บลูชวนบอกรักแม่ และวิธีดูแลสุขภาพแม่ในหน้าฝน ลุ้นรับฟรี! บัตรโลตัส

บลูชวนเพื่อน ๆ “บอกรักแม่” และ “วิธีดูแลสุขภาพแม่ในหน้าฝน” พร้อมลุ้นรับรางวัลฟรี! บัตรโลตัส มูลค่ารางวัลละ 100 บาท จำนวน 100 รางวัล

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

กติกา และเงื่อนไขการร่วมกิจกรรม :

1. บอกรักแม่ และวิธีดูแลสุขภาพแม่ในหน้าฝน พร้อมลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล และที่อยู่สำหรับจัดส่งไปรษณีย์ให้ถูกต้องชัดเจน เพื่อลุ้นรับฟรี บัตรโลตัส มูลค่ารางวัลละ 100 บาท จำนวน 100 รางวัล ส่งตรงถึงบ้าน

2. ระยะเวลาร่วมกิจกรรม 1 สิงหาคม 2566 – 31 สิงหาคม 2566

3. ประกาศรายชื่อ ผู้ที่ได้รับบัตรโลตัส ภายในวันที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 15.00 น. ผ่านทางเว็บไซต์ : www.gedgoodlife.com

4. คณะกรรมการจะคัดเลือกผู้โชคดีที่ บริษัท เกร๊ต อิสเทอร์น ดรั๊ก จำกัด ชั้น 18 อาคารไทยวา 1 21/52-54 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพ 10120 วันที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น. และคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

5. ขอสงวนสิทธิ์ 1 รางวัล ต่อ 1 รายชื่อ 1 ที่อยู่ หากตรวจพบ ชื่อซ้ำ ที่อยู่ซ้ำ ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6. ขอสงวนสิทธิ์มอบบัตรโลตัสให้แก่ผู้โชคดี 100 ท่าน ที่ลงทะเบียน ชื่อ ที่อยู่ครบถ้วน และเขียนคำบอกรักแม่ และวิธีดูแลสุขภาพแม่ในหน้าฝนได้โดนใจคณะกรรมการมากที่สุดเท่านั้น

7. ทางบริษัทจะดำเนินการจัดส่งของรางวัล ภายใน 30 วันทำการ หลังประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับของรางวัล

8. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการจัดส่ง หรือการสูญหายของของรางวัล อันเนื่องมาจากการให้บริการทางไปรษณีย์ และ/หรือที่อยู่ ไม่ถูกต้องตามที่ลงทะเบียน

9. ของรางวัล ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือ โอนสิทธิ์ในการรับไปยังบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ชื่อของตนได้

10. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตกลงให้ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการนำรูปภาพ และเนื้อหาที่ร่วมกิจกรรมไปเผยแพร่ในการสื่อสาร เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และทำกิจกรรมทางการตลาด หรือโฆษณาผ่านสื่อต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบหรือจ่ายค่าตอบแทนใดๆ

11. หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ปฏิบัติตามกติกาที่วางไว้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดหรือมีเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่ง อันมีผลเสียหายต่อ บริษัท เกร๊ต อิสเทอร์น ดรั๊ก จำกัด ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

**กิจกรรมดังกล่าวถือว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้อ่าน สอบถาม และเข้าใจเงื่อนไขกติกา ของรางวัลพร้อมรายละเอียดเพิ่มเติมแล้ว จึงเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายในครั้งนี้**

ดีคอลเจน ชนิดเม็ด (Decolgen tablets) บรรเทาหวัด น้ำมูกไหล ปวดศีรษะ และเป็นไข้

Subscription

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Ask the Expert Close