ถามปัญหาสุขภาพลุ้นรับรางวัล บัตรโลตัส และ หน้ากากอนามัย Iris Ohyama

ถามปัญหาสุขภาพลุ้นรับรางวัล

ป่วยปุ๊บ ถามปั๊บ! เพียงเข้ามาถามสุขภาพกับผู้เชี่ยวชาญ พร้อมลงทะเบียน ก็มีสิทธิ์ลุ้นรับฟรี!

  1. บัตรของขวัญโลตัส จำนวน 30 รางวัล รางวัลละ 100 บาท
  2. หน้ากากอนามัย IRIS OHYAMA จำนวน 20 รางวัล (1รางวัลมี 7 ชิ้น) รางวัลละ 34 บาท

3 ขั้นตอนง่าย ๆ ร่วมกิจกรรม

  1. ถามปัญหาสุขภาพเรื่องใดก็ได้ ที่บอร์ดถาม-ตอบปัญหาสุขภาพ -> โพสต์ถามที่นี่ คลิก!
  2. กรอกคำถามเดียวกันกับข้อที่ 1 ที่แบบฟอร์มด้านล่างนี้ (เช่น ถามว่า “เป็นหวัด ควรกินยาอะไร?” ก็ให้กรอกคำถามเดียวกันในฟอร์มด้านล่างนี้)
  3. กรอกชื่อ-ที่อยู่ให้ครบถ้วน เพื่อรับรางวัล และกดปุ่มยืนยัน
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

กติกา และเงื่อนไขการร่วมกิจกรรม :

1. ร่วมถามปัญหาสุขภาพ พร้อมลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล และที่อยู่สำหรับจัดส่งไปรษณีย์ให้ถูกต้องชัดเจน ในหน้ากิจกรรมนี้ เพื่อลุ้นรับฟรี บัตรของขวัญโลตัส จำนวน 30 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 100 บาท และ หน้ากากอนามัย IRIS OHYAMA จำนวน 20 รางวัล (1 รางวัลมี 7 ชิ้น) มูลค่ารางวัลละ 34 บาท ส่งตรงถึงบ้าน

2. ระยะเวลาร่วมกิจกรรม 1-31 พฤษภาคม 2566

3. ประกาศรายชื่อ ผู้ที่ได้รับรางวัล ภายในวันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2566 เวลา 15.00 น. ผ่านทางเว็บไซต์: www.gedgoodlife.com

4. ของรางวัลมีจำนวนจำกัด 50 รางวัล เท่านั้น และทางบริษัทฯ จะสุ่มผู้โชคดีจากผู้ที่นับจำนวนคำถูกต้อง และกรอกข้อมูลลงทะเบียนถูกต้องครบถ้วนเท่านั้น ที่ บริษัท เกร๊ต อิสเทอร์น ดรั๊ก จำกัด ชั้น 18 อาคารไทยวา 1 21/52-54 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพ 10120 วันที่ 5 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. และคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

5. ขอสงวนสิทธิ์ 1 รางวัล ต่อ 1 รายชื่อ 1 ที่อยู่ หากตรวจพบ ชื่อซ้ำ ที่อยู่ซ้ำ ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6. ทางบริษัทจะดำเนินการจัดส่งของรางวัล ภายใน 30 วันทำการ หลังประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับของรางวัล

7. ขอสงวนสิทธิ์มอบของรางวัลให้กับผู้โชคดี 50 ท่าน ที่ตอบได้ถูกต้อง และกรอกข้อมูล รายละเอียด ชื่อ ที่อยู่ ครบถ้วน และถูกต้องชัดเจนเท่านั้น

8. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการจัดส่ง หรือการสูญหายของของรางวัล อันเนื่องมาจากการให้บริการทางไปรษณีย์ และ/หรือที่อยู่ ไม่ถูกต้องตามที่ลงทะเบียน

9. ของรางวัล ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือ โอนสิทธิ์ในการรับไปยังบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ชื่อของตนได้

10. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตกลง และยินยอมให้ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการนำชื่อ-นามสกุล, รูปภาพ และวีดีโอ หรือข้อมูล และเนื้อหาอื่น ๆ ที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรม ไปเผยแพร่ในช่องทางของ GED good life ในการสื่อสาร เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และทำกิจกรรมทางการตลาด หรือโฆษณาผ่านสื่อต่าง ๆ ตลอดจนการประกาศรายชื่อผู้โชคดี โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ หรือจ่ายค่าตอบแทนใด ๆ

11. หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ปฏิบัติตามกติกาที่วางไว้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด หรือมีเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่ง อันมีผลเสียหายต่อ บริษัท เกร๊ต อิสเทอร์น ดรั๊ก จำกัด ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

12. ขอสงวนสิทธิ์มอบของรางวัล ให้กับผู้ที่ทำถูกต้องตามกติกา และเงื่อนไขเท่านั้น หากเกิดข้อพิพาทคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี

**กิจกรรมดังกล่าวถือว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้อ่าน สอบถาม และเข้าใจเงื่อนไขกติกา ของรางวัลพร้อมรายละเอียดเพิ่มเติมแล้ว จึงเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายในครั้งนี้**

Subscription

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Ask the Expert Close