GED ขอเป็นกำลังใจให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัด นครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช

พื้นที่ในภาคใต้ ณ เวลานี้ ได้เกิดน้ำท่วมหนักมาก ประชาชนกำลังได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก GedGoodLife จึงขอเป็นกำลังใจ และร่วมบริจาคสิ่งของให้ผู้ประสบภัยจากน้ำท่วม จังหวัด นครศรีธรรมราช เพื่อบรรเทาความทุกข์ และมีสิ่งของจำเป็นได้ใช้ในยามฉุกเฉิน อาทิเช่น

Decolgen (ดีคอลเจน) ยาบรรเทาอาการไข้หวัด, Allernix (อัลเลอร์นิค) ยาแก้แพ้ คัดจมูก น้ำมูกไหล, ข้าวสาร, บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป, นม, และน้ำดื่ม เป็นต้น

นครศรีธรรมราช

 

ถาม-ตอบ
ปัญหาสุขภาพ