ดีคอลเจน สานต่อกิจกรรม “คนมีดีกับดีคอลเจน” เดินหน้ามอบชุดผลิตภัณฑ์ ยารักษาต่างๆ ในเครือ GED ให้กับสภากาชาดไทยทั่วประเทศ

บริษัท เกร๊ต อิสเทอร์น ดรั๊ก จำกัด (GED) บริษัทยาและเวชภัณฑ์ดูแลสุขภาพชั้นนำของประเทศไทย ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายยาดีคอลเจนชนิดเม็ด ยาบรรเทาหวัด น้ำมูกไหล ปวดศีรษะและเป็นไข้ ที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้คนไทยได้รับการดูเเลสุขภาพที่ดี ไปพร้อมกับการแบ่งปันและส่งต่อสุขภาพที่ดีสู่ชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ

ล่าสุด ดีคอลเจน สานต่อกิจกรรม “คนมีดีกับดีคอลเจน” เดินหน้ามอบชุดผลิตภัณฑ์ยารักษาต่างๆ ในเครือ GED ให้กับสภากาชาดไทย เริ่มต้นที่สภากาชาดไทย กรุงเทพมหานคร และเดินสายมอบผลิตภัณฑ์ให้กับภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมี 3 หน่วยบริการ ได้แก่ ในจังหวัดขอนแก่น, อุบลราชธานี และ นครราชสีมา โดยในจังหวัดนครราชสีมา  ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 จังหวัดชลบุรี สภากาชาดไทย ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการบริการประชาชนในจังหวัดเครือข่ายภาคตะวันออก 7 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง จันทบุรี ตราด ปราจีนบุรี สระแก้ว และจังหวัดใกล้เคียง ให้กับภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ใน 4 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติณจังหวัดภูเก็ต ซึ่งครอบคลุมการดูแลประชาชนใน 6 จังหวัดแถบชาย ฝั่งอันดามัน ซึ่งประกอบด้วยจังหวัด พังงา ภูเก็ต กระบี่ ระนอง ตรัง และสตูล, ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 11 นครศรีธรรมราช สภากาชาดไทย มีโรงพยาบาล 3 จังหวัดในเครือข่าย ได้แก่ นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และ ชุมพร, ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 12 จ.สงขลา สภากาชาดไทย ครอบคลุมการดูแลประชาชนในจังหวัด สงขลา พัทลุง ตรัง สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส และ งานบริการโลหิต สถานีกาชาดหัวหิน เฉลิมพระเกียรติ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อส่งต่อสุขภาพที่ดีให้ประชาชน โดยมีคุณพัน พลุแตก เป็นตัวแทนมอบชุดผลิตภัณฑ์ยาดีคอลเจนและยารักษาต่างๆ ในเครือ GED ให้ภาคบริการโลหิตแห่งชาติโดยมีคณะเจ้าหน้าที่สภากาดไทยประจำหน่วยงาน เป็นผู้รับมอบ

บทความที่เกี่ยวข้อง

Subscription

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Ask the Expert Close