กลุ่มเสี่ยงอย่ารอ! ตรวจโควิด ได้ทุกรพ. รัฐ-เอกชน ฟรี!! พร้อมอัพเดทจองสิทธิ ฉีดวัคซีนผ่าน “หมอพร้อม”

กลุ่มเสี่ยงอย่ารอ! ตรวจโควิด ได้ทุกรพ. รัฐ-เอกชน ฟรี!! พร้อมอัพเดทจองสิทธิ ฉีดวัคซีนผ่าน “หมอพร้อม”

ตรวจโควิด

สถานการณ์โควิด-19 ระลอกใหม่นี้ มีการแพร่กระจายไปไวมาก ติดต่อกันได้เร็วกว่าเดิมในหลายพื้นที่ และมีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นหลายเท่า ภายในไม่กี่วัน!! จึงทำให้ใครหลายคน กังวล ไม่สบายใจ ว่าเราติดโควิดกับเขาหรือเปล่า สามารถ ตรวจโควิด ได้ที่ไหน ตรวจฟรีหรือไม่!?

วันนี้ GedGoodLife จึงขออาสาไขข้อสงสัยเรื่อง “ตรวจโควิด” พร้อมอัพเดทข้อมูล “จองสิทธิฉีดวัคซีน” ผ่านLine OA “หมอพร้อม” มาติดตามไปพร้อมกันเลย!

สปสช. ย้ำ! กลุ่มเสี่ยง ตรวจโควิด ทั้งรพ. รัฐ และเอกชนทุกแห่ง ฟรี!

วันที่ 8 เมษายน 2564 นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดเผยว่า…

“หากท่านอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่ต้องเข้ารับการตรวจคัดกรอง เช่น

 • มีประวัติเดินทางไปในพื้นที่ที่มีการระบาด
 • มีประวัติเคยติดต่อสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ
 • เคยติดต่อสัมผัสกับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงและมีอาการป่วย

สามารถเดินทางไปเข้ารับการตรวจคัดกรองได้ที่โรงพยาบาลทั้งของรัฐ และเอกชนทุกแห่ง โดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย”

นอกจากนี้ ขอย้ำว่าสิทธิการตรวจคัดกรองโควิด-19 เป็นสิทธิของคนไทยทุกคน ไม่ได้จำกัดเฉพาะผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) เท่านั้น แต่รวมถึงผู้ที่ใช้สิทธิประกันสังคม สวัสดิการข้าราชการ ตลอดจนสิทธิสุขภาพอื่น ๆ ด้วย

ดังนั้น ขอเน้นย้ำว่าคนไทยทุกคนสามารถเข้ารับการตรวจคัดกรองได้ฟรี และขอเชิญชวนให้ผู้ที่เข้าข่ายเป็นกลุ่มเสี่ยงรีบไปเข้ารับการตรวจคัดกรองเชื้อโควิด-19 โดยเร็วที่สุด

หากตรวจคัดกรองแล้วพบว่าติดเชื้อก็เข้ารับการรักษาตามขั้นตอนมาตรฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่หากผลออกมาเป็นลบไม่ติดเชื้อ ก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการตรวจคัดกรองเช่นเดียวกัน

สามารถสอบถามรายละเอียดการเข้า ตรวจโควิด ฟรี ได้ที่ สายด่วนสปสช. 1330
– เว็บไซต์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) : https://www.nhso.go.th
– เฟซบุ๊ก สปสช. : facebook.com/NHSO.Thailand

อ่านบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม


2 กลุ่มเสี่ยง ที่ควรรีบไปตรวจหาเชื้อโควิด-19

ตามประกาศของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ผู้สงสัยติดเชื้อโควิด-19 จะต้องมีอาการอย่างน้อย 1 อาการ ดังต่อไปนี้

 • มีไข้ อุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียส ขึ้นไป
 • ไอ น้ำมูก เจ็บคอ
 • จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส
 • หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก

และประชาชนที่มีปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ดัง 2 กลุ่มนี้ ควรรีบเข้าตรวจหาเชื้อโควิด ได้ฟรี!

กลุ่มที่ 1 : มีประวัติเสี่ยงอย่างใดอย่างหนึ่ง ในช่วง 14 วันก่อนมีอาการป่วย

 • มีการเดินทางไป หรือมาจากประเทศ หรืออาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีการรายงานการระบาดต่อเนื่องของ Covid-19
 • เป็นผู้ประกอบอาชีพที่สัมผัสใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวที่มาจากพื้นที่ ที่มีรายงานการระบาดต่อเนื่องของ Covid-19
 • มีประวัติใกล้ชิด หรือสัมผัสเสี่ยงสูง กับผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 ตามแนวทางการเฝ้าระวัง และสอบสวนโรค
 • เป็นบุคลาการทางการแพทย์ และสาธารณสุขที่สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน หรือสารคัดหลั่งจากระบบทางเดินหายใจของผู้ป่วยสงสัยหรือยืนยันโควิด-19 โดยไม่ได้ใส่อุปกรณ์ป้องกันตนเองที่เหมาะสม
 • มีประวัติไปในสถานที่ที่ประชาชนหนาแน่น ที่พบผู้ป่วยยืนยันโควิด-19

กลุ่มที่ 2 : สำหรับผู้ป่วยปอดอักเสบ ที่มีประวัติอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • มีประวัติใกล้ชิดกับผู้ป่วย Covid-19
 • เป็นบุคลากรทางการแพทย์
 • เป็นผู้ป่วยปอดอักเสบที่หาสาเหตุไม่ได้ และรักษาแล้วอาการไม่ดีขึ้นใน 48-72 ชั่วโมง
 • เป็นผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ ที่มีลักษณะเข้าได้กับ Covid-19

ทั้งนี้ บุคลากรทางการแพทย์ ตั้งแต่ 3 รายขึ้นไป หรือไม่เป็นบุคลากรทางการแพทย์ ตั้งแต่ 5 รายขึ้นไป ในแผนก / สถานที่ / สัปดาห์เดียวกัน มีอาการป่วยดังข้างต้น ก็ควรรีบเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยเร็วที่สุด

ตรวจโควิด


รายชื่อห้องปฏิบัติการที่สามารถเดินทางไป ตรวจโควิด จำนวนทั้งสิ้น 277 แห่ง ฟรี มีดังนี้

1 บริษัท เอซีซี เมดิคอล แล็บ จำกัด // จ.กรุงเทพมหานคร
2 โรงพยาบาลเอกชล 2 // จ.ชลบุรี
3 โรงพยาบาลเมืองสมุทรปากน้ำ // จ.สมุทรปราการ
4 บริษัท ภัทร แล็บ จำกัด (โรงพยาบาล ภัทร ธนบุรี) // จ.ปทุมธานี
5 โรงพยาบาลนครนายก // จ.นครนายก
6 โรงพยาบาลหัวเฉียว // จ.กรุงเทพมหานคร
7 เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ คลินิกเทคนิคการแพทย์สาขานครศรีธรรมราช // จ.นครศรีธรรมราช
8 บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด สาขาโรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ // จ.สุราษฎร์ธานี
9 โรงพยาบาลนครแม่สอด อินเตอร์เนชั่นแนล // จ.ตาก
10 สถาบันราชประชาสมาสัย // จ.นนทบุรี
11 โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ // จ.สมุทรปราการ
12 บริษัทเอเชีย แล็บบอราทอรี่ เซ็นเตอร์ จำกัด // จ.สมุทรปราการ
13 โรงพยาบาลเอเชีย // จ.กรุงเทพมหานคร
14 ภาควิชาภูมิคุ้มกัน คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล // จ.กรุงเทพมหานคร
15 ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ // จ.กรุงเทพมหานคร
16 โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 // จ.กรุงเทพมหานคร
17 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยอง // จ.ระยอง
18 โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า // จ.สมุทรสงคราม
19 โรงพยาบาลแม่ระมาด // จ.ตาก
20 โรงพยาบาลพบพระ // จ.ตาก

ดูรายชื่อสถานที่ทั้งหมด 277 แห่ง ได้ที่ –>> กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ตรวจโควิด


สธ. เปิดจองฉีดวัคซีนโควิด-19 ผ่าน “หมอพร้อม” 1 พ.ค. 64

นพ.พงศธร พอกเพิ่มดี ประธานคณะทำงานด้านระบบข้อมูลการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เปิดเผยว่า

“กระทรวงฯ ได้จัดทำ Line OA “หมอพร้อม” ไว้ให้ประชาชนใช้จองคิวการฉีดวัคซีนดังกล่าว และวันที่ 1 พ.ค.64 จะเปิดให้โหลดแอปพลิเคชั่น “หมอพร้อม” โดยข้อมูลจะเชื่อมโยงระบบข้อมูลสุขภาพของประชาชนทั่วประเทศ ผู้ที่ลงทะเบียนแล้วจะมีการ…

 • แจ้งวันนัดฉีดวัคซีน
 • การประเมินผลข้างเคียงหลังฉีดวัคซีน
 • การออกใบรับรองการฉีดวัคซีน

ซึ่งขณะนี้ได้ออกให้ผู้ที่ฉีดวัคซีนครบสองโดสไปแล้ว 3.5 หมื่นราย โดยเฉพาะผู้ที่จะเดินทางไปต่างประเทศจะมีฐานข้อมูลตามที่แต่ละประเทศกำหนด (International Health Certificate) ซึ่งในส่วนนี้กำลังรอการกำหนดหลักเกณฑ์ และรูปแบบจากองค์การอนามัยโลก (WHO)”

ตรวจโควิด

 วัคซีน ซิโนแวค กับ แอสตราเซนเนกา เหมาะกับกลุ่มวัยต่างกัน

 1. วัคซีน “ซิโนแวค” (Sinovac) เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ 18-59 ปี มีระยะห่างจากเข็มแรก 21 วัน
 2. วัคซีน “แอสตราเซนเนกา” (AstraZeneca) เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป มีระยะห่างจากเข็มแรก 10-12 สัปดาห์

ทั้งนี้กลุ่มเป้าหมายของ สธ.ที่จัดสรรผู้รับวัคซีนในระยะแรก 5 กลุ่ม ได้แก่

 1. บุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุขด่านหน้า ทั้งภาครัฐ และเอกชน
 2. บุคคลที่มีโรคประจำตัว
 3. ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป
 4. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด19 ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย
 5. จัดสรรไปตามพื้นที่ต่าง ๆ ตามความจำเป็น เช่น กรณีที่พื้นที่ชายแดนไทย-พม่า ที่ต้องรับมือกับผู้หนีภัย เป็นต้น

นอกจากนี้ สธ.ยังเร่งจัดสรรวัคซีนให้กับประชาชนในพื้นที่ 5 จังหวัดนำร่องท่องเที่ยวของไทยเพื่อรับการเปิดประเทศ ได้แก่ ภูเก็ต กระบี่ พังงา เชียงใหม่ และพัทยา จ.ชลบุรี เพื่อให้เกิดความมั่นใจของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาด้วย


อ้างอิง :
1. กรมการแพทย์ 2. thairath 3. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 4. js100

ปรึกษาปัญหาสุขภาพ ไข้หวัด อาการไอ ปวดท้อง ภูมิแพ้  ได้ฟรี! ตลอด 24 ชั่วโมง ถามเลย ที่นี่

ติดตาม GedGoodLife ช่องทางอื่น ๆ ได้ที่…

Facebook : GEDGoodLife
Nutroplex : nutroplexclub
Twitter      : @gedgoodlife
Line          : @gedgoodlife
Youtube   : GEDGoodLife ชีวิตดีดี
TikTok      : @gedgoodlife

คุณสนใจเรื่องสุขภาพ อะไรบ้าง?

บทความที่เกี่ยวข้อง

Subscription

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Ask the Expert Close