ลูกเบื่ออาหาร คุณแม่ควรรับมือยังไงดีนะ?

คุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกอยู่ในช่วงวัย 1-7 ปี อาจจะพบปัญหา ลูกเบื่ออาหาร ให้ปวดหัวกันมาบ้างแล้ว เพราะลูกแทบไม่ทานอาหารเลย ร้องหาแต่ขนมของหวานท่าเดียว! จริง ๆ ต้องบอกว่า เด็ก ๆ ในวัยนี้อาจมีอาการเบื่ออาหารได้เป็นธรรมดา ฉะนั้นคนเป็นพ่อแม่ก็ต้องอดทน ใจเย็น และรู้จักวิธีรับมือให้เป็น… มาดูกันว่าอะไรคือสาเหตุที่ทำให้ลูกเบื่ออาหาร พร้อมวิธีรับมือที่ถูกต้องตามคำแนะนำจากกุมารแพทย์

ความวิตกกังวลเกินไปของพ่อแม่ อาจเป็นสาเหตุหลักทำให้ ลูกเบื่ออาหาร

ผศ.นพ.ชาตรี วิฑูรชาติ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้ระบุไว้ว่า สาเหตุหลักของการที่ลูกไม่กินข้าวนั้น เริ่มต้นจาก “ความวิตกกังวลมากเกินไปของผู้ปกครองว่าลูกอาจได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ” ซึ่งความวิตกกังวลนี้เกิดจาก “ความไม่รู้หรือเข้าใจผิด” เป็นเหตุสำคัญ อันได้แก่…

1. เข้าใจผิดว่าเด็กอ้วนเป็นเด็กแข็งแรง พ่อแม่จำนวนมากมีค่านิยมที่ผิด มองว่าเด็กอ้วนจนเกินเกณฑ์น้ำหนักปกติ เป็นเด็กแข็งแรง และน่ารัก จึงพยายามยัดเยียดเรื่องกินมากขึ้น

2. เข้าใจผิดว่าลูกน้ำหนักน้อยเกินไป ทั้ง ๆ ที่น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์ปกติ เพราะไปเปรียบเทียบกับเด็กคนอื่นในชั้นเดียวกันที่มีน้ำหนักเกิน ซึ่งในปัจจุบันมีเด็กอ้วนในบ้านเราอยู่ถึงร้อยละ 15 – 20

3. ไม่รู้ว่าเด็กหลังอายุ 1 ขวบ จะสนใจการกินน้อยลง ธรรมชาติเด็กอายุขวบปีแรกจะหิวบ่อย กินเก่ง เพราะเป็นช่วงที่เติบโตเร็ว เด็กจะมีน้ำหนักเพิ่มถึง 3 เท่าตัว คือ น้ำหนักแรกเกิดประมาณ 3 กิโลกรัม จะเพิ่มเป็น 9 กิโลกรัม แต่เมื่ออายุ 1 ปี จนถึง 10 ปี จะมีน้ำหนักขึ้นเฉลี่ยปีละ 2 กิโลกรัมเท่านั้น ร่างกายต้องการสารอาหารน้อยลงเมื่อเทียบกับปีแรก เด็กจึงมีความกระตือรือร้นเรื่องกินลดลง

4. ไม่รู้ว่าลูกควรกินอาหารปริมาณเท่าใดในแต่ละวัน ปริมาณอาหารที่พ่อแม่คาดหวังว่าลูกควรจะกินมักจะมากเกินความจริง จากการศึกษาวิจัยพบว่าพ่อแม่ส่วนใหญ่ในปัจจุบัน จะตักอาหารให้ลูกปริมาณมากกว่าที่ร่างกายของลูกต้องการจริง ๆ เมื่อเด็กกินไม่หมด ทำให้พ่อแม่กังวล และพยายามยัดเยียด

5. ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องปกติที่เด็กอาจกินน้อยเป็นบางมื้อ หรือบางวัน เด็กคนเดียวกันความต้องการอาหารแต่ละวันไม่เหมือนกัน บางวันเด็กอาจกินมาก บางวันอาจกินน้อย ขึ้นกับหลายปัจจัย เช่น กิจกรรมที่ใช้พลังงานในวันนั้น สภาพทางอารมณ์จิตใจ แม้แต่สภาพอากาศก็มีผลต่อการเจริญอาหารของเด็กในแต่ละวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเด็กเจ็บป่วยเล็ก ๆ น้อย ๆ เช่นไข้หวัด ก็อาจทำให้เบื่ออาหารไปชั่วคราวได้

6. ไม่รู้ว่าความต้องการปริมาณอาหารของเด็กแต่ละคนไม่เท่ากัน แม้ว่าจะน้ำหนักเท่ากัน แต่เด็กแต่ละคนอาจกินอาหารมากน้อยต่างกันได้มาก ซึ่งขึ้นกับอัตราการใช้พลังงาน การย่อย การดูดซึม อัตราการเผาผลาญของร่างกาย ฯลฯ ของเด็กแต่ละคน

เกร็ดความรู้ : จากการศึกษาของ พญ.วรุณา  กลกิจโกวินท์ จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น พบว่า

  • แม่ที่มีลูกวัย  1- 3 ปี รายงานว่าลูกมีปัญหาการกินร้อยละ 35.3
  • ส่วนวัย 3 – 5 ปี มีปัญหาร้อยละ 40.6
  • ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาในต่างประเทศที่พบว่าปัญหาการกินของเด็กช่วงอายุ 4  ปี มีถึงร้อยละ 42 เลยทีเดียว

ลูกเบื่ออาหาร


ลูกเบื่ออาหาร ทำยังไงดีน้าา…?

รศ. นพ. สังคม จงพิพัฒน์วณิชย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านกุมารแพทย์ ได้แนะนำวิธีแก้ ลูกเบื่ออาหาร ไว้ดังนี้

1. พยายามหาสาเหตุที่ทำให้ลูกเบื่ออาหารชนิดนั้น และแก้ไข เช่น ลองหั่นแครอทให้เป็นรูปดาว หรือตกแต่งข้าวในจานให้เป็นรูปต่าง ๆ

2. ต้องเข้าใจธรรมชาติของลูก ไม่คะยั้นคะยอ หรือบังคับให้ลูกกิน

3. สนใจพฤติกรรมการกินของลูก เช่น รู้ว่าลูกชอบกินอะไร ไม่ชอบอะไร ลักษณะอาหารที่ลูกสนใจ และรสชาติชนิดไหนที่ถูกปาก และทำอาหารที่ลูกชอบ

4. ให้ลูกมีส่วนร่วมในการคิดเมนูใหม่ ๆ เลือกซื้อ หรือช่วยทำอาหาร

5. สร้างบรรยากาศให้สนุก มีความสุข และชวนกิน ไม่ดุคำ หรือไม่เคี่ยวเข็ญให้กินอาหารมาก ๆ

6. ให้ลูกกินอาหารเอง นั่งโต๊ะกินอาหารร่วมกับผู้ใหญ่ หรือเด็กคนอื่น ๆ

7. ตักอาหารน้อย ๆ หมดแล้วจึงเติมใหม่ จะเป็นการกระตุ้นให้ลูกอยากกินอาหารมากขึ้น

8. ชื่นชม และให้กำลังใจ เมื่อลูกกินได้

9. ห้ามให้ลูกกินนม ขนม หรือน้ำ อย่างน้อย 1 ชั่วโมงก่อนอาหาร เพราะลูกจะอิ่มและไม่ยอมกินอาหารมื้อนั้น

10. หากลูกไม่กินอาหาร ห้ามให้ขนม นม หรืออาหารอื่นทดแทน หากไม่ยอมกินเมื่อถึงเวลาให้ก็บ ลูกจะเรียนรู้ว่าหากไม่กินอาจต้องทนหิว


Nutroplex วิตามินสำหรับเด็กไม่กินผัก กินยาก

นูโทรเพล็กซ์ วิตามินรวมสำหรับเด็กมีไลซีน (Lysine) ช่วยเพิ่มความอยากอาหาร ช่วยให้ลูกรับประทานอาหารมากขึ้น โดยเฉพาะเด็กน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ กินน้อย ไม่กินข้าว

นูโทรเพล็กซ์ ช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางการเรียนรู้และความจำ จากธาตุเหล็ก ช่วยลำเลียงออกซิเจนไปยังส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย รวมถึงสมองจึงช่วยให้เด็กมีความฉลาดสมวัย นอกจากนี้ยังมีวิตามิน B1 ช่วยกระตุ้นการทำงานของประสาท วิตามิน B2 ช่วยสร้างพลังงานภายในเซลล์ วิตามิน B12 ช่วยบำรุงประสาทและสมอง ทำให้ความจำดี

นูโทรเพล็กซ์ ดีต่อระบบขับถ่าย มีใยอาหารธรรมชาติ (พรีไบโอติก) ชนิด โอลิโกฟรุคโตส (Oligofructose) ซึ่งเป็นอาหารของจุลินทรีย์ที่ดีในลำไส้ ทำให้ระบบขับถ่ายเป็นปกติ เสริมภูมิคุ้มกันจึงลดการติดเชื้อในทางเดินอาหาร(ท้องเสีย)  และ ลดอาการท้องผูก ในเด็กที่กินผัก ผลไม้น้อย

ทานได้ทุกวัย
ปลอดภัย ทานได้ต่อเนื่อง
ทานได้ต่อเนื่อง
ไม่ใช่ยาระบาย
รสส้ม ทานง่าย
ปราศจากน้ำตาล ไม่ทำให้ฟันผุ

สั่งซื้อ NUTROPLEX OLIGO PLUS ได้แล้วที่นี่

 

อ้างอิง : 1. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 2. สภากาชาดไทย

บทความที่เกี่ยวข้อง

Subscription

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Ask the Expert Close