ร่วมสู้โควิด-19 ไปด้วยกัน ลุ้นรับฟรี! หน้ากากอนามัยสู้โควิด-19 ปกป้องคุณถึงที่บ้าน

หน้ากากอนามัยทางการแพทย์

Ged Good Life ส่งความห่วงใยตรงถึงบ้าน ปกป้องตัวเองจากไวรัสร้าย โควิด-19 ด้วยการสวมใส่หน้ากากอนามัยป้องกันไวรัส กติกาง่าย ๆ เพียงลงทะเบียน ก็มีสิทธิ์ ลุ้นรับฟรี!! หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ (Medical masks) สำหรับ 200 ท่านแรกเท่านั้น รีบลงทะเบียนเลย!

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีแล้ว คลิกที่นี่ – -> http://bit.ly/3oGrqdN

 

กติกาการลงทะเบียน และรับหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ :

1. ลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล และที่อยู่สำหรับจัดส่งไปรษณีย์ให้ถูกต้องชัดเจน เพื่อรับหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ (Medical masks) มูลค่า 25 บาท / 10 ชิ้น ส่งตรงถึงบ้าน จำนวน 200 ท่านแรก

2. ระยะเวลาร่วมกิจกรรม 12 มกราคม 2564 - 30 มกราคม 2564

3. ประกาศรายชื่อ ผู้ที่ได้รับหน้ากากอนามัย ภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ผ่านทาง Website : https://www.gedgoodlife.com

4. หน้ากากอนามัยมีจำนวนจำกัด สำหรับ 200 ท่านแรกเท่านั้น และทางบริษัทฯ จะคัดเลือกผู้โชคดี และกรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วนเท่านั้น ที่ บริษัท เกร๊ต อิสเทอร์น ดรั๊ก จำกัด ชั้น 18 อาคารไทยวา 1 21/52-54 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพ 10120 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. และคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

5. ขอสงวนสิทธิ์ 1 รางวัล ต่อ 1 รายชื่อ 1 ที่อยู่ หากตรวจพบ ชื่อซ้ำ ที่อยู่ซ้ำ ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6. ขอสงวนสิทธิ์มอบหน้ากากอนามัยให้กับผู้ที่กรอกข้อมูล รายละเอียด ชื่อ ที่อยู่ ครบถ้วน และถูกต้องชัดเจน สำหรับผู้โชคดี 200 ท่านแรก เท่านั้น

7. ทางบริษัทจะดำเนินการจัดส่งของรางวัล ภายใน 30 วันทำการ หลังประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับของรางวัล

8. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการจัดส่ง หรือการสูญหายของของรางวัล อันเนื่องมาจากการให้บริการทางไปรษณีย์ และ/หรือที่อยู่ ไม่ถูกต้องตามที่ลงทะเบียน

9. ในกรณีมีข้อพิพาท หรือข้อสงสัยเกี่ยวกับกติกา หรือเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม และการรับรางวัล คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุดทุกกรณี

**กิจกรรมดังกล่าวถือว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้อ่าน สอบถาม และเข้าใจเงื่อนไขกติกา ของรางวัลพร้อมรายละเอียดเพิ่มเติมแล้ว จึงเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายในครั้งนี้**

ถาม-ตอบ
ปัญหาสุขภาพ