GED GOOD LIFE ชวนร่วมตอบแบบสอบถามสุขภาพ รับฟรี! ชุด Protection Gift Set 100 ชุด

ชวนร่วมตอบแบบสอบถามสุขภาพ

GED GOOD LIFE ชวนร่วมตอบแบบสอบถามสุขภาพ รับฟรี! ชุด Protection Gift Set 100 ชุด สำหรับคนที่ลงทะเบียนและร่วมตอบคำถาม 100 คนแรก!! ให้เราได้ใส่ใจสุขภาพคุณกันนะครับ

ประกาศผลผู้โชคดี ได้รับรางวัลชุด protection Gift Set 100 ชุด

1 คุณ สุพงศ์ พวงคำ
2 คุณ ปวีณา ซะมะ
3 คุณ ทัศนีย์ แก้วเพชร
4 คุณ ขวัญใจ ชายแก้ว
5 คุณ อาทิตยา สุกไสว
6 คุณ ศรัญญา สุภานุรัตน์
7 คุณ ปิยะนุช บุญมาเลิศ
8 คุณ น้ำผึ้ง สุดโสม
9 คุณ สุชาดา โมกขรัตน์
10 คุณ ปราณี
11 คุณ อุษณีย กฤษณะกำชัย
12 คุณ ญาณิศา เอกมหาชัย
13 คุณ ปวีณา จรรยาขจรกุล
14 คุณ วรพรต เทพวรรณ
15 คุณ นายจิตตินันท์ ทศราช
16 คุณ Thitipong Vichitvaranont
17 คุณ รุ่งนภา อังสุโชติ
18 คุณ นภา​ แก้วพะเนา
19 คุณ วิรากร พันธุวิทย์วรรัฐ
20 คุณ นุชจรี นันทพานิช
21 คุณ เกศริน​ อ่อนท้วม
22 คุณ อุษา​ สันยาว
23 คุณ นุชนารถ กิติน่าน
24 คุณ กาญจนา ศรีนันทา
25 คุณ แวววิเชียร มนูรัชต์
26 คุณ กาญจณพล ศรีนันทา
27 คุณ จินตนา​ ชอบ​ชื่นชม​
28 คุณ กรองกมล เอี้ยวแซ
29 คุณ สุรางรัตน์ วรนุช
30 คุณ บุญมี​ ขยันหา
31 คุณ น.ส.ชมพูนุช มุ่งหามกลาง
32 คุณ ชัยวัฒน์ สังข์คุ้ม
33 คุณ ปาน​ทิพย์​ วิท​ยป​ระพัฒน์​
34 คุณ ธัญญรัตน์ มีวงษ์
35 คุณ อุราวรรณ ปรีดาวรรณเลิศ
36 คุณ แพรสวรรค์ ใส้เพี้ย
37 คุณ วิภาวดี นวลนาค
38 คุณ ศรัญญา ไทยภักดี
39 คุณ ปนัดดา พรมฤทธิ์
40 คุณ ศิริภรณ์ นาสมชัย
41 คุณ ดวงพร ปูชิตภากรณ์
42 คุณ แสงอรุณ ชาลีกุล
43 คุณ อัญชลี แถวกิจการ
44 คุณ นางสาวรำไพ แก้วบัวคำ
45 คุณ อมร นาสมชัย
46 คุณ เสาวลักษณ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
47 คุณ อังคณา กิตติวุฒิเจริญ
48 คุณ ชนากานต์ พฤกษชาติวุฒิ
49 คุณ อาภัสรี ปูชิตภากรณ์
50 คุณ ธีรวัจน์ สำราญรื่นการณ์
51 คุณ อภิ​ชญา​ อุ่น​สมัย​
52 คุณ คุณวรรษมน บุนนาค
53 คุณ ศรีอาจิณ คงวิวัฒน์สกุล
54 คุณ ณัฐ​รวี​ เจียร​นัย​วิวัฒน์​
55 คุณ วิภาดา จันทร์หอม
56 คุณ ธัญญ์สุภัค เรืองศรีกิตติกูล
57 คุณ ยารอนะห์ สะมะแอ
58 คุณ เกศทิพย์ หอมงาม
59 คุณ สุวรรณี สุขสม
60 คุณ ภัทรพร ปูชิตภากรณ์
61 คุณ สมฤดี ซาวคำเขตต์
62 คุณ พัฏฐ์รดา นาใจ
63 คุณ สุกัญญา เนียมท้วม
64 คุณ เพ็ญนภา คชรัตน์
65 คุณ สิรินภา ภู่ทวีทรัพย์
66 คุณ นส.พิกุล​ วงษ์ภูธร
67 คุณ ทาเคชิ ซูซูกิ
68 คุณ prisana suwannurak
69 คุณ จิตรจินดา ศรีนังคะมาลี
70 คุณ อัญชลี บุตรแวว
71 คุณ สุรณา พิศิษฐ์จริง
72 คุณ ธนชิต​ พิจิตร​คุรุ​การ
73 คุณ นุชพร พิศิษฐ์จริง
74 คุณ นฤมล โลหะประภากุล
75 คุณ วีรยา ชินสว่างวัฒนกุล
76 คุณ อุรคินม์ ขวัญชุม
77 คุณ นัยนา อังศุธาร
78 คุณ สายพิน ใจยา
79 คุณ เอมอร คุณาธนะโภค
80 คุณ สุวรรณา จันทร์มโน
81 คุณ สิริภัตรา ศรีวิจิตรปภรณ์
82 คุณ จันทนี ปณีตจิตต์
83 คุณ ธนพร ทองช่วย
84 คุณ ณัฐฐาพร เคลือบอาบ
85 คุณ เมษพรรณ งามกลิ่นสุคนธ
86 คุณ ทรงพร ชะอุ่มทรัพย์
87 คุณ จรรยา ใจกระจ่าง
88 คุณ กิตติยา พิณทอง
89 คุณ พรนิภา เสนาะคำ
90 คุณ พัชรียา ศรีศกุน
91 คุณ ทรรศนีย์ ชินศรีสุข
92 คุณ อัซฮาร์ ดูสิ
93 คุณ ณิชนัธ ฉัตรชนะชัย
94 คุณ กขกร ศรีศกุน
95 คุณ เจนจิรา มั่นทอง
96 คุณ วารุณี อังศุธาร
97 คุณ อริศรา อังศุธาร
98 คุณ สุนิตย์ อังศุธาร
99 คุณ ชนัญญา จารุจินตนา
100 คุณ นางสาวหทัยรัตน์ มงคลสวัสดิ์

GedGoodLife ขอแสดงความยินดีกับทุก ๆ ท่านด้วยนะคะ


ร่วมตอบแบบสอบถาม และลงทะเบียนรับหน้ากากผ้า คอลลาเจน 100 คนแรก  ได้ที่นี่ คลิกเลย – -> https://bit.ly/2Xfh20P

#Gedgoodlife #ชีวิตดี๊ดี #ดูแลทุการแพ้

กติกาการลงทะเบียน  :

 1. ลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล และที่อยู่สำหรับจัดส่งไปรษณีย์ให้ถูกต้อง ชัดเจน เพื่อรับฟรี ชุด Protection Gift Set จำนวน 100 รางวัล มูลค่ารวม ชุดละ 200 บาท สำหรับคนร่วมกิจกรรม 100 คนแรกเท่านั้น
 2. ระยะเวลาร่วมกิจกรรม 21 พฤษภาคม 2563 – 30 พฤษภาคม 2563
 3. ชุด Protection Gift Set มูลค่ารวม 200 บาท/ชุด ประกอบไปด้วย หน้ากากผ้าคอลลาเจน สะท้อนน้ำได้, กันฝุ่น PM 2.5 และ Anti-bacterial / ถุงผ้ามินิสำหรับพกพา / และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือขนาด 30 มล. ในแพ็คเกจน่ารักสามารถห้อยกระเป๋าได้ เหมาะสำหรับพกพา
 4. ประกาศรายชื่อ ผู้ที่ได้รับชุด Protection Gift Set ในวันที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น.>> ผ่านทาง Website : https://www.gedgoodlife.com/
 5. ขอสงวนสิทธิ์การลงทะเบียน 1 รายชื่อ 1 ที่อยู่ หากตรวจพบ ชื่อซ้ำ ที่อยู่ซ้ำ ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 6. ชุด Protection Gift Set ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือ โอนสิทธิ์ในการรับไปยังบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ชื่อของตนได้
 7. ขอสงวนสิทธิ์มอบชุด Protection Gift Set ให้กับผู้ที่กรอกข้อมูล รายละเอียด ชื่อ ที่อยู่ ครบถ้วน และถูกต้องชัดเจน 100 คนแรกเท่านั้น
 8. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตกลงให้ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการนำรูปภาพ และเนื้อหาที่ร่วมกิจกรรมไปเผยแพร่ในการสื่อสาร เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และทำกิจกรรมทางการตลาด หรือโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบหรือจ่ายค่าตอบแทนใดๆ
 9. ทางบริษัทจะดำเนินการจัดส่งหน้ากากผ้า คอลลาเจน 100 ชุด ภายใน 30 วันทำการ หลังประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับ
 10. บริษัทฯ จะจัดส่งชุด Protection Gift Set ทางไปรษณีย์แบบธรรมดา และทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการจัดส่งหรือการสูญหายของของรางวัล อันเนื่องมาจากการให้บริการทางไปรษณีย์ และ/หรือที่อยู่ไม่ถูกต้องตามที่ลงทะเบียน
 11. หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ปฏิบัติตามกติกาที่วางไว้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดหรือมีเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่ง อันมีผลเสียหายต่อ บริษัท เกร๊ต อิสเทอร์น ดรั๊ก จำกัด ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 12. ขอสงวนสิทธิ์มอบชุด Protection Gift Set ให้กับผู้ที่ทำถูกต้องตามกติกา และเงื่อนไขเท่านั้น หากเกิดข้อพิพาทคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี

**กิจกรรมดังกล่าวถือว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้อ่าน สอบถาม และเข้าใจเงื่อนไข กติกา ของรางวัลพร้อมรายละเอียดเพิ่มเติมแล้ว จึงเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายในครั้งนี้**

ถาม-ตอบ
ปัญหาสุขภาพ