Nutroplex Reward Season 6 สะสมเยอะ ยิ่งได้เยอะ

Nutroplex Reward Season 6  ซื้อนูโทรเพล็กซ์วิตามินเด็กที่ครบถ้วนวันนี้ !! ทุกกล่องมีค่าอย่าทิ้ง สะสมเยอะได้เยอะ แจกหนัก จัดเต็ม ให้คุณแม่แลกรับรางวัลสุดคุ้มตลอดปี 2567 !!

แม่ก็คุ้มลูกก็แข็งแรงสุขภาพดีกับนูโทรเพล็กซ์ วิตามินรวมเด็กที่ครบถ้วน  ขวดเดียวเอาอยู่ได้สารอาหารและประโยชน์ครบถ้วนให้ลูกน้อยมีสุขภาพดีเติบโตสมวัย พร้อมทั้งยังสะสมกล่องนำมาแลกรางวัลมากมาย  แลกง่าย ได้ไว ส่งมาแลกปุ๊บได้ปั๊บ! ของรางวัลส่งตรงถึงหน้าบ้านเลยคร๊าบบ

รายละเอียด และกติกาการแลกของรางวัล สามารถแลกได้ตลอดทั้งปี!

• 5 กล่อง สามารถแลกรับบัตรกำนัล โลตัส มูลค่า 100 บาท
• 20 กล่อง สามารถแลกรับของรางวัล บัตร OR GIFT CARD มูลค่า 500 บาท
• 45 กล่อง สามารถแลกรับของรางวัล บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 1,000 บาท
• 150 กล่อง สามารถแลกรับของรางวัล ที่พักโรงแรมวานา นาวา หัวหิน ห้อง Mountain View 2 วัน 1 คืน พร้อมอาหารเช้า ผู้ใหญ่ 2 เด็ก 2 (ไม่เกิน 12ปี) มูลค่า 3,900 บาท (5 รางวัล สำหรับ 5 ท่านแรกเท่านั้น)
• 250 กล่อง สามารถแลกรับของรางวัล สร้อยคอทองคำหนักครึ่งสลึง มูลค่า 4,769 บาท (ราคาทองคำ ณ วันที่ 26 มกราคม 2567)

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด

ที่พัก โรงแรมวานา นาวา หัวหิน ห้อง Mountain View 2 วัน 1 คืน พร้อมอาหารเช้า และสามารถเช็คอินพักสามารถเข้าพักได้ทุกวัน ยกเว้นวันศุกร์, วันเสาร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยของรางวัลจะมีอายุการใช้งาน 3 เดือน นับจากวันที่บริษัทฯได้รับไปรษณีย์การแลกของรางวัลนี้ และติดต่อกลับผู้แลกรางวัล

สามารถใช้กล่อง Nutroplex Oligo Plus ขนาดใดก็ได้ ในการแลกรับของรางวัล โดยส่งกล่องมาให้ครบตามจำนวน ดังเงื่อนไขในรายการแลกรับของรางวัล และสามารถส่งกล่องมาแลกของรางวัลได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 – 31 ธันวาคม 2567 เท่านั้น โดยวันสุดท้ายของการส่งกล่องยึดตามวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นหลัก

 

สิทธิประโยชน์ และเงื่อนไขการรับรางวัล

1. ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องกดไลค์ แฟนเพจ Facebook NutroplexClub: facebook.com/nutroplexclub เพื่อไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ

2. เมื่อสะสมกล่อง Nutroplex Oligo Plus ครบ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด สามารถแลกรับของรางวัล ได้ตามช่วงเวลาในกติกา และเป็นไปตาม เงื่อนไขการร่วมกิจกรรม และการแลกรับของรางวัล ที่บริษัทกำหนดเท่านั้น

3. ภายหลังที่ผู้ร่วมกิจกรรมทำรายการแลกของรางวัล จะไม่สามารถทำการยกเลิกรายการได้ และบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการส่งคืนกล่องที่ใช้ในการแลกของรางวัลทุกกรณี

4. กล่องสะสมไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ในการรับของรางวัลไปยังบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ชื่อของตนได้

5. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตกลงให้ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการนำรูปภาพ และเนื้อหาที่ร่วมกิจกรรมไปเผยแพร่ในช่องทางของผลิตภัณฑ์ Nutroplex Oligo Plus ในการสื่อสาร เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และทำกิจกรรมทางการตลาด หรือโฆษณาผ่านสื่อต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบหรือจ่ายค่าตอบแทนใด ๆ

6. หากบริษัทฯ พบพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับแลกของรางวัลในทุกกรณี

7. บริษัทฯ สามารถทำการเปลี่ยนแปลงของรางวัล โดยการจัดหาของรางวัลอื่นที่มีมูลค่าเท่ากับของรางวัลนั้น ๆ ทดแทนให้กับสมาชิก ในกรณีที่ของรางวัลชำรุด มีข้อบกพร่อง ของรางวัลรายการนั้นเลิกทำการผลิต เกิดภัยธรรมชาติ เกิดโรคระบาด หรือกรณีอื่น ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุดโดยตรง

8. บริษัทฯ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดจำหน่ายของรางวัลที่ระบุในรายการนี้ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพ หรือบริการที่อาจเกิดขึ้นกับรางวัลดังกล่าว หากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพ หรือบริการ ผู้โชคดีจะต้องติดต่อบริษัทที่จำหน่ายด้วยตนเอง

9. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการจัดส่ง หรือการสูญหายเอกสาร ข้อมูลข่าวสาร จ่าหน้าที่อยู่ผิด ไม่ชัดเจน หรือของรางวัลต่าง ๆ อันเนื่องมาจากการให้บริการทางไปรษณีย์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์

10. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง สิทธิประโยชน์ เงื่อนไขการรับรางวัล และเงื่อนไขในการร่วมกิจกรรม รวมถึงยกเลิกสะสมกล่องโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ตลอดจนความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการใช้งานเว็บไซต์ทุกกรณี

 

เงื่อนไขการร่วมกิจกรรม และการแลกรับของรางวัล

1. เขียนชื่อนามสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ให้ถูกต้อง พร้อมพับกล่อง Nutroplex Oligo Plus ส่งมาตามที่อยู่ ที่ อาคารมิตติ้งมอลล์ ชั้น2 ห้อง 626 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 เบอร์โทรศัพท์ 02-8800114 (โดยระบุของรางวัลที่ต้องการแลกไว้ด้านหลังซองไปรษณีย์ เช่น แลกรับชื่อของรางวัล….)

2. สามารถใช้กล่อง Nutroplex Oligo Plus ขนาดใดก็ได้ ในการแลกรับของรางวัล โดยส่งกล่องมาให้ครบตามจำนวน ดังเงื่อนไขในรายการแลกรับของรางวัลที่กล่าวไว้ข้างต้น และสามารถส่งกล่องมาแลกของรางวัลได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 – 31 ธันวาคม 2566 เท่านั้น โดยยึดตามวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นหลัก

3. กล่อง Nutroplex Oligo Plus ต้องอยู่ในสภาพปกติ ไม่ฉีกขาด ไม่เปียกน้ำ หากทางบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นควรว่า กล่องที่ส่งมาอยู่ในสภาพผิดปกติ เช่น ฉีกขาด หรือตัวหนังสือจางมากกว่า 50 % จะถือว่าไม่สามารถแลกรับของรางวัลได้

4. ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องส่งกล่อง Nutroplex Oligo Plus ภายในช่วงเวลาที่กำหนด หากส่งหลังสิ้นสุดกิจกรรมจะถือว่าสละสิทธิ์ในการร่วมกิจกรรม โดยทางบริษัทจะยึดวันประทับตราไปรษณีย์เป็นหลัก

5. กรณีต้องการแลกรับของรางวัลมากกว่า 1 ชิ้น ในครั้งเดียว จะต้องส่งกล่อง Nutroplex Oligo Plus มาให้ครบในครั้งเดียว และระบุหลังซองไปรษณีย์ว่าต้องการแลกของรางวัลชิ้นไหนบ้าง หากส่งกล่องไม่ครบตามจำนวนที่ต้องการแลก ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกของรางวัลส่งให้ โดยเลือกจากของที่ท่านระบุมา และทางบริษัทฯ ไม่มีนโยบายการเก็บกล่องไว้ทุกกรณี ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องส่งกล่องที่สะสมมาให้ครบตามจำนวนรายการแลกรับของรางวัล หากส่งกล่องมาเกิน จะไม่มีการเก็บสะสมเป็นครั้งต่อไป

6. ของรางวัลจะถูกจัดส่งภายใน 30 วันทำการ หลังจากทางบริษัทฯ ได้รับกล่อง Nutroplex Oligo Plus โดยนับจากวันที่ได้รับข้อมูลการแลกรางวัลจากไปรษณีย์

7. หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ปฏิบัติตามกติกาที่วางไว้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดหรือมีเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่ง อันมีผลเสียหายต่อ บริษัท เกร๊ต อิสเทอร์น ดรั๊ก จำกัด ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

8. ขอสงวนสิทธิ์มอบของรางวัลให้กับผู้ที่ทำถูกต้องตามกติกา และเงื่อนไขเท่านั้น หากเกิดข้อพิพาทคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี

**กิจกรรมดังกล่าวถือว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้อ่าน สอบถาม และเข้าใจเงื่อนไข กติกา สิ่งของรางวัล และรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วจึงเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายในครั้งนี้**

Subscription

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Ask the Expert Close