ประกาศผลผู้โชคดี! กิจกรรม ถามปัญหาสุขภาพ

GED good life ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทั้ง 50 ท่าน ได้รับฟรี! บัตรโลตัส และ หน้ากากอนามัย Iris Ohyama จากกิจกรรม “ถามปัญหาสุขภาพลุ้นรับรางวัล

รายชื่อผู้โชคดีรับ “บัตรโลตัส” มูลค่ารางวัลละ 100 บาท จำนวน 30 รางวัล

1 ชนิกานต์ สุขสาธุ
2 เอกชัย แซ่ลิ้ม
3 กานทมน บุหลัน
4 ดวงกมล กมลสินธุ์
5 ธนัชญกร วงษ์แดง
6 จักรกฤษณ์ ลิลิตวรางกูร
7 ฮุสนา ลาเตะ
8 ทิวาพร บรรพจน์พิทักษ์
9 วัชรกรณ์ จิตรวรรณวงศ์
10 อารีวรรณ ยิ่งยง
11 Thitipong Vichitvaranont
12 โชติกา สัตยรักษา
13 ศลิษา โรจน์วัฒนชัย
14 เกรียงไกร​ ฮ่อง​เฮง​เส็ง​
15 ราเมศ เดือนโชติ
16 รัตนมน ครุฑเกส
17 กัญญกาญจน์ โสตถิกิจกุล
18 ญาณ​ิ​ช​ศา นวน​นิ่ม
19 อุดมลักษณ์ พัฒนะจิตพิทักษ์
20 สุปราณี มหาจตุรพิธ
21 รัตนาภรณ์ เปรมนิ่ม
22 วรรณพร เหมศิริ
23 วุฒิชัย ทองชัย
24 สินีนาฏ อมรเวชเศวตพร
25 เจนจิรา มั่นทอง
26 วีรยา ชินสว่างวัฒนกุล
27 วิรัช เพิ่มภูวนันท์
28 มนต์ฤดี ถือสมบัติ
29 สุภัสสร วังสิงห์
30 นารีร พัดทอง

รายชื่อผู้โชคดีรับ “หน้ากากอนามัย Iris Ohyama” มูลค่ารางวัลละ 34 บาท จำนวน 20 รางวัล

1 ชาลิณี จิวยงเจริญ
2 กนกพร แซ่จิว
3 ปิยะพงษ์ ชุมผอม
4 กัณฐชา ไกรสวัสดิ์
5 ลาวัลย์ อาภารัตน์วิไล
6 เบญจรัตน์ อาลัยดี
7 รจนา แก่นจันทร์
8 ลัดดา ไกรวศิน
9 ปฏิมา พิงคานนท์
10 สันติอาณา การะนาท
11 พรรณทิวา ภู่ระหงษ์
12 ตุ๊กตา สุดเดช
13 สุนีย์ เลิศเพียรสกุล
14 ณัฐณิชา ผลจันทร์
15 ทองเเท้ นิมะวัลย์ นิมะวัลย์
16 วรธนัท สิรินนทเมธ
17 พจนา เลิศคุณากรกิจ
18 วันวิสา บรรลือสิน
19 สุรางรัตน์ วรนุช
20 บุญเชิด วันเย็น

เงื่อนไขรับรางวัล

1. ทางบริษัทจะดำเนินการจัดส่งของรางวัล ภายใน 30 วันทำการ หลังประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับของรางวัล

2. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการจัดส่ง หรือการสูญหายของของรางวัล อันเนื่องมาจากการให้บริการทางไปรษณีย์ และ/หรือที่อยู่ ไม่ถูกต้องตามที่ลงทะเบียน

3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตกลงให้ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการนำรูปภาพ และเนื้อหาที่ร่วมกิจกรรมไปเผยแพร่ในการสื่อสาร เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และทำกิจกรรมทางการตลาด หรือโฆษณาผ่านสื่อต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบหรือจ่ายค่าตอบแทนใด ๆ

4. ขอสงวนสิทธิ์มอบของรางวัล ให้กับผู้ที่ทำถูกต้องตามกติกา และเงื่อนไขเท่านั้น หากเกิดข้อพิพาทคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี

อ่านรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่นี่ -> คลิก

Subscription

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Ask the Expert Close