มหัศจรรย์ “พลังแห่งการกอด” เพียงเรากอดกันก็ส่งผลต่อสุขภาพได้นะ

พลังแห่งการกอด

ท่ามกลางสภาพเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ และสังคมที่มีแต่ความเร่งรีบ สมาชิกในครอบครัวมีเวลาให้กันน้อยลง เป็นสาเหตุของการนําไปสู่ปัญหาครอบครัว ได้แก่ ปัญหาด้านสัมพันธภาพระหว่างสามี ภรรยา ความไม่เข้าใจกันระหว่าง พ่อแม่ลูก

ฉะนั้นวัคซีนที่จะเป็นภูมิคุ้มกันป้องกันปัญหาครอบครัว และส่งเสริมให้มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันนั้นได้นั้น สามารถเริ่มต้นได้ง่าย ๆ ด้วยการมอบความรักจาก “พลังแห่งการกอด” ให้แก่กันและกัน

พลังแห่งการกอด

“กอด”เป็นสัมผัสพิเศษ เพียงอ้อมกอดเล็ก ๆ สามารถส่งผลต่อสุขภาพกาย และสุขภาพจิตได้รวมถึงเป็นการถ่ายทอดความอบอุ่นทางจิตใจ ทําให้เพิ่มสายสัมพันธ์ และความผูกพัน ทั้งผู้กอด และผู้ถูกกอด

การกอดจึงเป็นการแสดงความรักความห่วงใย ความผูกพัน และการให้กําลังใจ เป็นสื่อภาษาทางกายที่ดีที่สุด

มีรายงานการวิจัยที่ระบุว่า บุคคลที่ได้รับการกอด หรือได้กอดผู้อื่น จะส่งผลให้บุคคลนั้นเกิดความรู้สึกสดชื่น มีชีวิตชีวา นอกจากนี้การกอดในเด็กจะช่วยให้เกิดการพัฒนา ความฉลาดทางสติปัญญา เพราะการกอดจะช่วยกระตุ้น และเสริมสร้างพัฒนาการด้านต่าง ๆ ให้กับเด็ก


“พลังแห่งการกอด” กับเทคนิคการกอดที่เหมาะสม

พลังแห่งการกอด

การกอดเด็ก – หากมีการกอดแน่นเกินไป เนื่องจากการเอ็นดูหมั่นเขี้ยวเด็กจะไม่ชอบเพราะเจ็บ

การกอดเด็กวัยรุ่น – อาจต้องระมัดระวังมากขึ้น ในการสัมผัสพื้นที่บางแห่ง เช่น

  • กอดลูกสาว ควรกอดแนบแน่นตรงระดับหัวไหล่ จากนั้นปล่อยหลวม ๆ
  • กอดลูกชาย ให้โอบเต็มกล้ามเนื้อท่อนแขน และทรวงอก ต่ําจากท้องลงไปปล่อยหลวม ๆ เป็นต้น

การกอดเพื่อแสดงความรักกับลูกวัยรุ่นนั้น หากยังไม่เคยกอดควรเริ่มฝึกฝน โดยเริ่มต้นจากการยิ้มให้กัน และค่อย ๆ เริ่มสัมผัสให้อีกฝ่ายได้รับรู้ถึงความปรารถนาดี เมื่อรู้สึกชินจึงค่อย ๆ เปิดวงแขนออก

การกอดผู้สูงอายุ – การกอดจะทําให้ผู้สูงอายุมีความแข็งแรง แต่ต้องเป็นอ้อมกอดที่สื่อถึงความรู้สึกที่อบอุ่น และแสดงความรักจากใจด้วยความรู้สึกที่อยากกอดจริง ๆ ไม่ใช่กอดด้วยการถูกบังคับ อ้อมกอดสําหรับผู้สูงอายุ มีหลากหลายรูปแบบดังนี้

  • กอดแบบหมี (Bear Hug) เป็นการกอดด้วยการเบียดตัวอย่างเต็มที่ และรวดเร็ว เช่น หลานโผเข้ากอดยาย อย่างเต็มตัว เป็นการกอดที่แสดงถึงความพิเศษของผู้ที่ถูกกอด บ่งบอกความรัก ความปลอดภัย และให้ความรู้สึก อบอุ่น ท่านี้จึงเหมาะสมกับผู้สูงอายุที่ยังแข็งแรง หรือกําลังนั่งอยู่ในท่าที่มันคงเท่านั้น
  • กอดแบบโอบเอวด้านข้าง (Side to Side) ท่านี้เป็นการกอด ด้วยการโอบเอวจากด้านข้าง เหมาะกับผู้สูงอายุแสดงความรักกับหลาน
  • กอดแบบแซนด์วิช (Sandwich Hug) เป็นการกอดกันแบบ 3-4 คน โดยให้ผู้สูงอายุอยู่ตรงกลางในท่านั่งแล้วหลาน 2-3 คน โอบกอดจากทั้งด้านหน้า ด้านหลัง ด้านข้าง แสดงถึงความรัก ความผูกพันให้แนบแน่นขึ้น
พลังแห่งการกอด
อ้อมกอดที่อบอุ่น จริงใจ ก็เปรียบเสมือนทิพยโอสถที่ช่วยเยียวยาใจให้เข้มแข็ง เมื่อใจไม่ป่วย ร่างกายก็ดีขึ้นตามไปด้วย

ผลที่ตามมาจากการกอดทําให้เกิดความเหนียวแน่นของสายสัมพันธ์ในครอบครัว ก่อเกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน เป็นครอบครัวที่มีความสุขไปด้วยกัน และนี่แหละที่เราเรียกว่า “พลังแห่งการกอด”

ติดตามGedGoodLife ช่องทางอื่น ๆ ได้ที่…

Facebook : GEDGoodLife
Nutroplex : nutroplexclub
Twitter      : @gedgoodlife
Line          : @gedgoodlife
Youtube   : GEDGoodLife ชีวิตดีดี

บทความที่เกี่ยวข้อง

Subscription

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Ask the Expert Close