ประกาศรายชื่อผู้โชคดี 50 ท่าน รับฟรี! หน้ากากอนามัยทางการแพทย์

GedGoodLife ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทั้ง 50 ท่าน ได้รับฟรี! หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ (Medical masks) จากแคมเปญ เชื้อโควิดอยู่ส่วนไหนในร่างกายเรามากที่สุด? คำตอบจากในภาพ คือ น้ำลาย

รายชื่อผู้โชคดี 50 ท่าน

1 ส่องแสง จงพินิจใจ
2 ณภัทร ตะลุวรรณ
3 ภัทรภร ทองรัศมี
4 กรรัก ฤทธิศักดิ์สิริโชค
5 Supranee Pitthayapitug
6 ปัญจพร พิทธยาพิทักษ์
7 อังคณา มณฑา
8 พรรณทิวา ภู่ระหงษ์
9 ธัญญพัทธ์ จุ้ยประเสริฐ
10 กรกช แก้วไพฑูรย์
11 ลัดดาวรรณ แซ่ตั้ง
12 ปราณี ธนวงศ์จินดา
13 นส.รัศมี รัตตา
14 วิศรุดา กิตติธนศรี
15 ปฐมพงษ์ ภาคาโชติ
16 จันทิมา ธนวงศ์จินดา
17 ปรมาภรณ์ ใจห้าว
18 จุฬญาณี แก้วบัวรมย์
19 ณัฐฎาภรณ์ เพชรสงคราม
20 พงศ์ภัค กุลตานนท์
21 นส.วราภรณ์ สัจจเขต
22 กนกพจน์ ภาคีสวัสดิ์
23 อริษา เตะ
24 พรพรรณ สุขวัฒน์
25 พิทยาภรณ์ ศรีนิบูลย์

26 จันทวรรณ นิ่มศิริ
27 วัณณา โกมลสิงห์
28 เบิร์ด บ้านนาใต้
29 เพ็ญพร ฟุงสูงเนิน
30 สายฝน กลิ่นจันทร
31 ปรารถนา ส้มจันทร์
32 ฉวีวรรณ พวงสง่า
33 อัญชลี หมู่พยัคฆ์
34 เพ็ญนิภา จับเทียน
35 อัญชัญ จันทวี
36 รุสนานี ยีดือเระ
37 จารุกิตติ์ ยี่โถ น้องเติ้ล
38 เสมือน แจ่มใส
39 อรุณโรจน์ อิ่มอารมย์
40 ราตรี สิงห์บุญ
41 ภัทรภร พนมเนตรกุล
42 จิดาภา กลิ่นจิ๋ว
43 ขวัญหทัย ลือมอญ
44 Sawani Sama-ae
45 ศิรินทรา แสงสว่าง
46 ไพลิน ศรนรินทร์
47 Jerapun Mam
48 สำเริง พงษ์พานิช
49 เบญจมาศ ศิริสมบัติ
50 นาย หาซัน ดือเระ

กติกาส่งของรางวัล

1. ทางบริษัทจะดำเนินการจัดส่งของรางวัล หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ (Medical masks) มูลค่า 25 บาท / 10 ชิ้น ส่งตรงถึงบ้าน จำนวน 50 รางวัล ภายใน 30 วันทำการ หลังประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับของรางวัล

2. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการจัดส่ง หรือการสูญหายของของรางวัล อันเนื่องมาจากการให้บริการทางไปรษณีย์ และ/หรือที่อยู่ ไม่ถูกต้องตามที่ลงทะเบียน

3. ในกรณีมีข้อพิพาท หรือข้อสงสัยเกี่ยวกับกติกา หรือเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม และการรับรางวัล คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุดทุกกรณี

Subscription

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Ask the Expert Close