รับฟรี!! หน้ากากอนามัย N95 เพียงร่วมตอบแบบสอบถามกับ GedGoodLife

N95

เพียงร่วมตอบแบบสอบถามง่าย ๆ 2 ข้อ กับ GedGoodLife ก็มีสิทธิ์รับฟรี! หน้ากากอนามัย N95 เพราะเราห่วงใย และใส่ใจสุขภาพของคุณ มาร่วมกิจกรรมกันเยอะ ๆ นะคร๊าบบบ

ประกาศผลผู้โชคดีแล้ว – -> คลิกที่นี่

ร่วมตอบแบบสอบถาม


 • * กรุณากรอกที่อยู่ให้ครบถ้วน เพื่อการจัดส่งของรางวัล

กติกาการลงทะเบียน  :

 1. ร่วมทำแบบสอบถามกับ Ged Good Life พร้อมลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล และที่อยู่สำหรับจัดส่งไปรษณีย์ให้ถูกต้อง ชัดเจน เพื่อรับฟรี หน้ากากอนามัยN95 คนละ 2 ชิ้น สำหรับผู้ที่ลงทะเบียน 100 คนแรก
 2. ระยะเวลาร่วมกิจกรรม 29 มกราคม 2564 – 10 กุมภาพันธ์ 2564
 3. หน้ากากอนามัยN95 รางวัลละ 2 ชิ้น มูลค่ารางวัลละ 80 บาท จำนวน 100 รางวัล
 4. ประกาศรายชื่อ ผู้ที่ได้รับหน้ากากอนามัยN95 ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. >> ผ่านทาง Website: https://www.gedgoodlife.com/
 5. ขอสงวนสิทธิ์การลงทะเบียน 1 รายชื่อ 1 ที่อยู่ หากตรวจพบ ชื่อซ้ำ ที่อยู่ซ้ำ ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 6. หน้ากากอนามัย N95 ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือ โอนสิทธิ์ในการรับไปยังบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ชื่อของตนได้
 7. ขอสงวนสิทธิ์มอบหน้ากากอนามัย N95 ให้กับผู้โชคดีที่กรอกข้อมูล รายละเอียด ชื่อ ที่อยู่ ครบถ้วน และถูกต้องชัดเจนเท่านั้น
 8. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตกลงให้ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการนำรูปภาพ และเนื้อหาที่ร่วมกิจกรรมไปเผยแพร่ในการสื่อสาร เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และทำกิจกรรมทางการตลาด หรือโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบหรือจ่ายค่าตอบแทนใดๆ
 9. ทางบริษัทจะดำเนินการจัดส่งของรางวัล ภายใน 30 วันทำการ หลังประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล
 10. บริษัทฯ จะจัดส่งหน้ากากอนามัย N95 ทางไปรษณีย์แบบธรรมดา และทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการจัดส่งหรือการสูญหายของของรางวัล อันเนื่องมาจากการให้บริการทางไปรษณีย์ และ/หรือที่อยู่ไม่ถูกต้องตามที่ลงทะเบียน
 11. หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ปฏิบัติตามกติกาที่วางไว้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดหรือมีเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่ง อันมีผลเสียหายต่อ บริษัท เกร๊ต อิสเทอร์น ดรั๊ก จำกัด ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 12. ขอสงวนสิทธิ์มอบหน้ากากอนามัย N95 ให้กับผู้ที่ทำถูกต้องตามกติกา และเงื่อนไขเท่านั้น หากเกิดข้อพิพาทคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี

**กิจกรรมดังกล่าวถือว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้อ่าน สอบถาม และเข้าใจเงื่อนไข กติกา ของรางวัลพร้อมรายละเอียดเพิ่มเติมแล้ว จึงเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายในครั้งนี้**

Ask the Expert Close