GED ขอเป็นกำลังใจ และสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่ รพ. ศิริราช

ศิริราช

GedGoodLife ขอเป็นกำลังใจ และสนับสนุนสุขภาพที่ดีของบุคลากรทางการแพทย์ด้วยการ มอบหน้ากากอนามัย และอุปกรณ์ป้องกันไวรัส COVID - 19 ให้แก่ โรงพยาบาลศิริราช

ศิริราช

ศิริราช

Ask the Expert Close