โป๊ปชวนนับคำที่กำหนดในบทความ “8 วิธีชนะภูมิแพ้” นับครบลุ้นรับโชคฟรี!

โป๊ปชวนนับคำที่กำหนดในบทความ

พี่โป๊ปชวนเพื่อน ๆ มาเล่นกิจกรรม เพียงอ่านบทความ “8 วิธีชนะภูมิแพ้” และนับคำที่กำหนดด้านล่างนี้ หากนับได้ครบ ก็มีสิทธิ์ลุ้นรับฟรี! สร้อยคอทองคำ มูลค่า 5,400 บาท 1 รางวัล และ บัตรของขวัญโลตัส มูลค่า 100 บาท จำนวน 10 รางวัล อย่ารอช้า! มาร่วมเล่นกิจกรรมนับคำกันเลย

วิธีร่วมกิจกรรม

  1. คลิกอ่านบทความ —> “8 วิธีชนะภูมิแพ้”
  2. เมื่อคลิกอ่านแล้ว ให้นับคำว่า ยาแก้แพ้ชนิดไม่ง่วง ในบทความว่ามีกี่คำ
  3. เมื่อมั่นใจว่านับถูกแล้ว ให้นำมาตอบที่กล่องตอบคำถามด้านล่างนี้ พร้อมกรอกชื่อที่อยู่ให้ถูกต้อง

บอกใบ้ให้! มีไม่เกิน5 คำ แต่ไม่ต่ำกว่า 1 คำ

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

กติกา และเงื่อนไขการร่วมกิจกรรม :

1. ร่วมนับคำที่กำหนด “ยาแก้แพ้ชนิดไม่ง่วง” ในบทความ “8 วิธีชนะภูมิแพ้” พร้อมลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล และที่อยู่สำหรับจัดส่งไปรษณีย์ให้ถูกต้องชัดเจน ในหน้ากิจกรรมนี้ เพื่อลุ้นรับฟรี สร้อยคอทองคำ* มูลค่า 5,400 บาท จำนวน 1 รางวัล และ บัตรของขวัญโลตัส มูลค่ารางวัลละ 100 บาท จำนวน 10 รางวัล ส่งตรงถึงบ้าน (ผู้โชคดีของรางวัลสร้อยคอทองคำจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับภายใน 1-5 วัน หลังประกาศรายชื่อผู้โชคดี)

2. ระยะเวลาร่วมกิจกรรม 1 -30 เมษายน 2566

3. ประกาศรายชื่อ ผู้ที่ได้รับรางวัล ภายในวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2566 เวลา 15.00 น. ผ่านทางเว็บไซต์: www.gedgoodlife.com

4. ของรางวัลมีจำนวนจำกัด 11 รางวัล เท่านั้น และทางบริษัทฯ จะสุ่มผู้โชคดีจากผู้ที่นับจำนวนคำถูกต้อง และกรอกข้อมูลลงทะเบียนถูกต้องครบถ้วนเท่านั้น ที่ บริษัท เกร๊ต อิสเทอร์น ดรั๊ก จำกัด ชั้น 18 อาคารไทยวา 1 21/52-54 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพ 10120 วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. และคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

5. ขอสงวนสิทธิ์ 1 รางวัล ต่อ 1 รายชื่อ 1 ที่อยู่ หากตรวจพบ ชื่อซ้ำ ที่อยู่ซ้ำ ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6. ทางบริษัทจะดำเนินการจัดส่งของรางวัล ภายใน 30 วันทำการ หลังประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับของรางวัล

7. ขอสงวนสิทธิ์มอบของรางวัลให้กับผู้โชคดี 11 ท่าน ที่ตอบได้ถูกต้อง และกรอกข้อมูล รายละเอียด ชื่อ ที่อยู่ ครบถ้วน และถูกต้องชัดเจนเท่านั้น

8. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการจัดส่ง หรือการสูญหายของของรางวัล อันเนื่องมาจากการให้บริการทางไปรษณีย์ และ/หรือที่อยู่ ไม่ถูกต้องตามที่ลงทะเบียน

9. ของรางวัล ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือ โอนสิทธิ์ในการรับไปยังบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ชื่อของตนได้

10. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตกลง และยินยอมให้ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการนำชื่อ-นามสกุล, รูปภาพ และวีดีโอ หรือข้อมูล และเนื้อหาอื่น ๆ ที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรม ไปเผยแพร่ในช่องทางของ GED good life ในการสื่อสาร เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และทำกิจกรรมทางการตลาด หรือโฆษณาผ่านสื่อต่าง ๆ ตลอดจนการประกาศรายชื่อผู้โชคดี โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ หรือจ่ายค่าตอบแทนใด ๆ

11. หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ปฏิบัติตามกติกาที่วางไว้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด หรือมีเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่ง อันมีผลเสียหายต่อ บริษัท เกร๊ต อิสเทอร์น ดรั๊ก จำกัด ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

12. ขอสงวนสิทธิ์มอบของรางวัล ให้กับผู้ที่ทำถูกต้องตามกติกา และเงื่อนไขเท่านั้น หากเกิดข้อพิพาทคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี

13. ผู้ร่วมกิจกรรมที่ได้รับรางวัลที่มีมูลค่าเกิน 1,000 บาท จะต้องเป็นผู้เสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล

*ราคาทองคำ ณ วันที่ 31 มี.ค. 2566
**กิจกรรมดังกล่าวถือว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้อ่าน สอบถาม และเข้าใจเงื่อนไขกติกา ของรางวัลพร้อมรายละเอียดเพิ่มเติมแล้ว จึงเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายในครั้งนี้**

Subscription

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Ask the Expert Close