ฟรีแลนซ์ปั่นงานหนักนอนน้อย ระวัง!..ภูมิแพ้

บทความนี้เขียนโดย ดร. ภก. นิติ สันแสนดี อาจารย์พิเศษ 

ผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์สุขภาพ

               การทำงานหนักเป็นเวลานาน ย่อมส่งผลต่อสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอาการกำเริบได้ง่าย ย่อมเผชิญกับปัญหาสุขภาพที่ท้าทาย  แต่การทำงานหนักพร้อมกับ เป็นภูมิแพ้ และต้องดูแลตัวเอง เป็นสิ่งที่ท้าทายและสามารถทำได้ด้วยการวางแผนและจัดการสุขภาพอย่างเหมาะสม เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยภูมิแพ้สามารถทำงานหนักได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีสุขภาพที่ดี

การทำงานหนักพร้อมกับเป็นภูมิแพ้ และต้องดูแลตัวเอง: กลยุทธ์สู่ความสำเร็จ

GEDไว้แก้แพ้ แนวทางการดูแลสุขภาพ

 1. รู้จักสารก่อภูมิแพ้ หลีกเลี่ยงหรือลดการสัมผัสกับสารก่อภูมิแพ้ ทำความสะอาดบ้าน ที่ทำงาน เป็นประจำ สวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ท่ามกลางฝุ่นละออง หลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์เลี้ยง งดสูบบุหรี่ และหลีกเลี่ยงควันบุหรี่
 2. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกิน การทานอาหารที่เหมาะสม อาหารที่เหมาะสมและมีสารอาหารสำคัญสามารถช่วยเสริมสร้างร่างกายและป้องกันโรคได้ ควรรับประทานผักผลไม้ แป้งธัญพืชเต็มเม็ด โปรตีนที่มีคุณค่าสูง และไขมันที่ดี เช่น ไข่และนมถั่วเหลือง เลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง ดื่มน้ำให้เพียงพอ เลิกสูบบุหรี่เพราะการสูบบุหรี่ทำร้ายสุขภาพ เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคต่างๆ ลดการดื่มแอลกอฮอล์เนื่องจากแอลกอฮอล์ส่งผลต่อระบบภูมิคุ้มกัน ควบคุมน้ำหนัก เพราะน้ำหนักตัวที่มากเกินไป ส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจ
 3. พักผ่อนให้เพียงพอ: นอนหลับ 7-8 ชั่วโมงต่อวัน ฝึกสมาธิ ผ่อนคลายความเครียด พร้อมหาเวลาพักผ่อนหย่อนใจผ่อนคลายความเครียด หากิจกรรมผ่อนคลาย เช่น ฟังเพลง อ่านหนังสือ ฝึกโยคะ
 4. ออกกำลังกาย การออกกำลังกายสามารถช่วยเสริมสร้างร่างกายและปรับปรุงสุขภาพจิตใจได้ดี ไม่จำเป็นต้องเป็นการออกกำลังกายที่หนักมาก การออกกำลังกายสม่ำเสมอ 30 นาที 3-5 วันต่อสัปดาห์ โดยเลือกประเภทที่เหมาะสมกับสภาพร่างกาย โดยการเดินเป็นหนึ่งในการเลือกที่ดีสำหรับการออกกำลังกาย หรือการเล่นโยคะเป็นอีกวิธีที่ดีในการสร้างสมดุลให้กับร่างกายและจิตใจ
 5. พบแพทย์เมื่อมีอาการ: หากไม่สามารถจัดการดูแลสุขภาพได้ด้วยตัวเอง หรือมีปัญหาสุขภาพที่รุนแรงขึ้น ควรพูดคุยกับแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญทางสุขภาพ เพื่อขอคำแนะนำและการรักษาที่เหมาะสมเข้ารับการตรวจวินิจฉัย หาวิธีรักษา และติดตามอาการ  ป้องกันภูมิแพ้ โดยแพทย์จะแนะนำแนวทางการรักษาที่เหมาะสม จ่ายยาในกลุ่มยาแก้แพ้ หรือ ยาต้านฮีสตามีน (Antihistamines) เพื่อบรรเทาอาการภูมิแพ้ต่างๆ เช่น น้ำมูกไหล คันจมูก คันตา ผื่นคัน ลมพิษ โดยยาแก้แพ้กลุ่มไม่ง่วง (Non-sedating antihistamines) เช่น Loratadine พร้อมแนะนำวิธีการป้องกันอาการกำเริบ

สรุป การดูแลสุขภาพตัวเองเป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะเป็นฐานในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและการมีคุณภาพชีวิตที่ดี

แนวทางการจัดการงานอย่างชาญฉลาด

 1. วางแผนและจัดลำดับความสำคัญ กำหนดเป้าหมายและผลลัพธ์ที่ต้องการให้ชัดเจน เรียงลำดับงานจากสำคัญมาก ไปยังน้อย แบ่งงานใหญ่ๆ ออกเป็นชิ้นย่อยๆ จัดการได้ง่ายขึ้น หยุดพักระหว่างทำงานโดยลุกขึ้นยืดเส้นยืดสาย พักสายตาจัดลำดับความสำคัญของงาน เรียงจากสำคัญมาก ไปยังน้อย กำหนดเวลาทำงานและพักผ่อนให้ชัดเจน
 2. ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ หาวิธีและเครื่องมือช่วยทำงาน ฝึกฝนทักษะการทำงาน จดจ่อกับงาน หลีกเลี่ยงสิ่งรบกวน ทำงานให้เสร็จตามกำหนดเวลา
 3. ฝึกฝนทักษะการจัดการเวลา เรียนรู้วิธีการจัดการเวลา ฝึกฝนการใช้เวลาอย่างมีประโยชน์ รู้จักปฏิเสธงานที่ไม่จำเป็น เรียนรู้ที่จะปฏิเสธงานที่ไม่จำเป็น หาวิธีทำงานให้มีประสิทธิภาพโดยใช้เครื่องมือช่วยทำงาน
 4. หาแรงบันดาลใจ แนวทาง แสวงหาข้อมูล แนวทางการจัดการงาน หาแรงบันดาลใจจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เข้าร่วมสัมมนาและรับฟังบุคคลผู้สร้างแรงบันดาลใจในการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
 5. ดูแลสุขภาพ นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอทานอาหารครบ 5 หมู่ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ จัดการความเครียด
 6. สร้างสมดุลในชีวิต จัดสรรเวลา โดยแบ่งเวลาให้กับงาน สุขภาพ และความสัมพันธ์ เรียนรู้ที่จะผ่อนคลาย พร้อมหากิจกรรมที่ชื่นชอบเพื่อคลายเครียด ขอความช่วยเหลือจากคนสนิท อย่าลังเลที่จะขอความช่วยเหลือจากเพื่อน ครอบครัว หรือเพื่อนร่วมงาน
 7. ติดตามผลและปรับแผน จดบันทึกการนอนหลับ อาหาร การออกกำลังกาย และอาการภูมิแพ้ ประเมินผลเป็นประจำ และปรับแผนให้เหมาะสม

ตัวอย่างวิธีการดูแลตัวเองและการจัดการงานอย่างชาญฉลาด: ตื่นเช้า ทานอาหารเช้า ออกกำลังกาย ทำงาน ใช้เทคนิคการแบ่งงานเป็น 25 นาที พัก 5 นาที ใช้แอปพลิเคชั่นช่วยจัดการงาน พักกลางวัน ทานอาหารกลางวัน พักผ่อนทำงาน ทานอาหารเย็น พักผ่อน ผ่อนคลาย ฝึกสมาธิ เตรียมตัวนอน

การทำงานหนักพร้อมกับเป็นภูมิแพ้และดูแลตัวเอง เป็นสิ่งที่ท้าทาย ไม่ใช่สิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อความสำเร็จ   แต่สามารถทำได้ด้วยการจัดการงานอย่างชาญฉลาด การวางแผน จัดการสุขภาพ และสร้างสมดุลในชีวิต ช่วยให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมาย และมีสุขภาพที่ดี อย่ากดดันตัวเอง ผู้ป่วยสามารถทำงานหนักได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีสุขภาพที่ดี ด้วยการดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอ เข้าใจโรค รักษาอย่างถูกวิธี และหาแรงบันดาลใจ

ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในการทำงาน และดูแลตัวเองให้มีสุขภาพที่ดี

 

แหล่งข้อมูล

เว็บไซต์: สมาคมโรคภูมิแพ้ โรคหืด และวิทยาภูมิคุ้มกันแห่งประเทศไทย https://allergy.or.th/2016/ 

หนังสือ: “โรคภูมิแพ้: เข้าใจ รักษา ป้องกัน” โดย นพ. สมชาย นิลสมบูรณ์

หนังสือ: “ภูมิแพ้: รู้ทัน ป้องกัน รักษา” โดย นพ. ทวีศักดิ์ ธีระวัฒนสุข

หนังสือ “Getting Things Done” โดย David Allen

หนังสือ”Deep Work” โดย Cal Newport

หนังสือ “The 7 Habits of Highly Effective People” โดย Stephen R. Covey

บทความ: โรคภูมิแพ้ โรคธรรมดาที่ไม่ควรมองข้าม ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
              https://www.si.mahidol.ac.th/sidoctor/sirirajonline2021/Article_files/1244_1.pdf

บทความ:  อย่าให้ภูมิแพ้คุกคามช่วงหน้าฝน ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
              https://tu.ac.th/uploads/news-tu/news/2566/aug/file/news66-190.pdf

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

Subscription

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Ask the Expert Close