GED X Pharmax แจกฟรี! เจลยับยั้งเชื้อ สูตรไร้แอลกอฮอล์ เพียงร่วมกิจกรรม ตอบคำถามกับเรา

ถึงจะอยู่บ้าน แต่ก็หนีเชื้อโรคร้ายไม่พ้น! GED X Pharmax ชวนมาร่วมแชร์เทคนิค “อยู่บ้านอย่างไรให้ห่างไกลเชื้อโรค?” ลุ้นรับฟรี!  Besuto12 เจลยับยั้งเชื้อ ปกป้องยาวนาน สูตรปราศจากแอลกอฮอล์ จำนวน 100 รางวัล รีบมาแชร์เทคนิคของเพื่อน ๆ กันได้เลย ส่งคำตอบ คลิก ที่นี่!

แชร์เทคนิค อยู่บ้านอย่างไรให้ห่างไกลเชื้อโรค?

อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับ ด้วยความปรารถนาดีจาก บริษัท ดีคอลเจน จำกัด และ ร้านยาฟาร์แมกซ์

กติการ่วมกิจกรรมง่าย ๆ :

  1. แชร์เทคนิค อยู่บ้านอย่างไรให้ห่างไกลเชื้อโรค โดยการส่งคำตอบ ตามลิงค์ด้านบน กรอกชื่อ-นามสกุล และที่อยู่สำหรับจัดส่งไปรษณีย์ให้ถูกต้องชัดเจน เพื่อลุ้นรับเจลยับยั้งเชื้อ ปกป้องยาวนาน สูตรปราศจากแอลกอฮอล์ ส่งตรงถึงบ้าน จำนวน 100 รางวัล
  2. ระยะเวลาร่วมกิจกรรม 8 มิถุนายน 2564 – 25 มิถุนายน 2564
  3. ประกาศรายชื่อ ผู้ที่ได้รับ Besuto12 เจลยับยั้งเชื้อ ปกป้องยาวนาน สูตรปราศจากแอลกอฮอล์ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ผ่านทาง Website: https://www.gedgoodlife.com
  4. ทางบริษัทฯ จะสุ่มรายชื่อผู้โชคดี จากผู้ร่วมกิจกรรมที่ตอบคำถามถูก และทำถูกต้องตามกติกาทั้งหมด ที่ บริษัทเกร๊ต อิสเทอร์น ดรั๊ก จำกัด ชั้น 18 อาคารไทยวา 1 21/52-54 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพ 10120 วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. และคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
  5. ขอสงวนสิทธิ์ 1 รางวัล ต่อ 1 รายชื่อ 1 ที่อยู่ หากตรวจพบ ชื่อซ้ำ ที่อยู่ซ้ำ ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  6. ขอสงวนสิทธิ์มอบ Besuto12 เจลยับยั้งเชื้อ ปกป้องยาวนาน สูตรปราศจากแอลกอฮอล์ให้กับผู้โชคดีที่กรอกข้อมูล รายละเอียด ชื่อ ที่อยู่ ครบถ้วน และถูกต้องชัดเจน สำหรับผู้โชคดี 100 ท่าน เท่านั้น
  7. ทางบริษัทจะดำเนินการจัดส่งของรางวัล ภายใน 30 วันทำการ หลังประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับของรางวัล
  8. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการจัดส่ง หรือการสูญหายของของรางวัล อันเนื่องมาจากการให้บริการทางไปรษณีย์ และ/หรือที่อยู่ ไม่ถูกต้องตามที่ลงทะเบียน
  9. ในกรณีมีข้อพิพาท หรือข้อสงสัยเกี่ยวกับกติกา หรือเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม และการรับรางวัล คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุดทุกกรณี

**กิจกรรมดังกล่าวถือว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้อ่าน สอบถาม และเข้าใจเงื่อนไขกติกา ของรางวัลพร้อมรายละเอียดเพิ่มเติมแล้ว จึงเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายในครั้งนี้**

Subscription

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Ask the Expert Close