บริษัท เกร๊ต อิสเทอร์น ดรั๊ก จำกัด ร่วมบริจาคสิ่งของให้แก่ โรงพยาบาลแม่สอด

โรงพยาบาลแม่สอด

บริษัท เกร๊ต อิสเทอร์น ดรั๊ก จำกัด ร่วมบริจาคอาหาร เครื่องดื่ม และหน้ากากอนามัย เพื่อเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ผู้ออกปฏิบัติงานเชิงรุก ให้แก่ โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัด ตาก

โรงพยาบาลแม่สอด โรงพยาบาลแม่สอด โรงพยาบาลแม่สอด โรงพยาบาลแม่สอด โรงพยาบาลแม่สอด โรงพยาบาลแม่สอด โรงพยาบาลแม่สอด โรงพยาบาลแม่สอด

Subscription

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Ask the Expert Close