ดีคอลเจน ส่งต่อความอบอุ่น “แจกผ้าห่ม ต้านภัยหนาว” ต้อนรับปีใหม่ 2562

แจกผ้าห่ม ต้านภัยหนาว

ดีคอลเจน ตั้งใจมอบสิ่งดี ๆ ออกสู่สังคม โดยเฉพาะกับชาวบ้าน และน้อง ๆ ในถิ่นทุรกันดาร เพราะ ดีคอลเจนเล็งเห็นถึงความเป็นอยู่ และรายได้ที่ไม่เพียงพอของชาวบ้าน ต่อการซื้อเครื่องนุ่งห่มต้านภัยหนาว

ดีคอลเจน จึงตัดสินใจส่งต่อความอบอุ่น "แจกผ้าห่ม ต้านภัยหนาว" ต้อนรับปีใหม่ 2562 แก่น้อง ๆ ณ โรงเรียนบ้านน้ำริน อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน

รวมภาพความอบอุ่น "แจกผ้าห่ม ต้านภัยหนาว" ต้อนรับปีใหม่ 2562

ถาม-ตอบ
ปัญหาสุขภาพ