รวม “สถานที่สวดมนต์ข้ามปี” เสริมสิริมงคลแก่ชีวิต ต้อนรับปีใหม่

สวดมนต์ข้ามปี คืออีกหนึ่งกิจกรรมดี ๆ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เพื่อเสริมสร้างสิริมงคลให้กับชีวิตเรานั่นเอง วันนี้เราจึงได้รวบรวม “สถานที่สวดมนต์ข้ามปี” แล้วอย่าลืมชวนกันไปสวดมนต์ ขอพรให้มีแต่สิ่งดีดีเข้ามาในชีวิต สุขภาพแข็งแรง ร่ำรวยเงินทองกันถ้วนหน้า… สาธุ

สถานที่สวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลแก่ชีวิตเรา

๑. วัดท่าซุง

วัดท่าซุง หรือ วัดจันทาราม จังหวัดอุทัยธานี คือวัดที่มีชื่อเสียงที่สุดของจังหวัดอุทัยธานี เป็นวัดเก่าแก่ แต่เริ่มมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักเมื่อ พระพระมหาวีระ ถาวโร หรือที่รู้จักกันทั่วไปในนาม หลวงพ่อฤาษีลิงดำ ได้มาบูรณะวัดท่าซุงนับตั้งแต่ ปี พ.ศ ๒๕๑๑

๒ สิ่งที่น่าสนใจ ณ วัดท่าซุง

สถานที่สวดมนต์ข้ามปี

– ประสาททองคำ

“ปราสาททองคำ” ถูกสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ในวาระที่ทรงเสวยราชย์เป็นปีที่ ๕๐ และทางสำนักพระราชวังได้ให้ชื่อปราสาททองคำใหม่ว่า “ปราสาททองกาญจนาภิเษก”

– วิหารแก้ว ๑๐๐ เมตร

ภายในวิหาร ๑๐๐ เมตร เป็นวิหารที่ปิดด้วยประจกใสเกือบทั้งหมดเป็น ที่ไว้พระศพองค์หลวงพ่อ พระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง) ที่ประดิษฐานของพระประธาน (ทรงพุทธชินราช) และของสำคัญหลายอย่าง…ฯลฯ

ช่องทางติดตาม วัดท่าซุง :
Facebook : https://www.facebook.com/jantaram.thasung/
Website : http://www.watthasung.com/


๒. วัดท่าขนุน

วัดท่าขนุน จังหวัดกาญจนบุรี ได้ชื่อตามเมืองด่านท่าขนุน เป็นวัดที่มีความสวยงาม และล้อมรอบไปด้วยธรรมชาติ โดยปัจจุบัน จุดเด่นของวัด ได้แก่ พระพุทธเจติยคีรี ที่่ตั้งตระหง่านอยู่บนยอดเขาสูง ต้องเดินขึ้นบันไดกว่า ๑,๒๓๗ ขั้น จึงจะถึงยอดเขาที่ตั้งของเจดีย์ โดยปัจจุบันมี พระครูวิลาศกาญจนธรรม. ดร. (หลวงพ่อเล็ก) เป็นเจ้าอาวาส

๒ สิ่งที่น่าสนใจ ณ วัดท่าขนุน

สถานที่สวดมนต์ข้ามปี

– พระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐม

พระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐม มีขนาดหน้าตักถึง ๒๑ ศอก สร้างขึ้นโดยพระครูวิลาศกาญจนธรรม ด้วยแม่แบบของพระครูไพโรจน์ภัทรคุณ วัดสระพัง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ในวาระฉลอง ๒,๖๐๐ ปีพุทธชยันตี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมายุ ๘๐ พรรษา

– ธรรมชาติโดยรอบวัด

วัดท่าขนุนตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงาม รายล้อมไปด้วยภูเขา และต้นไม้เขียวขจีนานาพันธุ์ รวมไปถึงบันไดกว่า ๑,๒๓๗ ขั้น พิสูจน์ความศรัทธาของผู้ที่ต้องเดินทางขึ้นมาทำบุญสักการะที่วัดแห่งนี้

ช่องทางติดตาม วัดท่าขนุน :
Facebook : https://www.facebook.com/watthakhanun/
Website : https://www.watthakhanun.com/


๓. วัดห้วยปลากั้ง

วัดห้วยปลากั้ง จังหวัดเชียงราย เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.๒๕๔๔ เป็นวัดที่ชาวบ้านนับถือ และเชื่อกันว่าหากใครได้มาเยือนเหมือนกับได้ขึ้นสวรรค์ ตั้งอยู่บนเขา และมีเนินเขารายรอบวัด

๒ สิ่งที่น่าสนใจ ณ วัดห้วยปลากั้ง

สถานที่สวดมนต์ข้ามปี

– องค์เจ้าแม่กวนอิมขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศ

มีความสูงประมาณ ๗๙ เมตร ภายในองค์เจ้าแม่กวนอิม สามารถขึ้นด้วยลิฟท์ โดยชั้น ๒๒-๒๓ มองเห็นภูมิทัศน์ของเชียงราย

– พบโชคธรรมเจดีย์ (มหาเจดีย์ ๙ ชั้น)

พบโชคธรรมเจดีย์ใช้เวลาในการก่อสร้าง ๙๙๙ วัน มีความสวยงาม โดดเด่นตระการตา ส่วนภายในมหาเจดีย์ ๙ ชั้น ยังมีองค์เจ้าแม่กวนอิมหลายปางด้วยกัน ซึ่งแต่ละปางก็จะขอพรแตกต่างกันไป เช่น องค์เจ้าแม่กวนอิมปางเภสัช (พระหัตถ์ถือต้นยา) ขอพรในเรื่องของการเจ็บป่วยให้หาย

ช่องทางติดตาม วัดห้วยปลากั้ง :
Facebook : https://www.facebook.com/wathyuaplakang/


๔. วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว จังหวัดเพชรบูรณ์ มีธรรมชาติเป็นภูเขาที่สูงใหญ่ และบนยอดเขาสูงตระหง่านนั้น มีถ้ำอยู่บนปลายยอดเขา ซึ่งมีชาวบ้านทางแดงหลายคน ได้เห็นลูกแก้วลอยเหนือฟากฟ้า และลับหายเข้าไปในถ้ำบนยอดผา ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นพระบรมสารีริกธาตุเสด็จมา และต่างถือว่าเป็นสถานที่มงคล มีความศักดิ์สิทธิ์และเรียกตาม ๆ กันว่า “ผาซ่อนแก้ว”

๒ สิ่งที่น่าสนใจ ณ วัดห้วยปลากั้ง

– พระพุทธเจ้า ๕ พระองค์

พระพุทธรูปสีขาวขนาดใหญ่มาก นั่งซ้อนกันบนฐานดอกบัว ๕ องค์ ทำให้เกิดภาพอันงดงามเป็นที่เลือมใสต่อผู้มาเยือนยิ่งนัก พร้อมด้วยทัศนียภาพรอบด้านที่เต็มไปด้วยขุนเขา และเมฆหมอกอันสวยงาม จึงทำให้หลายคนอยากมาสักครั้งในชีวิต

– ทัศนียภาพงดงาม

มีธรรมชาติเป็นภูเขาที่สูงใหญ่ ซ้อนกันเป็นทิวเขาเรียงรายโอบรอบบริเวณศาลาปฏิบัติธรรม อากาศสดชื่น ช่วงเวลาเย็นทั่วทั้งบริเวณวัดจะสะท้อนแสงระยิบระยับเป็นภาพที่สวยงาม

ช่องทางติดตาม วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว :
Facebook : https://www.facebook.com/WatPhasornkaew/
Website : http://www.phasornkaew.org/


๕. วัดผาน้ำทิพย์เทพประสิทธิ์วนาราม

วัดผาน้ำทิพย์เทพประสิทธิ์วนาราม จังหวัดร้อยเอ็ด ติดอันดับ ๑๐ วัดสวยที่สุดในเมืองไทย ด้วยความสวยงามของพระมหาเจดีย์ขนาดใหญ่ที่วิจิตรพิสดาร ใช้ศิลปกรรมร่วมสมัยระหว่างภาคกลาง และภาคอีสาน เป็นการผสมกันระหว่างพระปฐมเจดีย์ และพระธาตุพนม ใช้งบประมาณก่อสร้างถึงปัจจุบันกว่า ๓,๐๐๐ ล้านบาท ดำเนินการสร้างโดย “พระอาจารย์ศรี มหาวิโร” ซึ่งเป็นศิษย์พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต

๒ สิ่งที่น่าสนใจ ณ วัดผาน้ำทิพย์เทพประสิทธิ์วนาราม

– พระมหาเจดีย์ศรีชัยมงคล

พระมหาเจดีย์ศรีชัยมงคล เป็นศิลปกรรมร่วมสมัยโดยผสมกันระหว่างพระปฐมเจดีย์ และพระธาตุพนมเจดีย์ มีสีทองอร่ามตางดงาม รายล้อมด้วยเจดีย์องค์เล็กทั้ง ๘ ทิศ ภายในองค์พระมหาเจดีย์เหมือนอยู่บนวิมานแดนสวรรค์ วัดพระมหาเจดีย์ชัยมงคลมีทั้งหมด ๕ ชั้น แต่ละชั้นของพระมหาเจดีย์ ถูกตกแต่งอย่างวิจิตรงดงาม

– ทัศนียภาพที่แสนงดงาม

ตั้งอยู่ท่ามกลางภูเขา และป่าเขียวขจีอันสวยงามตามธรรมชาติ ในยามเย็นจะมีสายหมอกปกคลุมบริเวณวัด อากาศสดชื่น ใครมาแล้วก็ติดใจอยากกลับมากราบไหว้ที่วัดนี้อีกครั้ง

ช่องทางติดตาม วัดผาน้ำทิพย์เทพประสิทธิ์วนาราม :
Facebook : https://www.facebook.com/JDchaimongkol/


๖. วัดโสธรวราราม วรวิหาร

วัดหลวงพ่อโสธร หรือที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อ วัดหลวงพ่อโสธร อยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา วัดนี้สร้างในสมัยไม่ปรากฏ แต่พอจะสันนิษฐานได้ว่าเป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่ง สร้างขึ้นในสมัยปลายกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี หรือต้นสมัยกรุงธนบุรี ราวปี พ.ศ ๒๓๐๗ มูลเหตุที่วัดนี้ที่ได้ชื่อว่าโสธร มีผู้เฒ่าเล่าสืบกันมาว่าหงส์ซึ่งอยู่บนยอดเสาใหญ่ถูกลมพายุพัดลงมา

ครั้นหงส์ตกลงมาแล้วก็เหลือแต่เสาใหญ่จึงมีบุคคลเอาธงขึ้นแขวนแทน เลยเรียกชื่อวัดนี้ว่า “วัดเสาธง” ต่อมาเกิดลมพายุกล้าพัดเสาธงหักโค่นลงมาเป้นสองท่อน ประชาชนที่ถือเอาเครื่องหมายเสาธงหักเป็นท่อนนั้น ตั้งชื่อว่า “วัดเสาทอน” ครั้นต่อมาค่อย ๆ เพี้ยนแล้วห้วนเข้าเลยเรียกกันว่า “วัดโสธร” จนกระทั่งปัจจุบันนี้

๒ สิ่งที่น่าสนใจ ณ วัดโสธรวราราม วรวิหาร

– พระอุโบสถหลวงพ่อโสธร

ในปี พ.ศ. ๒๕๐๙ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ เสด็จพระราชดำเนินมาที่วัดแห่งนี้ ทรงมีพระราชปรารภเรื่องความคับแคบของพระอุโบสถเดิม พระจริปุณโญ ด. เจียม กุลละวณิชย์ (หลวงพ่อเจียม) อดีตเจ้าอาวาสจึงได้รวบรวมเงินบริจาค เพื่อจัดซื้อที่ดินสำหรับสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ สร้างขึ้นครอบพระอุโบสถหลังเดิม โดยใช้เทคนิควิศวกรรมสมัยใหม่ โดยไม่มีการเคลื่อนย้ายองค์หลวงพ่อพุทธโสธร และพระพุทธรูปทั้ง ๑๘ องค์แม้แต่นิดเดียว
อ้างอิง : https://travel.trueid.net/detail/Jkqn3RX2R45

– องค์หลวงพ่อโสธร

พระพุทธโสธรเดิมเป็นพระพุทธรูปหล่อด้วยสำริดอย่างสวยงาม ต่อมาพระสงฆ์ในวัดเห็นว่ากาลต่อไป   ภายหน้าคนที่กิเลสแรงกล้าอาจจะลักไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัว เพื่อความปลอดภัยจึงพอกปูนเสริมให้ใหญ่หุ้มองค์จริงไว้ภายใน พุทธลักษณะขององค์หลวงพ่อพระพุทธโสธรที่ปรากฏในปัจจุบัน จึงเป็นแบบปูนปั้นลงรักปิดทอง
อ้างอิง : http://bit.ly/39498MZ

ช่องทางติดตาม วัดโสธรวราราม วรวิหาร :
Facebook : https://www.facebook.com/watsothornwararam/


๗. สนามหลวง

กระทรวงวัฒนธรรม จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย พ.ศ. ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๓๐ ธ.ค. ๖๓ – ๑ ม.ค. ๖๔ ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร ใช้สถานที่หลัก ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง โดยมีพระเถระชั้นผู้ใหญ่เข้าร่วมกิจกรรม ส่วนภูมิภาคจัดที่วัดต่าง  ๆ รวม 76 จังหวัด

โดยจะดำเนินการขอพระบรมราชานุญาต อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากพระบรมหาราชวังไปประดิษฐาน ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ร่วมกับพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์สำคัญ ๔ ภูมิภาค จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เพื่อให้ประชาชนสักการะ

พร้อมกิจกรรมไหว้พระ ๑๐ วัด เสริมสิริมงคลรับปีใหม่ ณ วัดที่เกี่ยวเนื่องกับพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ๑๐ พระองค์ ในกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๑-๒ ม.ค. ๖๔ ได้แก่ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วัดอรุณราชวราราม วัดราชโอรสาราม วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม วัดบวรนิเวศวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม วัดสุทัศนเทพวราราม วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก และวัดวชิรธรรมสาธิต


การแต่งกายไป สถานที่สวดมนต์ข้ามปี

สถานที่สวดมนต์ข้ามปี ถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ จึงควรให้ความเคารพด้วยการแต่งกายที่สุภาพ
– เสื้อควรเป็นสีขาวที่ปิดมิดชิด ไม่เปิดอก แขนไม่กุด และไม่บางจนเห็นด้านใน
– กางเกง หรือกระโปรงควรมีความยาวเลยเข่า
– งดกางเกงขาสั้น หรือกางเกงที่มีรอยขาดที่เข่า
– รองเท้าสีสุภาพ สามารถใส่รองเท้าแตะได้

สุดท้ายนี้ GedGoodLife ขอร่วมโมทนาบุญกับทุกท่านที่เดินทางไปสวดมนต์ข้ามปีตามวัด หรือสถานธรรมต่าง ๆ ขอให้ทุกท่านเดินทางปลอดภัยทั้งขาไป และขากลับ อิ่มเอิบไปด้วยผลบุญกุศล ทำอะไรก็เจริญรุ่งเรือง สุขภาพแข็งแรง มีชีวิตดีดีตลอดปี และตลอดไป… สาธุ

ถามหมอออนไลน์ ปรึกษาปัญหาสุขภาพ ไข้หวัด อาการไอ ปวดท้อง ภูมิแพ้  ได้ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง ถามเลย ที่นี่

ติดตามGedGoodLife ช่องทางอื่น ๆ ได้ที่…

Facebook : GEDGoodLife
Nutroplex : nutroplexclub
Twitter      : @gedgoodlife
Line          : @gedgoodlife
Youtube   : GEDGoodLife ชีวิตดีดี

บทความที่เกี่ยวข้อง

Subscription

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Ask the Expert Close