ปริศนาทายคำ เห็นร่ม 3 ชั้น แล้วนึกถึงอะไร?

เดี๋ยวฝนตก เดี๋ยวแดดออกแบบนี้ ใครจะไม่ป่วยไหว! ฉะนั้นอย่าลืมพกร่มติดตัวไว้ในช่วงนี้กันด้วยนะ... วันนี้ GedGoodLife มีเกมส์ปริศนาทายคำง่าย ๆ มาให้เล่นกัน พร้อมลุ้นรับฟรี! บัตรเติมน้ำมันปตท. มูลค่า 500 บาท และร่มกันฝน มาลองทายกันสิว่าจะถูกไหม...

ปริศนาทายคำ " เห็นร่ม 3 ชั้น แล้วคุณนึกถึงอะไร? "

ตอบคำถาม พร้อมกรอกแบบฟอร์มตามด้านล่างนี้ เพื่อลุ้นรับฟรี! บัตรเติมน้ำมัน PPT มูลค่ารางวัลละ 500 บาท จำนวน 3 รางวัล และของรางวัลประเภทร่มกันฝน มูลค่ารางวัลละ 250 บาท จำนวน 30 รางวัล

ตอบคำถาม ปริศนาทายคำกติกาการลงทะเบียน  :

 1. ตอบคำถาม ปริศนาทายคำให้ถูกต้อง ในหัวข้อ “เห็นร่ม 3 ชั้นแล้วนึกถึงอะไร” พร้อมลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล และที่อยู่สำหรับจัดส่งไปรษณีย์ให้ถูกต้อง ชัดเจน เพื่อลุ้นรับฟรี บัตรเติมน้ำมัน PPT หรือร่มดีคอลเจน
 2. ระยะเวลาร่วมกิจกรรม 6 พฤศจิกายน 2563 – 30 พฤศจิกายน 2563
 3. ของรางวัลประเภทบัตรเติมน้ำมัน PPT มูลค่ารางวัลละ 500 บาท จำนวน 3 รางวัล และของรางวัลประเภทร่มดีคอลเจน มูลค่ารางวัลละ 250 บาท จำนวน 30 รางวัล
 4. ทางบริษัทฯ จะสุ่มผู้โชคดี จากผู้ร่วมกิจกรรมที่ทำถูกต้องตามกติกาทั้งหมด โดยคณะกรรมการ ที่ บริษัท เกร๊ต อิสเทอร์น ดรั๊ก จำกัด ชั้น 18 อาคารไทยวา 1 21/52-54 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพ 10120 วันที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. และคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี
 5. ประกาศรายชื่อ ผู้ที่ได้รับรางวัล ในวันที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น. >> ผ่านทาง Website : https://www.gedgoodlife.com
 6. ขอสงวนสิทธิ์การลงทะเบียน 1 รายชื่อ 1 ที่อยู่ หากตรวจพบ ชื่อซ้ำ ที่อยู่ซ้ำ ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 7. ของรางวัล ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือ โอนสิทธิ์ในการรับไปยังบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ชื่อของตนได้
 8. ขอสงวนสิทธิ์มอบของรางวัล ให้กับผู้โชคดีที่กรอกข้อมูล รายละเอียด ชื่อ ที่อยู่ ครบถ้วน และถูกต้องชัดเจนเท่านั้น
 9. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตกลงให้ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการนำรูปภาพ และเนื้อหาที่ร่วมกิจกรรมไปเผยแพร่ในการสื่อสาร เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และทำกิจกรรมทางการตลาด หรือโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบหรือจ่ายค่าตอบแทนใดๆ
 10. ทางบริษัทจะดำเนินการจัดส่งของรางวัล ภายใน 30 วันทำการ หลังประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล
 11. บริษัทฯ จะจัดส่งของรางวัลประเภทร่มดีคอลเจน ทางไปรษณีย์แบบธรรมดา และทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการจัดส่งหรือการสูญหายของของรางวัล อันเนื่องมาจากการให้บริการทางไปรษณีย์ และ/หรือที่อยู่ไม่ถูกต้องตามที่ลงทะเบียน
 12. หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ปฏิบัติตามกติกาที่วางไว้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดหรือมีเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่ง อันมีผลเสียหายต่อ บริษัท เกร๊ต อิสเทอร์น ดรั๊ก จำกัด ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 13. ขอสงวนสิทธิ์มอบของรางวัล ให้กับผู้ที่ทำถูกต้องตามกติกา และเงื่อนไขเท่านั้น หากเกิดข้อพิพาทคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี

**กิจกรรมดังกล่าวถือว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้อ่าน สอบถาม และเข้าใจเงื่อนไข กติกา ของรางวัลพร้อมรายละเอียดเพิ่มเติมแล้ว จึงเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายในครั้งนี้**

ถาม-ตอบ
ปัญหาสุขภาพ