Nutroplex Reward 2020 มีค่าทุกกล่อง ยิ่งสะสมมาก ยิ่งได้มาก!!

Nutroplex Reward 2020

Nutroplex Reward 2020 มีค่าทุกกล่อง แลกเร็ว ได้ไว ไม่ต้องรอ พร้อมสิทธิ์ลุ้นรางวัลใหม่ ใหญ่กว่าเดิม ทุกการซื้อผลิตภัณฑ์ NUTROPLEX OLIGO PLUS ทุกกล่อง สามารถสะสมเพื่อแลกรับของรางวัลตามใจคุณ พร้อมรับสิทธิ์ลุ้นรางวัลใหญ่ อีกมากมาย!!!!

Nutroplex Reward 2020

รายละเอียด และกติกาการแลกของรางวัล แลกได้ตลอดปี*

- 5 กล่อง สามารถแลกรับบัตร Big C หรือ Lotus voucher มูลค่า 100 บาท
- 10 กล่อง สามารถแลกรับ บัตรหนังเมเจอร์ 2 ใบ มูลค่า 400 บาท
- 20 กล่อง สามารถแลกรับ แก้วเก็บความเย็น Nutoplex 1 ใบ มูลค่า 500 บาท
- 40 กล่อง สามารถแลกรับ บัตรเติมนำมัน PTT Voucher 1,000 บาท

ทุกกล่องรับสิทธิ์ลุ้นรางวัลใหญ่เพิ่มอีก 2 ครั้ง

*ครั้งที่ 1 ( ตั้งแต่ 1 ก.พ. - 30 มิ.ย. 2563 )
- รางวัลที่ 1 ลุ้นรับ กระเป๋า Longchamp Le Pliage Neo Size M มูลค่า 8,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
- รางวัลที่ 2 ลุ้นรับ บัตร Voucher Lotus มูลค่า 500 บาท จำนวน 10 รางวัล
(โดยสุ่มจับรางวัลใหญ่และประกาศผลในวันที่ 9 ก.ค. 2563 เวลา 13.00 น. โดยประมาณ ที่ บริษัท เกร๊ต อิสเทอร์น ดรั๊ก จำกัด ชั้น 18 อาคารไทยวา 1 21/52-54 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพ 10120)

*ครั้งที่ 2 ( ตั้งแต่ 1 ก.ค. - 30 พ.ย. 2563 )
- รางวัลที่ 1 ลุ้นรับ ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-โอซาก้า 2 ที่นั่ง จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 45,000 บาท
- รางวัลที่ 2 ลุ้นรับ ทองคำ 1 สลึง จำนวน 2 รางวัล
(โดยสุ่มจับรางวัลใหญ่และประกาศผลในวันที่ 8 ธ.ค. 2563 เวลา 13.00 น. โดยประมาณ ที่ บริษัท เกร๊ต อิสเทอร์น ดรั๊ก จำกัด ชั้น 18 อาคารไทยวา 1 21/52-54 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพ 10120)
**คณะกรรมการสุ่มจับรางวัลใหญ่ โดยสุ่มจากกล่องที่ผู้ร่วมกิจกรรมส่งเข้ามาแลกของรางวัลตามรอบวัน ของวันที่ที่กำหนดเท่านั้น

สิทธิประโยชน์ และเงื่อนไขการรับรางวัล

1. ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องกดไลค์ แฟนเพจ Facebook : NutroplexClub : www.facebook.com/nutroplexclub/ เพื่อรักษาสิทธิ์ในการรับของรางวัล และไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมต่างๆ คุณอาจเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลใหญ่เพิ่มอีก

2. เมื่อสะสมกล่อง Nutroplex Oligo Plus ครบ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด สามารถแลกรับของรางวัล ได้ตามช่วงเวลาในกติกา และเป็นไปตามเงื่อนไขการร่วมกิจกรรม และการแลกรับของรางวัล ที่บริษัทกำหนดเท่านั้น

3. ภายหลังที่ผู้ร่วมกิจกรรมทำรายการแลกของรางวัล จะไม่สามารถทำการยกเลิกรายการได้ และบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการส่งคืนกล่องที่ใช้ในการแลกของรางวัลทุกกรณี

4. กล่องสะสมไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ในการรับของรางวัลไปยังบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ชื่อของตนได้

5. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลใหญ่ที่มีมูลค่าเกิน 1,000 บาท จะต้องเป็นผู้เสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล ด้วยตนเอง

6. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ - โอซาก้า จะต้องสามารถเดินทางในวันและระยะเวลาที่กำหนดได้ (เดินทางไปและกลับ ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 - 31 มีนาคม 2564 ในช่วงวันจันทร์-วันศุกร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

7. กติกาการตัดสินทางบริษัทฯ จะรวมกล่องที่ส่งเข้ามาแลกของรางวัลทั้งหมดนำมารวมกองกันไว้และสามารถมองเห็นได้ชัดเจน แล้วใช้วิธีคลุกเคล้ากล่องทั้งหมดให้ทั่วกันแล้วโยนขึ้นบนอากาศ โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่น่าเชื่อถือ จับชิ้นส่วนต่อหน้าคณะกรรมการและสักขีพยาน พร้อมทั้งอ่านรายชื่อผู้โชคดีทันทีเพื่อให้ทุกๆ ท่านทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้กล่องที่เหลือจากการจับรางวัลในรอบแรกประจำปี 2563 จะนำมาจับรางวัลในครั้งต่อไปอีก คือ การจับรางวัลรอบสอง ประจำปี 2563

8. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตกลงให้ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการนำรูปภาพ และเนื้อหาที่ร่วมกิจกรรมไปเผยแพร่ในช่องทางของผลิตภัณฑ์ Nutroplex Oligo Plus ในการสื่อสาร เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และทำกิจกรรมทางการตลาด หรือโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบหรือจ่ายค่าตอบแทนใด ๆ

9. หากบริษัทฯ พบพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับแลกของรางวัลในทุกกรณี

10. บริษัทฯ สามารถทำการเปลี่ยนแปลงของรางวัล โดยการจัดหาของรางวัลอื่นที่มีมูลค่าเท่ากับของรางวัลนั้นๆ ทดแทนให้กับสมาชิก ในกรณีที่ของรางวัลชำรุด มีข้อบกพร่อง หรือของรางวัลรายการนั้นเลิกทำการผลิตโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

11. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการจัดส่งหรือการสูญหายเอกสาร ข้อมูลข่าวสาร จ่าหน้าที่อยู่ผิด ไม่ชัดเจน หรือของรางวัลต่างๆ อันเนื่องมาจากการให้บริการทางไปรษณีย์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์

12. บริษัทฯ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดจำหน่ายของรางวัลที่ระบุในรายการนี้ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพ หรือบริการที่อาจเกิดขึ้นกับรางวัลดังกล่าว หากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพ หรือบริการ ผู้โชคดีจะต้องติดต่อบริษัทที่จำหน่าย

13. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง สิทธิประโยชน์ เงื่อนไขการรับรางวัล และเงื่อนไขในการร่วมกิจกรรม รวมถึงยกเลิกสะสมกล่องโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ตลอดจนความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการใช้งานเว็บไซต์ทุกกรณี

เงื่อนไขการร่วมกิจกรรม และการแลกรับของรางวัล

1. เขียนชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ให้ถูกต้อง พร้อมพับกล่อง Nutroplex Oligo Plus ส่งมาตามที่อยู่ใหม่ ที่ อาคารมิตติ้งมอลล์ ชั้น2 ห้อง 626 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
(โดยระบุของรางวัลที่ต้องการแลกไว้ด้านหลังซองไปรษณีย์ เช่น แลกรับ ................)

2. สามารถใช้กล่อง Nutroplex Oligo Plus ขนาดใดก็ได้ ในการแลกรับของรางวัล โดยส่งกล่องมาให้ครบตามจำนวน ดังเงื่อนไขในรายการแลกรับของรางวัลที่กล่าวไว้ข้างต้น

3. กล่อง Nutroplex Oligo Plus ต้องอยู่ในสภาพปกติ ไม่ฉีกขาด ไม่เปียกน้ำ หากทางบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นควรว่า กล่องที่ส่งมาอยู่ในสภาพผิดปกติ เช่น ฉีกขาด หรือตัวหนังสือจางมากกว่า 50 % จะถือว่าไม่สามารถแลกรับของรางวัลได้

4. กรณีผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลใหญ่ทุกประเภท ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ต้องนําแสดงบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมทะเบียนบ้านเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัล ในวันและเวลาทําการ ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ทําการประกาศผลรางวัล หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และมอบรางวัลกับผู้โชคดีท่านอื่นต่อไปทันที

5. ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องส่งกล่อง Nutroplex Oligo Plus ภายในช่วงเวลาที่กำหนด หากส่งหลังสิ้นสุดกิจกรรมจะถือว่าสละสิทธิ์ในการร่วมกิจกรรม โดยทางบริษัทจะยึดวันประทับตราไปรษณีย์เป็นหลัก

6. ทางบริษัทฯ ไม่มีนโยบายการเก็บกล่องไว้ทุกกรณี ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องส่งกล่องที่สะสมมาให้ครบตามจำนวนรายการแลกรับของรางวัล หากส่งกล่องมาเกิน จะไม่มีการเก็บสะสมเป็นครั้งต่อไป

7. กรณีต้องการแลกรับของรางวัลมากกว่า 1 ชิ้น ในครั้งเดียว จะต้องส่งกล่อง Nutroplex Oligo Plus มาให้ครบในครั้งเดียว และระบุหลังซองไปรษณีย์ว่าต้องการแลกของรางวัลชิ้นไหนบ้าง หากส่งกล่องไม่ครบตามจำนวนที่ต้องการแลก ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกของรางวัลส่งให้ โดยเลือกจากของที่ท่านระบุมา

8. ของรางวัลจะถูกจัดส่งภายใน 30 วันทำการ หลังจากทางบริษัทฯ ได้รับกล่อง Nutroplex Oligo Plus โดยนับจากวันที่ได้รับจากไปรษณีย์

9. หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ปฏิบัติตามกติกาที่วางไว้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดหรือมีเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่ง อันมีผลเสียหายต่อ บริษัท เกร๊ต อิสเทอร์น ดรั๊ก จำกัด ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

10. ขอสงวนสิทธิ์มอบของรางวัลให้กับผู้ที่ทำถูกต้องตามกติกา และเงื่อนไขเท่านั้น หากเกิดข้อพิพาทคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี

**กิจกรรมดังกล่าวถือว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้อ่าน สอบถาม และเข้าใจเงื่อนไข กติกา สิ่งของรางวัล และรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วจึงเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายในครั้งนี้**

ถาม-ตอบ
ปัญหาสุขภาพ