกันได้ ดังคำกล่าวที่ว่า "จิตเป็นนาย กายเป็นบ่าว" สุขภาพจิตที่ดีย่อมอยู่ในร่างกายที่แข็งแรง นอกจากนี้ยังพบโรคทางกายที่มีความเกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตอย่างเห็นได้ชัด เช่น โรคความดันสูง โรคหอบหืด เป็นต้น ซึ่งมักจะมีอาการรุนแรง เมื่อมีปัญหาสุขภาพจิตร่วมด้วย การดูแลช่วยเหลือจึงมุ่งเน้นที่การดูแลทั้งร่างกาย และ จิตใจ

สุขภาพจิตที่ดี คือ การมีชีวิตที่เป็นสุข มีอารมณ์มั่นคง พอใจกับสภาพของตนเอง สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงได้ดี อยู่ร่วมกับคนรอบข้างได้อย่างมีความสุข หรือหากมีปัญหาจนทำให้เกิดความเครียด หรือความวิตกกังวล ก็สามารถหาทางออกที่ทำให้ผ่านเรื่องทุกข์ใจไปได้

แต่หากความเครียด ความวิตกกังวลนั้นเป็นอยู่นาน หรือเป็นมากขึ้น จนทำให้ไม่สามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้ จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพกายด้วย เช่น การนอนไม่หลับ ปวดศีรษะ ใจสั่น เบื่ออาหาร อาเจียน เป็นต้น จำเป็นต้องปรึกษาแพทย์ เพื่อรับการดูแลช่วยเหลือต่อไป

แบบประเมินความสุข

เคล็ดลับการสร้างความสุข

1. ควบคุมอารมณ์ให้เป็น ไม่โกรธ ไม่หงุดหงิดง่าย

2. ฝึกให้มีอารมณ์ขัน ช่วยให้จิตใจเบิกบาน

3. มองโลกในแง่ดี ใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา

4. รับฟังเหตุผล และความคิดเห็นของผู้อื่น

5. ผ่อนคลายความเครียดลง

6. ปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ ทั้งต่อตนเอง และผู้อื่น

7. ค้นหาจุดเด่น และ ยอมรับข้อบกพร่อง ของตนเอง

8. ยอมรับผิดเมื่อทำผิด

9. ปฎิบัติธรรม นั่งสมาธิ รู้จักปล่อยวาง

แบบประเมินความสุข

แบบประเมินความสุข เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยวัดระดับความสุขของท่าน ว่ามีความสุขอยู่ในระดับใด มาเริ่มทำกันเลย!
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

"Expert ดีดี" ไอ หวัด ปวดท้อง ภูมิแพ้ อย่าปล่อยให้เรื้อรัง ปรึกษาฟรี คลิกเลย!

กดติดตามGedGoodLife ช่องทางอื่น ๆ ได้ที่  facebook ลูกเป็นหวัดบ่อย nutroplex line youtube

ถาม-ตอบ
ปัญหาสุขภาพ