เชื้อโควิดอยู่ส่วนไหนในร่างกายเรามากที่สุด? ตอบถูก ลุ้นรับฟรี! หน้ากากอนามัยสู้โควิด-19

เชื้อโควิดอยู่ส่วนไหนในร่างกายเรามากที่สุด

Ged Good Life ชวนเพื่อนๆมาตอบคำถามโควิด-19 ตอบถูกลุ้นรับฟรี! หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ (Medical masks) ส่งตรงถึงบ้าน จำนวน 50 รางวัล รีบลงทะเบียนตอบคำถามเลย! โควิด-19 กลับมาระบาดอีกแล้ว ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับทุกคน ด้วยความปรารถนาดีจาก บริษัท ดีคอลเจน จำกัด

ประกาศผลแล้ว สามารถดูรายชื่อผู้โชคดีได้ -> ที่นี่

กติการ่วมกิจกรรม :

1. ตอบคำถามให้ถูกต้อง และลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล และที่อยู่สำหรับจัดส่งไปรษณีย์ให้ถูกต้องชัดเจน เพื่อลุ้นรับหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ (Medical masks) มูลค่า 25 บาท / 10 ชิ้น ส่งตรงถึงบ้าน จำนวน 50 รางวัล

2. ระยะเวลาร่วมกิจกรรม 27 เมษายน 2564 – 10 พฤษภาคม 2564

3. ประกาศรายชื่อ ผู้ที่ได้รับหน้ากากอนามัย ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ผ่านทาง Website: https://www.gedgoodlife.com

4. ทางบริษัทฯ จะสุ่มรายชื่อผู้โชคดี จากผู้ร่วมกิจกรรมที่ตอบคำถามถูก และทำถูกต้องตามกติกาทั้งหมด ที่ บริษัทเกร๊ต อิสเทอร์น ดรั๊ก จำกัด ชั้น 18 อาคารไทยวา 1 21/52-54 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพ 10120 วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น. และคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

5. ขอสงวนสิทธิ์ 1 รางวัล ต่อ 1 รายชื่อ 1 ที่อยู่ หากตรวจพบ ชื่อซ้ำ ที่อยู่ซ้ำ ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6. ขอสงวนสิทธิ์มอบหน้ากากอนามัยให้กับผู้โชคดีที่กรอกข้อมูล รายละเอียด ชื่อ ที่อยู่ ครบถ้วน และถูกต้องชัดเจน สำหรับผู้โชคดี 50 ท่าน เท่านั้น

7. ทางบริษัทจะดำเนินการจัดส่งของรางวัล ภายใน 30 วันทำการ หลังประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับของรางวัล

8. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการจัดส่ง หรือการสูญหายของของรางวัล อันเนื่องมาจากการให้บริการทางไปรษณีย์ และ/หรือที่อยู่ ไม่ถูกต้องตามที่ลงทะเบียน

9. ในกรณีมีข้อพิพาท หรือข้อสงสัยเกี่ยวกับกติกา หรือเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม และการรับรางวัล คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุดทุกกรณี

**กิจกรรมดังกล่าวถือว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้อ่าน สอบถาม และเข้าใจเงื่อนไขกติกา ของรางวัลพร้อมรายละเอียดเพิ่มเติมแล้ว จึงเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายในครั้งนี้**

Subscription

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Ask the Expert Close