ถึงเธอจะลืมฉัน… แต่ฉันไม่เคยลืมเธอ “โรคอัลไซเมอร์” ปัจจัยเสี่ยง สาเหตุ และวิธีป้องกัน

โรคอัลไซเมอร์

โรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer) เป็นอาการสมองเสื่อมชนิดหนึ่งที่พบได้บ่อย เกิดจากการตายของเซลล์สมอง ทําให้การทํางานของสมองเสื่อมลง จนกระทั่งส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันของผู้ป่วย

ปัจจัยเสี่ยงของโรคอัลไซเมอร์

มีปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้หลายประการ ที่เพิ่มโอกาสการเกิดอัลไซเมอร์ และปัจจัยที่สําคัญมากที่สุด คือ อายุ ในคนอายุ 80 ปี ขึ้นไป มีโอกาสเป็นโรคนี้มากกว่าคนที่มีอายุ 65 – 69 ปี ถึง 10 เท่า และอีกปัจจัยที่สําคัญคือ กรรมพันธุ์ โดยพบว่า ผู้ที่มีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคอัลไซเมอร์ จะมีโอกาสเป็นโรคนี้มากกว่าคนทั่วไป

การประเมินความเสี่ยง โรคอัลไซเมอร์

ผู้ใกล้ชิด หรือผู้ดูแลผู้สูงอายุสามารถประเมินอาการแสดงเบื้องต้นได้ โดยดูจาก สัญญาณเตือนของโรคอัลไซเมอร์ ดังนี้

1. หงุดหงิด อารมณ์เสียง่ายกว่าปกติ

2. การตัดสินใจแย่ลง เปลี่ยนใจง่าย

3. อะไรที่เคยทําอยู่ประจําจะกลายเป็นสิ่งที่ทําได้ยากขึ้น

4. วางของผิดที่ ผิดทาง สับสนเรื่องเวลา

5. สื่อสารกับคนอื่นยากขึ้น มักเรียงลําดับคําผิด

7. เดินออกไปข้างนอกอย่างไม่มีจุดหมาย

8. ไม่ค่อยดูแลตนเอง ชอบทําพฤติกรรมเหมือนเด็ก ๆ

9. แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม พูดจาและแสดงอาการก้าวร้าว

10. รู้สึกหวาดระแวงอยู่ตลอดเวลา

11. นอนหลับยาก

12. ถอยห่างจากครอบครัว และเพื่อน

สาเหตุของภาวะสมองเสื่อม

1. จากความเสื่อมของสมองโดยตรง หรือโรคอัลไซเมอร์ โดยสมองที่ทําหน้าที่เกี่ยวกับความจําฝ่อลง

2. จากเส้นเลือดในสมองผิดปกติ เช่น สมองขาดเลือด เส้นเลือดในสมองแตก หรือตีบตัน ทําให้สมองไม่สามารถทํางานได้ปกติ

3. จากสาเหตุอื่น เช่น ต่อมไทรอยด์ฮอร์โมนทํางานผิดปกติ มีเนื้องอกที่สมอง การติดเชื้อในสมอง การดื่มแอลกอฮอล์ เป็นต้น

รู้หรือไม่ ? – ทุกวันที่ 21 กันยายนของทุกปี เป็นวันอัลไซเมอร์โลก (World Alzheimer’s Day)

วิธีการป้องกันการเกิดโรคสมองเสื่อม

1. ควรตรวจสุขภาพประจําปีอย่างสม่ําเสมอ และควบคุมโรคที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดสมองเสื่อม เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ไขมันในเลือดสูง เป็นต้น

2. ไม่สูบบุหรี่ ดื่มสุรา หรือใช้สารเสพติด

3. รับประทานอาหารมีประโยชน์ ครบทั้ง 5 หมู่ ควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ

4. ควรมีกิจกรรมเข้าสังคม พบปะญาติพี่น้อง หรือเพื่อน

5. ทํากิจกรรมที่ช่วยชะลอการเสื่อมของร่างกาย เช่น เดิน วิ่งเหยาะ ๆ ปั่นจักรยาน

6. ฝึกบริหารสมองเป็นประจำเพื่อช่วยชะลอการเสื่อม

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=90U_V2vzPyE?ecver=1&w=854&h=480]

ขอขอบคุณข้อมูลจาก สำนักอนามัย

“Expert ดีดี” โควิด-19 ไอ หวัด ปวดท้อง ภูมิแพ้ อย่าปล่อยให้เรื้อรัง ปรึกษาฟรี คลิกเลย!

ติดตามGedGoodLife ช่องทางอื่น ๆ ได้ที่…

Facebook : GEDGoodLife
Nutroplex : nutroplexclub
Twitter      : @gedgoodlife
Line          : @gedgoodlife
Youtube   : GEDGoodLife ชีวิตดีดี

บทความที่เกี่ยวข้อง

Subscription

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Ask the Expert Close