เคล็ดลับฟิตแอนด์เฟิร์ม ชะลอวัย ของผู้สูงอายุ

เคล็ดลับฟิตแอนด์เฟิร์ม ชะลอวัย ของผู้สูงอายุ

การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุนั้น ควรออกกำลังกายให้พอดีเหมาะสมกับวัย แต่จะออกกำลังกายแบบไหนให้แข็งแรงทั้งร่างกาย และจิตใจ มาดูเคล็ดลับกันเลย