Nutroplex ปันใจ มอบวิตามินที่ครบที่สุดสำหรับเด็ก ฟรี! 400 ขวด

Nutroplex ปันใจ

ในสถานการณ์โควิด-19 นี้  นูโทรเพล็กซ์ ขอร่วมสนับสนุน และเป็นกำลังใจให้เด็ก ๆ มีภูมิคุ้มกันที่ดี สุขภาพแข็งแรง มอบวิตามินรวมนูโทรเพล็กซ์ โอลิโกพลัส วิตามินเด็กที่ครบที่สุด รสส้มแสนอร่อย ขนาด 60 มล. มูลค่าขวดละ 155 บาท จำนวน 400 ขวด ให้กับน้อง ๆ ในพื้นที่เสี่ยง เพียงลงทะเบียนรับฟรี ด้านล่างนี้

*ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ให้กับคุณแม่ที่มีลูกอยู่ในช่วงอายุ 3-12 ปี ที่ลงทะเบียน 400 ท่านแรกเท่านั้น ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง ตั้งแต่วันที่ 15 ส.ค. 2564 – 15 ก.ย. 2564

ลงทะเบียนตอบคำถาม รับฟรี! วิตามินรวมนูโทรเพล็กซ์ โอลิโกพลัส

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

 

กติกาการลงทะเบียน :

1. ลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล และที่อยู่สำหรับจัดส่งไปรษณีย์ให้ถูกต้อง ชัดเจน เพื่อรับฟรี ผลิตภัณฑ์นูโทรเพล็กซ์ โอลิโกพลัส ขนาด 60 มล.

2. ระยะเวลาการลงทะเบียน 15 สิงหาคม 2564 – 15 กันยายน 2564 หรือจนกว่าจะมีคนลงทะเบียนครบหรือทีมงานตรวจสอบว่าลงเกิน 400 คน

3. นูโทรเพล็กซ์ โอลิโกพลัส ขนาด 60 มล. มูลค่าขวดละ 155 บาท จำนวน 400 ขวด (1 ขวด / 1 รายชื่อ)

4. กิจกรรมลงทะเบียนนี้ ขอสงวนสิทธิ์สำหรับคุณแม่ที่มีลูกอยู่ในช่วงอายุ 3-12 ปี ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง จังหวัดสีแดง และลงทะเบียน 400 คนแรกเท่านั้น

5. ประกาศรายชื่อ ผู้ที่ได้ผลิตภัณฑ์นูโทรเพล็กซ์ โอลิโกพลัส ในวันที่ 25 กันยายน 2564 เวลา 15.00 น.>> ผ่านทาง Website : https://www.gedgoodlife.com

6. ขอสงวนสิทธิ์การลงทะเบียน 1 รายชื่อ 1 ที่อยู่ หากตรวจพบ ชื่อซ้ำ ที่อยู่ซ้ำ ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

7. ผลิตภัณฑ์ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือ โอนสิทธิ์ในการรับไปยังบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ชื่อของตนได้

8. ขอสงวนสิทธิ์มอบผลิตภัณฑ์ ให้กับผู้ที่กรอกข้อมูล รายละเอียด ชื่อ ที่อยู่ ครบถ้วน และถูกต้องชัดเจนเท่านั้น

9. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตกลงให้ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการนำรูปภาพ และเนื้อหาที่ร่วมกิจกรรมไปเผยแพร่ในการสื่อสาร เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และทำกิจกรรมทางการตลาด หรือโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบหรือจ่ายค่าตอบแทนใดๆ

10. ทางบริษัทจะดำเนินการจัดส่งผลิตภัณฑ์ ภายใน 30 วันทำการ หลังประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับ

11. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการจัดส่งหรือการสูญหายของผลิตภัณฑ์ อันเนื่องมาจากการให้บริการทางไปรษณีย์ และ/หรือที่อยู่ไม่ถูกต้องตามที่ลงทะเบียน

12. หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ปฏิบัติตามกติกาที่วางไว้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด หรือมีเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่ง อันมีผลเสียหายต่อ บริษัท เกร๊ต อิสเทอร์น ดรั๊ก จำกัด ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

13. ขอสงวนสิทธิ์มอบผลิตภัณฑ์ ให้กับผู้ที่ทำถูกต้องตามกติกา และเงื่อนไขเท่านั้น หากเกิดข้อพิพาทคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี

**ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมดในการร่วมกิจกรรมตามที่ระบุข้างต้นนี้ และยินยอมให้บริษัทเกร๊ต อิสเทอร์น ดรั๊ก จำกัด และคู่ค้าของบริษัท (“บริษัท”) เก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าซึ่งเกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ในการแจ้งข้อมูล ข่าวสาร รายการส่งเสริมการขาย รวมถึงข้อเสนอต่างๆ เกี่ยวกับการสมัครและการซื้อขาย สินค้า หรือบริการต่างๆ ของบริษัท ผ่านทางจดหมายอิเลคทรอนิกส์และสื่อออนไลน์ เช่น Facebook, Youtube, Google, Instagram, Twitter, Tiktok และ website ต่างๆ รวมไปถึงยินยอมให้บริษัทเก็บและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด การขายสินค้าและการศึกษาวิจัยทางการตลาดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข้าพเจ้ารับทราบว่าข้าพเจ้าสามารถเพิกถอนความยินยอม เข้าถึง แก้ไข ลบ ระงับ โอนย้าย และคัดค้านการประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าได้ตลอดเวลาโดยการแจ้งให้บริษัทฯ ทราบหรือโดยการปรับปรุงข้อมูลของข้าพเจ้าผ่านทาง Facebook Nutroplex Club ( https://web.facebook.com/nutroplexclub )

***กิจกรรมดังกล่าวถือว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้อ่าน สอบถาม และเข้าใจเงื่อนไขกติกา ของรางวัลพร้อมรายละเอียดเพิ่มเติมแล้ว จึงเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายในครั้งนี้***

Subscription

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Ask the Expert Close