ร้อนนัก GedGoodLife จัดให้! ลงทะเบียน & แชร์ เรื่องสุขภาพที่คุณอยากรู้ ลุ้นรับฟรี! พัดลมไอเย็นมินิ

พัดลมไอเย็นมินิ

Ged Good Life ชวนลงทะเบียน พร้อมแชร์ “เรื่องสุขภาพที่คุณอยากรู้” ลุ้นรับฟรี! พัดลมไอเย็นมินิ จำนวน 3 รางวัล สงสัยเรื่องไหนเกี่ยวกับสุขภาพถามกันเข้ามาได้เลย Ged Good Life พร้อมไขข้อสงสัยของคุณให้หมดไป อยากให้ทุกคนมีสุขภาพดีดี มาร่วมกิจกรรมกันเยอะ ๆ นะ

เรื่องสุขภาพใดที่คุณอยากรู้?

กติการ่วมกิจกรรม :

  1. แชร์ “เรื่องสุขภาพที่คุณอยากรู้” และลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล และที่อยู่สำหรับจัดส่งไปรษณีย์ให้ถูกต้องชัดเจน เพื่อลุ้นรับพัดลมไอเย็นมินิ มูลค่า 599 บาท / 1 ชิ้น ส่งตรงถึงบ้าน จำนวน 3 รางวัล
  2. ระยะเวลาร่วมกิจกรรม 21 พฤษภาคม 2564 – 10 มิถุนายน 2564
  3. ประกาศรายชื่อ ผู้ที่ได้รับพัดลมไอเย็นมินิ ภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ผ่านทาง Website: https://www.gedgoodlife.com
  4. ทางบริษัทฯ จะสุ่มรายชื่อผู้โชคดี จากผู้ร่วมกิจกรรมที่ตอบคำถามถูก และทำถูกต้องตามกติกาทั้งหมด ที่ บริษัทเกร๊ต อิสเทอร์น ดรั๊ก จำกัด ชั้น 18 อาคารไทยวา 1 21/52-54 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพ 10120 วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. และคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
  5. ขอสงวนสิทธิ์ 1 รางวัล ต่อ 1 รายชื่อ 1 ที่อยู่ หากตรวจพบ ชื่อซ้ำ ที่อยู่ซ้ำ ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  6. ขอสงวนสิทธิ์มอบพัดลมไอเย็นมินิให้กับผู้โชคดีที่กรอกข้อมูล รายละเอียด ชื่อ ที่อยู่ ครบถ้วน และถูกต้องชัดเจน สำหรับผู้โชคดี 3 ท่าน เท่านั้น
  7. ทางบริษัทจะดำเนินการจัดส่งของรางวัล ภายใน 30 วันทำการ หลังประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับของรางวัล
  8. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการจัดส่ง หรือการสูญหายของของรางวัล อันเนื่องมาจากการให้บริการทางไปรษณีย์ และ/หรือที่อยู่ ไม่ถูกต้องตามที่ลงทะเบียน
  9. ในกรณีมีข้อพิพาท หรือข้อสงสัยเกี่ยวกับกติกา หรือเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม และการรับรางวัล คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุดทุกกรณี

**กิจกรรมดังกล่าวถือว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้อ่าน สอบถาม และเข้าใจเงื่อนไขกติกา ของรางวัลพร้อมรายละเอียดเพิ่มเติมแล้ว จึงเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายในครั้งนี้**

Subscription

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Ask the Expert Close